Yrselcenter logga

För Yrselcenters patienterInformation efter ditt besök

Information efter ditt besök

Vi kan oftast utreda din yrsel inom en 40 minuter lång konsultation.

På den tiden hinner vi bilda oss en uppfattning om dina besvär och genomföra olika balans- och hörselundersökningar. Och vi hinner sammanfatta en eller flera diagnoser, förklara våra slutsatser för dig och utföra eller föreslå en behandling.

Men vi hinner inte ge dig all den information vi skulle vilja ge dig. Och vi tror heller inte att du är mottaglig för så mycket information på en gång.

Yrsel.com

Därför finns Yrselcenters webbok. Här finns vår information om de vanligaste yrselsjukdomarna och några yrselsjukdomar till. Ofta får du en hänvisning eller en utskrift till informationen som är aktuell för just din situation. Vid kristallsjuka kan det vara en särskild behandlingsmanöver. Vid skador i ett balansorgan är det oftast ett skräddarsytt program för kompensationsträning.

Webboken har under de senaste 20 åren successivt växt till nästan 250 artiklar. Informationen på Yrsel.com finns för att besvara de frågor du inte hann ställa på mottagningen. Och för att öka din kontroll över yrseln.

Balanslaboratoriet.se

Under ditt första besök genomfördes ett antal undersökningar för att påvisa eller utesluta sensoriska konflikter i ditt balanssinne. Då mättes impulserna i balansorganens delar, i balansnerverna och i olika delar av hjärnan.

Neurofysiologiska tester av balanssystemets impulser kan verka krångliga. Vi har ansträngt oss, att förklara dom på ett enkelt sätt för att du ska kunna förstå vilka slutsatser man kan dra av undersökningarna och vad resultaten innebär för just din utredning.

Balanslaboratoriets olika undersökningar beskrivs här: