Yrselcenter logga

Konsultation daglig yrsel sedan lång tid

Daglig yrsel sedan lång tid

  • en daglig upplevelse av ostadighet, dålig balans och behov av att ta stöd
  • obehag vid huvud- eller ögonrörelser
  • svårigheter att fokusera blicken
  • gungande känsla, desorientering, svårigheter att avgöra avståndet till omgivningen
  • symtomen har pågått under flera månader eller år
  • utredning och behandling i allmän sjukvård har inte lett till diagnos eller fungerande behandling

Vad är speciellt med yrsel sedan lång tid?

Daglig yrsel sedan lång tid är ett komplext tillstånd som oftast har flera olika orsaker. Vår utredning kräver därför en omfattande informationsinhämtning om hur dina besvär började (yrselorsak -1) och hur de har utvecklats över tid, oftast andra orsaker (yrselorsak -2) (och yrselorsak -3). En del av dina symtom kan bero fysiska fel i balanssinnet eller kan ha uppkommit på grund av andra fysiska fel. Andra symtom kan ha funktionella eller betingade orsaker. Ofta påverkas dina dagliga besvär av psykologiska och psykiska faktorer. Bara genom närmare information om dina upplevelser och noggrann undersökning av funktionerna i balansorganen och ditt centrala nervsystem, går det att identifiera och hålla isär de olika orsakerna. Först när vi förstått orsakerna till dina besvär, går det att erbjuda dig en effektiv behandling. Om du bara ger oss informationen att du lider av yrsel eller känner dig yr, ger det tyvärr inga ledtrådar kring vad som behöver undersökas närmare eller vilken behandling som skulle kunna förbättra dig.

 

Vilken information krävs av dig?

Diagnostik av daglig yrsel sedan lång tid är tids- och resurskrävande. Våra konsultationer är begränsade till 40 minuter, efter det väntar nästa patient. För att kunna klara av informationsinsamlingen och utföra ett urval av undersökningar inom denna tid, vill vi att du förbereder informationen om dina symtom redan före konsultationen. Du behöver kunna beskriva dina upplevelser på ett sådan sätt att vi kan föreställa oss dem. Om du har haft anfall med intensiva symtom behöver de beskrivas i detalj. Särskilt viktigt är att beskriva vilken tid på dygnet du har insjuknat, hur länge anfallen varade och omständigheter före anfallen. Vad menar du med ”yrsel”? Menar du: -balansstörning? -karusellkänsla? illamående? -tryckkänsla i huvudet? -svårigheter att fokusera blicken? -obehag vid huvud- eller ögonrörelser? -ångest? -panikkänslor? -en känsla att falla? Sammanställ en detaljerad beskrivning av dina symtom, när och hur de började och hur de har utvecklats sedan dess. Delge oss kort vilka utredningar du redan har genomgått. Använd gärna vårt hjälpmedel beskriv Din yrsel.

 

Kombinerad bedömning under samma dag

För dig med vårdförsäkring och som är bosatt utanför Stor-Stockholm, kan en kombinerad neurootologisk-allmänmedicinsk-psykosomatisk bedömning samordnas till en enda dag. Vår tjänst är unik i Sverige och den har hjälpt många plågade patienter att återfå en normal och fungerande vardag. Du undersöks då av dr Catarina Bergsten, Yrselcenter YBV och dr Christian Geisler, Yrselcenter Neurootologi under samma dag och genomgår nödvändiga utredningar på balanslaboratoriet. Efter utredningen kan medicinsk behandling av långdragna yrselsymtom påbörjas. Beräkna 20-25 minuters restid mellan våra två mottagningar Yrselcenter Neurootologi på Sankt Eriksgatan 44 och Yrselcenter YBV på Kommendörsgatan 15. Tunnelbana eller blå stombuss nr 1 transporterar dig snabbast.

 

För närvarande (februari 2024) erbjuder vi inte längre kombinerad utredning för privatbetalande.