Yrselcenter logga

Symtomanalys med AI

Symtomanalys med AI

Symtomanalys vid längre tids yrsel

Om Du lider av daglig yrsel och balansstörning sedan lång tid är orsaken oftast mer än en enda.

Längre tids daglig yrsel beror ofta på

  • kroniska eller episodiskt återkommande fysiska fel i Ditt balanssystem s k sensorisk mismatch
  • nervsystem som blivit felprogrammerade s k funktionella störningar
  • psykologiska eller ångestrelaterade orsaker s k psykiatriska störningar
  • en blandning av alla dessa orsaker

Informationsinsamling före Ditt första besök

Innan vi tar emot Dig behöver vi förstå alla Dina dagliga besvär och hur de en gång började.

  • för att kunna planera vilka undersökningar som ska utföras vid det första besöket
  • för att kunna diagnostisera alla Dina yrselorsaker
  • för att kunna välja en eller flera riktade behandlingar mot en eller flera yrselorsaker

Detaljerad symtomanalys med Dizzy guide

För att inte missa någon information behöver Dina symtom kartläggas i detalj. Att beskriva yrselsymtom kan vara svårt, framförallt om de pågått under längre tid. F r o m slutet oktober 2020 kommer patienter med daglig yrsel sedan lång tid att erbjudas symtom-kartläggning via ett särskilt webbaserat frågeformulär.

Frågorna tar ungefär 20 minuter att besvara. Dina svar analyseras fortlöpande av en mjukvara och frågorna anpassas till den information Du lämnar – s k artificiell intelligens AI.

Mjukvaran utvecklades ursprungligen på kliniken för kroniska yrsel-och balanssjukdomar, Mayo clinic USA.

Hur går det till

Kontakta den Du har bokats till via kontaktformuläret och meddela att Du ska utredas för yrsel sedan lång tid. Då får Du en länk till frågeformuläret via e-post. När Du fyllt i frågorna skickar Du in dom. Dina svar analyseras före konsultationen.