Yrselcenter logga

Remissvägar till Yrselcenter

Yrselcenter balansutredning

 

Patienter med privat vårdförsäkring

Yrselcenter har avtal med alla vårdförsäkringsbolag som verkar i Sverige med enda undantag för Trygg Hansa. Vi kan oftast ta emot din patient inom en eller några dagar. 

Sänd din remiss elektroniskt via Kuralink och ange önskemål Yrselcenter. Undvik fördröjning och sänd inga remisser per post. 

Patienter som finansieras av företagshälsovård

Sänd personuppgifter och din frågeställning som ett textmeddelande via kontaktformuläret eller per post direkt till yrselmottagningen. Ange fakturaadress och kostnadsställe så kallar vi patienten.