Yrselcenter logga

Beskriv din yrsel

Yrsel och balanssjukdomar kan diagnostiseras genom

  • att finna mönster i den information som du kan lämna om dina upplevda symtom
  • att analysera nervimpulserna från balansorganen och olika delar av hjärnan. Undersökningarna kan påvisa eller utesluta fysiska skador som leder till felaktig information, så kallad sensorisk mismatch.

Vad menar du med yrsel?

Upplevelsen yrsel är personlig. Vid längre tids yrsel är orsakerna ofta flera än en enda. Utan att förstå dina besvär blir det svårt att ge dig en tydlig diagnos och att erbjuda en effektiv behandling. Vad menar du med yrsel? Berusningskänsla? Balansstörning? Illamående? Ångest? Svårigheter att fokusera blicken? Obehag vid huvud- eller ögonrörelser? Att sätta ord på upplevelsen yrsel kan vara svårt. Därför vill vi hjälpa dig att förbereda en beskrivning av dina upplevda symtom. Det är särskilt viktigt om du upplevt yrsel varje dag under en längre tid.

 

Strukturerad beskrivning av yrsel

Berätta först vad vill du ha hjälp med?

Alt. 1 Akut yrsel som uppkommit under de senaste dagarna och som du tidigare aldrig upplevt.

Alt. 1 Episodisk yrsel, det vill säga återkommande perioder eller skov av samma yrseltyp.

Alt. 2 Daglig yrsel sedan en eller flera månader.

 

Beskriv sedan när och hur yrseln började. Vilken dag och vilken tid på dygnet började besvären? Var det en helgdag? Vad var din aktivitet just då? Kan du se några uppenbart utlösande faktorer? Hur länge varade yrseln första gången? Har du återfått liknande besvär igen? Vilken tid på dygnet återkom yrseln och under hur lång tid? Förekom andra symtom samtidigt med yrseln?

 

 

Ladda ned tabellen i word-format, aktivera redigering, fyll i för en eller flera yrseltyper och ta med till första konsultationen. Nedladdning av Yrselcenters Yrseldagbok

Yrseldagbok

0 När och hur började yrseln

◉Plötsligt dramatiskt insjuknande eller ◉sakta successivt insjuknande?

Vilket ◉datum och ◉tid på dygnet började yrseln? Vilken var ◉din aktivitet just då?

1 Yrseltyp

En känsla av..

◉osäkerhet ◉ostadighet ◉att svimma ◉svartnande ◉berusning ◉rytmisk gungande som om du vore på en båt ◉att åka karusell ◉att just ha klivit av en karusell ◉att omgivningen rör sig ◉svårigheter att fokusera blicken skarpt ◉overklighet ◉att försvinna ◉att falla ◉ desorientering ◉att omgivningen lutar ◉vagt illamående ◉att något är fel

Utveckling av olika yrseltyper

◉Är yrselsymtomen idag precis samma symtom som du insjuknade med? ◉Eller har du utvecklat en annan yrseltyp (symtom av annan karaktär) än vid insjuknandet? 

2 Hur länge

varar yrseln?

◉sekunder ◉minuter ◉timmar ◉1 dygn ◉3 dygn ◉hela tiden utan uppehåll

3 Utlösande och försämrande faktorer

◉alla huvudrörelser ◉vissa huvudrörelse ◉huvudrörelser i sängen ◉att promenera ◉att stå att sitta stilla ◉att stå i kö ◉vid uppresning från sittande ◉vid uppsittning från liggande ◉vid framåtböjning ◉röriga synintryck ◉arbete vid datorskärm ◉starkt ljus ◉höga ljud ◉din egen röst ◉hosta ◉krysta ◉lyfta tungt ◉snyta sig ◉vistelse i affärer ◉vistelse på broar◉vistelse på öppna platser ◉under flygresor ◉färder med tåg – buss – t-bana ◉bilkörning på motorväg ◉bilkörning på små vägar ◉bilkörning på grusvägar ◉i mörker ◉på morgonen ◉mitt på dagen ◉på kvällen ◉på natten ◉att blunda ◉att hålla ögonen öppna ◉att se på TV ◉vid alkoholförtäring ◉efter för lite sömn ◉vid stress ◉vid menstruation ◉vid nedstämdhet

