Yrselcenter logga

Information till privatbetalande

 

Akut och daglig yrsel

 

Tillgänglighet för privatbetalande

Vår verksamhet är inriktad mot patienter med privat vårdförsäkring. Bara på ledigt utrymme kan vi dessutom ta emot enstaka privatbetalande patienter. Därför varierar vår kapacitet för privatbetalande.

 

Akut och episodisk yrsel, lägesrelaterad yrsel eller daglig yrsel?

Vi tar i första hand emot privatbetalande med akut yrsel, lägesrelaterad yrsel eller episodiskt återkommande yrselanfall med besvärsfrihet mellan anfallen.

 

Om du lider av daglig yrsel sedan längre tid, tar vi bara emot dig under vissa förutsättningar. För att erbjuda dig en konsultation, behöver vi först detaljerad information om dina symtom. Daglig yrsel är ett komplext symtom som är tids- och utredningskrävande. Eftersom våra konsultationer är begränsade till 40 minuter, tar vi bara emot patienter som vi tror oss kunna hjälpa inom en sådan 40 minuter lång konsultation. 

 

Sänd din information via kontaktformulären

Vi läser alla insända kontaktformulär. Men vi besvarar inte förfrågningar via mejl, brev eller via intalade telefonmeddelanden. Vi gör inte bedömningar per telefon och vi besvarar inte meddelanden där det inte närmare framgår vad du menar med “yrsel”.