Yrselcenter logga

Remissvägar till Yrselcenter

 

Patienter med privat vårdförsäkring

Yrselcenter har avtal med alla vårdförsäkringsbolag som verkar i Sverige. Vi kan oftast ta emot din patient inom en eller några dagar. 

Sänd din remiss elektroniskt via Kuralink och ange önskemål Yrselcenter. Undvik fördröjning och sänd inga remisser per post. 

Patienter som finansieras av företagshälsovård

Sänd personuppgifter och din frågeställning som ett textmeddelande via kontaktformuläret eller per post direkt till yrselmottagningen. Ange kostnadsställe eller kontaktperson i företagshälsovården. Vi kallar patienten. 

Privatbetalande patienter

Vid försäkringskarens för aktuella symtom eller om din patient saknar vårdförsäkring, kan hen välja att betala kostnaden själv för att få vår hjälp. Sänd din remiss som ett textmeddelande via kontaktformuläret eller per post direkt till yrselmottagningen.

Informera om vår Prislista för privatbetalande

 

Akut yrsel

Vid pågående yrsel som uppkommit senaste dagarna är en snar undersökning för diagnostisk timing särskilt viktig.

1-Be patienten att själv hitta och boka en ledig konsultationstid i webbtidboken. Sänd med din remiss med patienten.

Webbtidbok Privatbetalande Akut yrsel som uppkommit senaste 3 veckorna 

2-Be patienten ringa mottagningen under telefontiderna för hjälp att boka en akuttid.

Längre tids yrsel

Daglig yrsel sedan längre tid har oftast flera olika orsaker. Utredningen kräver en detaljerad informationsinhämtning av symtomens utveckling och en bred neurofysiologisk kartläggning. Innan vi väljer att ta emot patienten vill vi därför bedöma en strukturerad och kronologisk sammanställning över hur och när symtomen började och hur de har utvecklats över tid. Du kan sända med din remiss med patienten.

Be patienten att fylla i alla uppgifter i via vårt GDPR-säkra kontaktformulär. Hjälpmedel för att beskriva yrsel.