Yrselcenter logga

Instruktioner till privatbetalande

Akut och daglig yrsel

 

Vad vill du ha hjälp med?

Alternativ 1 Är det akuta yrsel- och balanssymtom som uppkommit under de senaste dagarna, till exempel kristallsjuka eller annan lägesrelaterad yrsel? Har du återkommande yrselanfall men är besvärsfri längre tid mellan varje anfall? I dessa fall kan vi ta emot dig snabbt och du kan göra bokningar inom 24 timmar själv. Klicka här!

Alternativ 2 Vill du ha hjälp med dagliga yrsel- och balanssymtom sedan flera veckor, månader eller år? Då behöver vi först förstå dina symtom, framför allt hur och när de började och hur de har utvecklat sig över tid. Först efter det kan vi planera ett tidseffektivt besök hos en av oss eller hos flera av oss. Utan att på förhand förstå dina symtom kommer vi inte att erbjuda dig konsultationer. Klicka här!

Yrselcenters verksamhet

är att ta emot patienter med privat vårdförsäkring. Bara på ledigt utrymme tar vi emot privatbetalande patienter. Vi väljer de patienter som vi tror oss kunna hjälpa vidare inom en eller två konsultationer.

Vi besvarar inte förfrågningar via mejl eller intalade telefonmeddelanden och vi gör inga bedömningar per telefon. Men vi läser alla insända kontaktformulär och du kan nå oss för frågor under telefontiderna.