Yrselcenter logga

Effektiv vårdplanering

Vägledning och tips för dig som vårdplanerar

Akut yrsel – boka en snabb bedömning

 • Många yrselsjukdomar uppträder anfallsvis under timmar eller dygn. En undersökning under eller strax efter yrselanfallet medför tydliga undersökningsfynd och därmed en mycket säker diagnos. Yrseldiagnostik är färskvara.
 • Klienter som ska följas upp efter besök i offentlig akutsjukvård bokas med fördel till en bedömning samma eller nästa dag.

Misstänkt kristallsjuka – boka gärna förmiddagstid

Kristallsjuka är ett mekaniskt fel i ett balansorgan, det förekommer i många olika varianter.

 • Tidigt på dagen efter en natt i stillaliggande har de lossnade kristallerna sakta sedimenterat ned och ansamlats i en av balansorganets båggångar. I samband med huvudrörelser på morgonen uppkommer mest besvär. Då är både diagnostik och behandling lättast att genomföra.
 • Senare samma dag kan kristallklumparna ha lösts upp av många huvudrörelser och övergått i molnformationer. På eftermiddagen kan det vara svårare att både påvisa och behandla kristallsjuka.

Återfall av kristallsjuka

 • Om klienten vet vilken båggång som brukar spöka, hänvisa till vår webbok www.yrsel.com. Här finns våra instruktioner och videofilmer för de vanligaste behandlingsmanövrarna. Ofta kan patienten lyckas med en egenmanöver. 

 

Längre tids daglig yrsel – be klienten att förbereda sig

 • Längre tids daglig yrsel och balansstörning medför komplexa symtom som oftast har flera olika orsaker. För att kunna diagnostisera orsaker och samband är det viktigt att din klient hinner tänka igenom och förbereda en noggrann och kronologisk sammanställning av upplevda symtom. Oförberedda klienter kan bli stressade över utfrågningen, i synnerhet när de ska svara på frågor om ofysiska symtom. När och hur började besvären? Hur har symtomen utvecklats över tid och vilka är de nu? Vänligen hänvisa till:

 

Bokning av videokonsultation

Videokonsultation är ett utmärkt verktyg för att bedöma plötsligt yrsel som uppkommit de senaste dygnen eller som återkommer anfallsvis. Men ska inte användas för dagliga yrselsymtom sedan lång tid

Hänvisa patienten till vår patientinformation, där finns även nedladdningsinstruktioner till BDC care videoapplikation.

 • Alt 1 Sänd en besöksbiljett så skapar vi videotid
 • Alt 2 Hitta och boka en videokonsultationen åt patienten och instruera nedladdningen av BDC care appen

 

Förberedelser inför första besöket

 • Undvik eyeliners och kraftig mascara Balansundersökningarna registrerar ögonrörelser. Mjukvarorna följer pupillernas svarta fält. Be klienten att inte komma hårt sminkad så undviks mätfel p g a svarta konturer nära pupillerna
 • Undvik alkoholintag två dygn före undersökning Alkohol tas upp olika snabbt i olika delar av balansorganen. Alkohol kan därför leda till missledande ögonrörelser som liknar kristallsjuka

 

Dagliga yrselattacker och patienter som förlorat hoppet om en diagnos

Vi utreder och behandlar alla svåra yrselsymtom, även patienter med dagliga yrselattacker som vandrat runt länge i sjukvården utan att uppnå diagnos eller fungerande behandling. Med våra telemedicinska verktyg kan vi kartlägga yrselsymtom dygnet runt oavsett var patienten befinner sig. Vi kan diagnostisera yrsel även när det verkar hopplöst

 

Utredning av hörselsymtom och tinnitus

 • Be din klient ta med tidigare hörselmätningar eller en mobiltelefonbild på gamla hörselkurvor för en jämförelse
 • Balanslaboratoriet Stockholm erbjuder många olika slags hörselmätningar, de utförs i samband med nybesök

Yrselcenter har inga bokbara telefontider

 • Våra patienter kan kontakta oss direkt via våra kontaktformulär. Via textkontakt kan vi besvara frågor eller överenskomma kontakt per telefon eller bokning av återbesök. Hanteringen av meddelandena är integritetssäker.

Det är en service för ökad trygghet och den medför ingen kostnad för ditt försäkringsbolag. Därför har vi inga bokbara telefontider.

 

Bokning

 • Alla våra konsultationstider nås via Kura Link.  

 

 

Triage vid telefonkontakt

Yrsel utan samtidiga neurologiska symtom är nästan alltid ett godartat symtom (99%). 0,7% av plötslig yrsel utan samtidiga neurologiska visade sig i en studie bero på akut stroke i lillhjärna eller hjärnstam (Kerber 2004).

 Ur-plötsligt insjuknande med grav balansstörning eller samtidig ur-plötslig ensidig dövhet kan tala för akut stroke

Hänvisa till akutsjukvård

 • Yrsel + samtidig stark smärta –i bröstet –i huvudet –i ett öra –i nacken
 • Yrsel + plötslig ensidig dövhet
 • Yrsel + neurologiska symtom -svårt att svälja eller tala -dubbelseende -förlamningar -känselstörningar
 • Yrsel + medvetslöshet
 • Ur-plötslig yrsel och oförmåga sitta, stå eller gå själv

De fem vanligaste yrselsjukdomarna

Yrsel kan ha många orsaker men fem vanliga yrselsjukdomar dominerar och orsakar 75% av all global yrsel (Brandt 1999)

 • Olika varianter av kristallsjuka
 • Ickefysiska funktionella betingade och stressrelaterade yrselsyndrom
 • Överretbarhetssyndrom i balanssinnet ”vestibulär migrän”
 • Vestibularisneurit
 • Menieres sjukdom

Längre tids daglig yrsel

innebär oftast kombinationer av dessa fem sjukdomar. Yrsel innebär en upplevelse av kontrollförlust. I typiska fall insjuknar klienten först med en fysisk skada i balanssystemet. På grund av överdriven analys av huvudrörelser och egen balansprestation utvecklas med tiden olika ofysiska, funktionella och betingade symtom. Funktionell yrsel uppkommer särskilt ofta när det första fysiska felet inte har diagnostiserats i sjukvården och är särskilt vanligt hos klienter med noggrann kontrollbejakande personlighet.

 

Gamla föreställningar om yrselorsaker

Spända muskler i nacke eller käkmuskler orsakar inte vårdkrävande yrsel. Men yrseltillstånd försämras nästan alltid av huvudrörelser, därför undviker den yre normala huvudrörelser. Det leder till sekundära ömmande nackmuskler. Att aktivt försöka styra din balans och rädsla för att falla medför också en generellt ökad muskeltonus i hela kroppen. Vårdgivare som inte undersöker balanssinnets impulser misstolkar förhöjd muskeltonus som yrseln orsak.

Vaxproppar ger inte yrsel. Förhöjt blodtryck är ingen vanlig orsak till vårdkrävande yrsel.