Yrselcenter logga

Symtom-analys med AI

Symtom-analys med AI

Symtom-analys vid längre tids yrsel

Om du lider av daglig yrsel och balansstörning sedan lång tid är orsakerna ofta flera och inte en enda.

Längre tids daglig yrsel beror ofta på

  • ett ständigt eller episodiskt återkommande fysiskt fel i ditt balanssystem som förvirrar hjärnan s k Sensorisk mismatch
  • nervsystem som blivit felprogrammerade och inte litar på balanssystemet s k Funktionell störning och s k Tillits-störning
  • psykologiska eller ångestrelaterade orsaker s k Yrselångest och s k Psykisk störning
  • andra sjukdomar som påverkar balanssinne och balanssystem t e x syn- hörsel- eller känselnedsättning s k Multifaktoriell yrsel
  • en blandning av alla dessa orsaker

Informationsinsamling före ditt första besök

Innan vi tar emot dig behöver vi förstå alla dina dagliga besvär och hur de en gång började.

  • för att kunna planera vilka undersökningar som ska utföras vid det första besöket
  • för att kunna diagnostisera alla dina yrselorsaker
  • för att kunna välja en eller flera riktade behandlingar mot en eller flera yrselorsaker

Symtom-analys med artificiell intelligens AI

Kartläggningen av längre tids symtom och hur de har utvecklats kan vara mödosam och tidskrävande. Det kan också vara svårt för dig att veta vilka symtom som är viktiga att berätta om.

Via ny teknik kan vi erbjuda dig en systematisk kartläggning av Dina symtom. Du bjuds in till en särskilt webbaserat svenskt frågeformulär. Frågorna tar ungefär 20 minuter att besvara. Dina svar analyseras av en mjukvara och frågorna anpassas fortlöpande till den information som du lämnar – s k AI-teknik. Informationsinhämtningen följer gällande integritetskrav enligt GDPR. Mjukvaran har utvecklats på kliniken för kroniska yrsel-och balanssjukdomar, Mayo clinic USA.

Hur går det till

Kontakta den du har bokats till via kontaktformuläret och meddela att du ska utredas för yrsel sedan lång tid. Då får du en länk till frågeformuläret via e-post. När Du fyllt i frågorna skickar du in dom. Din vårdgivare analyserar din information före konsultationen.