Yrselcenter logga

Beskriv Din yrsel

Beskriv Din yrsel

Förberedelser inför besöket på Yrselcenter

Diagnostik av yrsel och balanssjukdomar

baseras på
1- detaljerad information som Du kan lämna om Dina upplevda symtom
2- noggrann analys av nervimpulserna från balansorganen, systemet för ögonens styrning och olika delar av hjärnan. Undersökningarna kan påvisa eller utesluta att hjärnan är utsatt för vilseledande informationer s k sensorisk mismatch.

Upplevelsen yrsel är väldigt personlig. På Yrselcenters mottagningar kartläggs Dina upplevda yrsel- och balanssymtom noga. En utfrågning kan bli tidskrävande, framförallt om yrseln pågått under längre tid.

Att sätta ord på upplevelsen yrsel kan vara svårt. Därför vill vi att Du redan före Ditt första besöket förbereder en beskrivning av Dina upplevda symtom.

Strukturerad beskrivning av yrsel

Börja med att beskriva hur och när yrseln började. Vilken dag och vilken tid på dygnet började besvären. Vilken var Din aktivitet just då? Fanns några uppenbart utlösande faktorer? Hur länge varade yrseln första gången? Har Du återfått liknande besvär igen? Vilken tid på dygnet återkom yrseln och under hur lång tid? Förekom andra symtom samtidigt med yrseln?

Nedladdning av Yrselcenter Yrseldagbok XXXX LÄNK TILL PRINTBAR PDF XXX

Om Du kommer för att utreda längre tids dagliga yrsel och balanssymtom kan det vara enklare att notera dagliga symtom i en yrseldagbok.

Yrseldagbok

Ladda ned tabellen i word-format, aktivera redigering, fyll i för en eller flera yrseltyper och ta med till Din första konsultation.

0 När och Hur började yrsel

plötsligt dramatiskt insjuknande eller successivt sakta insjuknande

Vilken tid på dygnet började yrsel? Vilken var Din aktivitet just då?

1 Yrseltyp

En känsla av..

osäkerhet, ostadighet, att svimma, svartnande, berusning , rytmisk gungande som om man vore på en båt, karusell, omgivningen rör sig, svårigheter att fokusera blicken skarpt, overklighet, att försvinna, att falla, desorientring, att omgivningen lutar, vagt illamående

Är yrselsymtomen idag samma symtom som Du insjuknade med? Eller är Din känsla att det kan röra sig om flera olika yrseltyper?

2 Hur länge

varar yrseln?

 sekunder, minuter, timmar, 1 dygn, 3 dygnkontinuerligt utan uppehåll

3 Utlösande och försämrande faktorer

alla huvudrörelser, vissa huvudrörelse, kroppsrörelser i sängen, att promenera, att stå eller sitta stilla, att stå i kö, vid uppresning från sittande, vid uppsittning från liggande, vid framåtböjning, röriga synintryck, starkt ljus, höga ljud, Din egna röst, hosta, krysta, lyfta tungt, snyta sig, särskilda situationer: t e x under bilfärd, i affärer, på broar, på öppna platser, under flygresa, färd med tåg-buss-t-bana, i mörkerpå morgonenmitt på dagen, på kvällen, på natten, att blunda, att hålla ögonen öppnaalkohol, för lite eller för dålig sömnvid stress, vid menstruation, vid nedstämdhet

4 Förbättrande faktorer

på morgonen, på eftermiddagen, på kvällen, vila i liggande, via i halvsittande, vila i sittande, vila i framåtlutande position, vila i höger sidoläge, vila i vänster sidoläge, att blunda, att hålla ögonen öppna, att vara stilla med huvudet, att vara i rörelse, att idrotta, ett glas vin eller öl alkohol, att vara i ett mörkt rum, att köra bil

5 Samtidiga andra symtom

Illamående, kräkningar, svårigheter att fokusera blicken, känsla av att rotera, känsla att tappa kontrollen och falla, känsla att ögonen rör sig, att se dubbelt d v s att se två lika föremål bredvid eller över varann ljus- eller ljudöverkänslighetvärmekänsla i kroppen, lockkänsla, hörselnedsättning, öronsus, känsla av tryck i huvudet, värk över tinningarna, huvudvärk, kallsvett, känsla av panik, känsla av rädsla, känsla av luftkuddar under fötternaandningssvårigheter, stickningar i ansiktet, stickningar i armar eller händer, svårigheter att svälja, svårigheter att tala, svårigheter att se hela synfältetbröstsmärta, smärta i nacken, hjärtklappning, stelhet i nacken, nedsatt koncentrationsförmåga, nedsatt minnesförmåga, trötthet

6 Yrselkonsekvens

1 Måste vila liggande och somnar p g a yrseln 2 Måste vila i liggande 3 Vilar i sittande Behöver tillfälligt ta stöd mot omgivande väggar 5 Upplever yrsel men det påverkar inte mitt sätt att röra mig – det går att genomföra planerad aktivitet Undviker onödiga huvudrörelser 7 Undviker att gå ut själv 8 Undviker aktiviteter som jag gjort tidigare Undviker varuhus 10 Rädsla 11 Undviker miljöer med vasst ljus 12 Har stora problem att hålla balansen – måste ta mig fram genom att krypa 13 Känner mig balanspåverkad men kan ta mig fram gående 14 Tappar balansen och faller till marken utan att jag hinner ta emot mig 15 Förlorar medvetandet en stund 16 Annat

7 Yrselintensitet

Beskriv yrselintensiteten för de olika yrseltyperna 0-10.   YI 0  =ingen yrsel    YI 10 =kraftigaste tänkbara yrsel

Andra sjukdomar

Har Du andra sjukdomar? Har Du haft många örininflammationer? Är Din hörsel normal och sidlik? Upplever Du öronsus/ tinnitus i ett eller i båda öronen? Har Du haft migrän? Har Du haft migrän med aurasymtom? Har Dina föräldrar migrän? Vilka läkemedel intar Du regelbundet? Har Du genomgått skallskador? Har Du lätt för att bli åksjuk? Lekte Du med karuseller som barn eller undvek Du det? Har Du sömnstörningar? Har Dina föräldrar eller släktingar haft liknande yrselsymtom? Har Du nyligen diagnostiserats med en hormonrubbning? Använder Du hormonspiral som snart behöver bytas? Är Du i klimakteriet?