Yrselcenter logga

För vårdplanerareEffektiv vårdplanering

Effektiv vårdplanering

Effektiv vårdplanering

Yrsel undersökning

Akut yrsel – boka en snabb bedömning

 • Många yrselsjukdomar uppträder som begränsade attacker under timmar eller dygn. En undersökning i samband med pågående symtom medför tydliga undersökningsfynd och därmed en mycket säker diagnos. Yrseldiagnostik är färskvara!
 • Klienter som ska följas upp efter besök i offentlig akutsjukvård bokas med fördel till en bedömning samma eller nästa dag.

Misstänkt kristallsjuka – boka helst förmiddagstid

Kristallsjuka är ett mekaniskt fel och den vanligaste globala yrselorsaken, tillståndet förekommer i många varianter.

 • Tidigt på dagen efter en natt i stillaliggande har de lossnade kristallerna sakta sedimenterat ned och ansamlats i en av balansorganets båggångar. I samband med huvudrörelser på förmiddagen uppkommer mest besvär. Då är både diagnostik och behandling lättast att genomföra.
 • Senare samma dag kan kristallklumparna ha lösts upp av många huvudrörelser och övergått i molnformationer. Då kan det vara svårare att både påvisa och behandla kristallsjuka.

Återfall av kristallsjuka

 • hänvisa till vår webbok om vanliga yrselsjukdomar. Här finns instruktioner och videofilmer för de vanligaste behandlingsmanövrarna. De patienter som inte vågar genomföra behandlingen själv, behöver bokas till en behandlare.

Längre tids daglig yrsel – låt patienten förbereda sig

 • Längre tids daglig yrsel och balansstörning innebär ofta många komplexa symtom som har flera olika orsaker. Viktigare än en snabb bokning är att Din klient hinner tänka igenom och förbereda en noggrann sammanställning av sina upplevda symtom. När och hur började besvären? Vilka är symtomen nu? Hänvisa till

Bokning av videokonsultation

Videokonsultation är ett utmärkt verktyg för att bedöma plötsligt yrsel som uppkommit de senaste 3 veckorna eller som återkommer attackvis. Men ska inte användas för dagliga yrselsymtom sedan lång tid.

Hänvisa patienten till vår patientinformation, där finns även nedladdningsinstruktioner till BDC care videoapplikation

 • Alt 1 Delge patienten skadenumret och be patienten att själv att hitta och boka en snar konsultation i vår webbtidböcker via länken ovan
 • Alt 2 Boka en videokonsultationen åt patienten och instruera nedladdningen av BDC care appen
 • Alt 3 Sänd en besöksbiljett

Förberedelser inför första besöket

 • Undvik eyeliners och kraftig mascara Balansundersökningarna registrerar ögonrörelser. Mjukvarorna följer pupillernas svarta fält. Be klienten att inte komma hårt sminkad så undviks mätfel p g a svarta konturer nära pupillerna
 • Undvik alkoholintag två dygn före undersökning Alkohol tas upp olika snabbt i olika delar av balansorganen. Alkoholbruk kan därför leda till missledande ögonrörelser som liknar kristallsjuka

Dagliga yrselattacker och patienter utan hopp

Vi utreder alla svåra yrselsymtom, även patienter med dagliga attacker som vandrat runt länge i sjukvården utan att uppnå diagnos eller fungerande behandling. Med våra telemedicinska verktyg kan vi kartlägga yrselsymtom dygnet runt oavsett var patienten befinner sig.

Utredning av hörselsymtom och tinnitus

 • Be Din klient ta med tidigare hörselmätningar eller en mobiltelefonbild på gamla hörselkurvor för en jämförelse
 • Balanslaboratoriet Stockholm erbjuder många olika slags hörselmätningar

Yrselcenter har inga bokbara telefontider

 • Våra patienter kan kontakta oss direkt via våra kontaktformulär. Via textkontakt kan vi besvara frågor eller överenskomma kontakt per telefon eller bokning av återbesök. Hanteringen av meddelandena är integritetssäker.

Det är en service för ökad trygghet och den medför ingen kostnad för ditt försäkringsbolag. Därför har vi inga bokbara telefontider.

Bokning

 • Alla våra konsultationstider nås via Boka Doktorn. Yrselcenter är ingen ÖNH-mottagning men sorteras på Boka doktorn under “ÖNH – Audiologi”