Yrselcenter logga

För privatbetalande patienterKonsultation daglig yrsel sedan lång tid

Konsultation daglig yrsel sedan lång tid

Daglig yrsel sedan lång tid

  • dagliga upplevelse av yrsel
  • daglig upplevelse av dålig balans
  • obehag vid huvud- eller ögonrörelser
  • svårigheter att fokusera synen
  • symtomen har pågått under lång tid d v s under flera veckor, månader eller år
  • utredning och behandling i allmän sjukvård har inte förbättrat tillståndet

Vad är speciellt med yrsel sedan lång tid?

Daglig yrsel sedan lång tid är ett komplext tillstånd som oftast har mer än en enda orsak. Utredningen kräver därför flera olika undersökningsverktyg, en omfattande informationsinhämtning om hur symtomen började och om symtomens utveckling över tid. Det kan ta tid att överhuvudtaget reda ut vad du egentligen menar med yrsel.

Din information avgör om vi tar emot Dig

Konsultationstiden är 40 minuter. Därför tar vi bara emot patienter som på förhand lämnat tillräcklig information så att det går att planera för vilka symtom och vilka delar av balanssystemet som ska undersökas under konsultationen.

Innan vi bestämmer oss för att ta emot dig vill vi att du lämnar en detaljerad beskrivning av dina dagliga symtom och hur de en gång började. Vi vill bara ta emot dig om vi är säkra på att vi verkligen kan hjälpa dig vidare.

Vår kompetens är att kartlägga orsakerna till din yrsel och ta ställning till en effektiv behandling. Vi ger dig verktyg för att återfå kontrollen över yrseln. Via samarbetet med Hedda care kan också medicinska behandlingar inledas och följas upp.

Symtomanalys med AI

För att all information verkligen ska komma med, kan dina dagliga symtom analyseras med hjälp av webbaserad AI teknik mer info

Bokning konsultation daglig yrsel

Sammanställ en detaljerad beskrivning av dina dagliga symtom och även vilka utredningar du redan har genomgått. Använd gärna våra hjälpmedel beskriv Din yrsel. Sänd informationen till dr Christian Geisler via vårt integritetssäkra kontaktformulär.

Inom några dagar får du svar via mail. Baserat på den information du har lämnat bedömer vi om vi kan hjälpa dig vidare. Då får Du förslag på konsultationstider eller tillåtelse att själv boka en tid i webbtidboken.

Kombinerade bedömningar samma dag

Om du är bosatt långt från Stockholm kan en kombinerad neurootologisk-allmänmedicinsk-psykosomatisk bedömning samordnas till en enda dag. Våra kombinerade bedömningar kan oftast klargöra en eller flera orsaker till din yrsel. Kombinerade bedömningar är schemalagda till måndagar. Via Hedda care kan medicinsk behandling av långdragna yrselsymtom påbörjas samma dag.

Måndagar

kl 10.25 – Yrselcenter Stockholm: Neurootologisk bedömning med utredning på balanslaboratoriet. Diagnostik och behandling

kl 13.00 – Hedda care Stockholm: Allmänmedicinsk- och psykosomatisk bedömning. Ställningstagande till medicinsk behandling

Buss mellan mottagningarna

Blå buss nr 1 tar dig de sju hållplatserna mellan Fridhemsplan och Stureplan. Beräkna 20-30 minuters restid.