Yrselcenter logga

För remittenterRemissvägar till Yrselcenter

Remissvägar till Yrselcenter

Patienter med vårdförsäkring

Yrselcenters verksamheter är inriktade på patienter med privat vårdförsäkring. Vi kan oftast ta emot din patient samma dag eller inom några dagar. Patienter med akuta och pågående symtom prioriteras. Vi har avtal med alla försäkringsbolag som verkar i Sverige.

Sänd Din remiss elektroniskt via Boka Doktorn och ange önskemål Yrselcenter. Alla försäkringsbokningar ska genomföras via Boka Doktorn, undvik fördröjning och sänd inte dessa remisser till mottagningarna per post.

Patienter som finansieras av företagshälsovård

Sänd din remiss som ett textmeddelande via kontaktformuläret eller per post direkt till yrselmottagningen. Ange kostnadsställe eller kontaktperson i företagshälsovården. Vi kallar patienten.

Privatbetalande patienter

Om patientens försäkringsvillkor innebär karens för aktuella symtom eller om din patient saknar vårdförsäkring, kan hen välja att betala kostnaden själv för att få vår hjälp. Sänd din remiss som ett textmeddelande via kontaktformuläret eller per post direkt till yrselmottagningen.

Vänligen informera om vår Prislista för privatbetalande innan du remitterar.

Akut yrsel

Vid pågående yrsel som uppkommit nyligen är en snar undersökning för diagnostisk timing av undersökningsfynd särskilt viktig.

1-Be patienten själv hitta och boka en ledig konsultationstid i webbtidboken. Sänd med Din remiss med patienten.

Webbtidbok Privatbetalande Akut yrsel som uppkommit senaste 3 veckorna 

2-Använd vårt GDPR-säkra kontaktformulär. Fyll i personuppgifter och beskriv anamnes, undersökningsfynd, frågeställning och postadress för remissvar i bokningsformuläret. Patienten kallas till en akuttid.

Längre tids yrsel

Daglig yrsel sedan längre tid har oftast flera olika orsaker. Därför vill vi att patienten förbereder en strukturerad och kronologisk sammanställning över sina upplevda symtom. Särskilt viktigt är beskrivningen av hur och när symtomen började.

1-Använd vårt GDPR-säkra kontaktformulär. Fyll i personuppgifter och beskriv anamnes, undersökningsfynd, frågeställning och postadress för remissvar i bokningsformuläret.

2-Posta din remiss till önskad mottagning. Patienten kontaktas och kallas till en ledig konsultationstid.

Information i din remiss

Ange hur och när symtomen har börjat och om du har registrerad spontan- blickriktnings- och lägesrelaterad nystagmus eller andra onormala ögonrörelsefynd.

Om du har genomfört hörselmätningar är det av stort värde att få ta del av mätresultaten.