4 Förbättrande faktorer

◉på morgonen ◉på eftermiddagen ◉på kvällen ◉vila i ryggläge ◉vila i halvsittande ◉vila i sittande ◉vila i framåtlutad position ◉vila i höger sidoläge ◉vila i vänster sidoläge ◉att blunda ◉att hålla ögonen öppna ◉att vara stilla med huvudet ◉att vara i rörelse ◉att idrotta på gym eller under löpträning ◉ett glas vin eller öl ◉att vara i ett mörkt rum ◉att cykla ◉att köra bil ◉att se på TV

5 Samtidiga andra symtom

◉Illamående ◉kräkningar ◉svårigheter att fokusera blicken ◉känsla av att något rör sig ◉känsla att tappa kontrollen ◉känsla att svimma ◉känsla att försvinna ◉känsla att falla ◉känsla att ögonen rör sig ◉att se dubbelt d v s att se två lika föremål bredvid eller över varann ◉överkänslighet för ljus- eller ljud ◉värmekänsla i kroppen ◉lockkänsla i ett eller bägge öron ◉hörselnedsättning i ett eller bägge öron ◉öronsus i ett eller bägge öron ◉känsla av tryck i huvudet ◉värk över tinningarna ◉huvudvärk ◉kallsvett ◉känsla av panik ◉känsla av rädsla ◉känsla av att bli varm ◉känsla av luftkuddar under fötterna ◉andningssvårigheter ◉stickningar i ansiktet ◉stickningar i armar eller händer ◉svårigheter att svälja ◉svårigheter att tala ◉svårt att se hela synfältet ◉bröstsmärta ◉tryckkänsla över bröstet ◉smärta i nacken ◉hjärtklappning ◉stelhet i nacken ◉nedsatt koncentrationsförmåga ◉nedsatt minnesförmåga ◉trötthet

6 Yrselkonsekvens

1 Tappar balansen och faller till marken utan att jag hinner ta emot mig 2 Förlorar medvetandet en stund 3 Måste vila liggande och blunda 4 Måste vila liggande och brukar somna av yrseln 5 Stor balanspåverkan, jag kan bara ta mig fram genom att krypa 6 Måste hålla huvudet helt stilla, minsta huvudrörelse ökar yrseln 7 Vilar en stund sittande 8 Måttlig balanspåverkan, jag kan ta mig fram gående genom att ta stöd 9 Upplever att balansen är påverkad men jag kan gå utan stöd 10 Undviker alla onödiga huvudrörelser 11 Upplever yrsel men jag kan genomföra planerad aktivitet 12 Undviker aktiviteter som jag gjort tidigare 13 Undviker miljöer med vasst ljus 14 Undviker miljöer med röriga synintryck till exempel varuhus 15 Undviker att se på TV och att scrolla på mobiltelefon 16 Undviker att gå ut själv 17 Ständig oro för nya yrselattacker 18 jag måste hela tiden se på marken framför mig när jag går 19 Annan:

7 Yrselintensitet YI

Beskriv yrselintensiteten för dina olika yrseltyper. Hur stor var yrselintensiteten vid insjuknadet och hur mycket upplever du fortfarande idag?

 YI 0=ingen yrsel    YI 10=kraftigaste tänkbara yrsel

Andra sjukdomar

◉Har Du andra sjukdomar? ◉Vilka läkemedel använder du regelbundet?

◉Har du haft många öroninflammationer? ◉Är din hörsel normal och symmetrisk? ◉Upplever du öronsus eller lockkänsla i ett eller i båda öronen?

◉Har du haft migrän? ◉Har du haft migrän med aurasymtom? ◉Har dina föräldrar migrän? ◉Har du störningar i ämnesomsättningen? ◉Har du nyligen diagnostiserats med en hormonrubbning? Tar Du några hormonläkemedel? ◉Använder du hormonspiral? ◉Har du nyligen kommit i klimakteriet? ◉Har du lätt för att bli åksjuk? ◉Lekte Du med karuseller som barn eller undvek du det?

◉Har du genomgått skallskador?

◉Har du sömnstörning? ◉Svårt att somna in eller vaknar du ofta nattetid?

◉Har dina föräldrar eller släktingar haft liknande yrselsymtom?

◉Har du urinvägsbesvär?

◉Har du tidigare behandlats mot stress- utmattningssymtom, depression eller panikångest?