Yrselcenter logga

Beskriv din yrsel

Beskriv din yrsel

Förberedelser inför besöket på Yrselcenter

Diagnostik av yrsel och balanssjukdomar

innebär

  • att finna mönster i den information som du kan lämna om dina upplevda symtom
  • analys av nervimpulserna från balansorganen och olika delar av hjärnan. Undersökningarna kan påvisa eller utesluta fysiska skador som leder till felaktig information s k sensorisk mismatch.

Hjälpmedel för att beskriva yrsel

Upplevelsen yrsel är personlig. På Yrselcenters mottagningar kartläggs dina upplevda symtom noga. Att sätta ord på upplevelsen yrsel kan vara svårt. Därför vill vi att du före ditt första besök förbereder en beskrivning av dina upplevda symtom. Det är särskilt viktigt om du upplevt daglig yrsel i mer än 3 veckor.

Strukturerad beskrivning av yrsel

Börja med att beskriva när och hur yrseln började. Vilken dag och vilken tid på dygnet började besvären? Var det en helgdag? Vad var din aktivitet just då? Kan du se några uppenbart utlösande faktorer? Hur länge varade yrseln första gången? Har du återfått liknande besvär igen? Vilken tid på dygnet återkom yrseln och under hur lång tid? Förekom andra symtom samtidigt med yrseln?

Yrseldagbok

Ladda ned tabellen i word-format, aktivera redigering, fyll i för en eller flera yrseltyper och ta med till första konsultation. Nedladdning av Yrselcenters Yrseldagbok

0 När och Hur började yrsel

plötsligt dramatiskt insjuknande eller successivt sakta insjuknande

Vilken tid på dygnet började yrsel? Vilken var din aktivitet just då?

1 Yrseltyp

En känsla av..

osäkerhet, ostadighet, att svimma, svartnande, berusning , rytmisk gungande som om du vore på en båt, att åka karusell, omgivningen rör sig, svårigheter att fokusera blicken skarpt, overklighet, att försvinna, att falla, desorientering, att omgivningen lutar, vagt illamående

Symtomutveckling

Är yrselsymtomen idag samma symtom som du insjuknade med? Eller är din symtom idag en annan yrseltyp?

2 Hur länge

varar yrseln?

 sekunder, minuter, timmar, 1 dygn, 3 dygnkontinuerligt utan uppehåll

3 Utlösande och försämrande faktorer

alla huvudrörelser, vissa huvudrörelse, huvudrörelser i sängen, att promenera, att stå eller sitta stilla, att stå i kö, vid uppresning från sittande, vid uppsittning från liggande, vid framåtböjning, röriga synintryck, starkt ljus, höga ljud, din egen röst, hosta, krysta, lyfta tungt, snyta sig, särskilda situationer: t e x under bilfärd, i affärer, på broar, på öppna platser, under flygresa, färd med tåg-buss-t-bana, i mörker, på morgonen, mitt på dagen, på kvällen, på natten, att blunda, att hålla ögonen öppnaalkohol, för lite eller för mycket sömnvid stress, vid menstruation, vid nedstämdhet

4 Förbättrande faktorer

på morgonen, på eftermiddagen, på kvällen, vila i liggande, vila i halvsittande, vila i sittande, vila i framåtlutande position, vila i höger sidoläge, vila i vänster sidoläge, att blunda, att hålla ögonen öppna, att vara stilla med huvudet, att vara i rörelse, att idrotta på gym eller löpträning, ett glas vin eller öl alkohol, att vara i ett mörkt rum, att cykla, att köra bil

5 Samtidiga andra symtom

Illamående, kräkningar, svårigheter att fokusera blicken, känsla av att något rör sig, känsla att tappa kontrollen, känsla att svimma, känsla att försvinna, känsla att falla, känsla att ögonen rör sig, att se dubbelt d v s att se två lika föremål bredvid eller över varann, överkänslighet för ljus- eller ljudvärmekänsla i kroppen, lockkänsla, hörselnedsättning, öronsus, känsla av tryck i huvudet, värk över tinningarna, huvudvärk, kallsvett, känsla av panik, känsla av rädsla, känsla av luftkuddar under fötternaandningssvårigheter, stickningar i ansiktet, stickningar i armar eller händer, svårigheter att svälja, svårigheter att tala, svårt att se hela synfältetbröstsmärta, smärta i nacken, hjärtklappning, stelhet i nacken, nedsatt koncentrationsförmåga, nedsatt minnesförmåga, trötthet

6 Yrselkonsekvens

Tappar balansen och faller till marken utan att jag hinner ta emot mig 2 Förlorar medvetandet en stund 3 Måste vila liggande och somnar p g a yrseln 4 Måste vila liggande Stor balanspåverkan – kan bara ta mig fram genom att krypa 6 Måste hålla huvudet helt stilla, minsta huvudrörelse ökar yrseln

7 Vilar en stund sittande Måttlig balanspåverkan – kan ta mig fram gående genom att ta stöd. Upplever att balansen är påverkad men jag kan gå utan stöd 10 Undviker alla onödiga huvudrörelser 11 Upplever yrsel men jag kan genomföra planerad aktivitet 12 Undviker aktiviteter som jag gjort tidigare 13 Undviker miljöer med vasst ljus 14 Undviker miljöer med röriga synintryck t e x varuhus 15 Undviker att se på TV och att scrolla på mobiltelefon 16 Undviker att gå ut själv 17 Ständig oro för nya yrselattacker 18 Annat:

7 Yrselintensitet

Beskriv yrselintensiteten för de olika yrseltyperna 0-10. Om yrselintensiteten var 100% vid insjuknandet, hur många % uppskattar Du att upplever idag?

 YI 0=ingen yrsel    YI 10=kraftigaste tänkbara yrsel

Andra sjukdomar

Har Du andra sjukdomar? Vilka läkemedel använder du regelbundet?

Har du haft många öroninflammationer? Är din hörsel normal och symmetrisk? Upplever du öronsus eller lockkänsla i ett eller i båda öronen?

Har du haft migrän? Har du haft migrän med aurasymtom? Har dina föräldrar migrän? Har du nyligen diagnostiserats med en hormonrubbning? Tar Du några hormonläkemedel? Använder du hormonspiral? Har du nyligen kommit i klimakteriet? Har du lätt för att bli åksjuk? Lekte Du med karuseller som barn eller undvek du det?

Har du genomgått skallskador?

Har du sömnstörning? Svårt att somna in eller vaknar du ofta nattetid?

Har dina föräldrar eller släktingar haft liknande yrselsymtom?

Har du urinvägsbesvär?

Symtomanalys med AI-teknik

Om du lider av daglig yrsel och balansstörning sedan flera månader eller år är orsakerna ofta flera än en enda. Kontakta Din vårdgivare för en inbjudan till ett särskilt webbaserat frågeformulär mer info