Yrselcenter logga

Varför snurrar det?

Karusellyrsel

2024 Christian Geisler leg. läkare spec. Hörsel- & Balansrubbningar och spec. ÖNH sjukdomar

Varför snurrar det?

Upplevelsen att omgivningen snurrar runt är ett typiskt symtom vid skador och störningar i balansorganens båggångar.

Upplevelsen karusellyrsel är typisk vid yrselsjukdomarna Vestibularisneurit, Kristallsjuka och Menieres sjukdom.

Så fungerar det normalt

Balans när det fungerar normalt

Människan har ett balansorgan i varje öra. Balansorganen består egentligen av fem olika delar som ständigt skickar massor av informationer till hjärnan. Signalerna ger information om huvudets rörelser i olika plan och om huvudets relation till jordens gravitationsfält.

Uppskattningsvis 40 000 sinnesceller s k hårceller i vardera balansorganet arbetar ständigt med att registrera huvudets olika rörelser. Informationen sänds till hjärnan via balansnerver.

Normala balansfunktion vid huvudrörelse åt vänster

Systemet är utformat som ett avancerat parallellogram. Om man vrider huvudet åt vänster kommer flera delar av vänster balansorgan att tillfälligt öka sina signalimpulser till hjärnan s k Impulsaktivering. Motsvarande delar i höger balansorgan minskar samtidigt sin sändning av impulser s k Impulshämning.

Hjärnan tar emot och bearbetar signalimpulsernas informationer. Via skevheten i impulsflödet kan hjärnan uppfatta att huvudet har vridits åt vänster. Systemet är sinnrikt och känsligt. Minsta huvudrörelse i alla riktningar ger en precis upplevelse i hjärnan.

Systemet är verkligen sinnrikt. Men när det blir fel är det vanligt att det leder till kaos.

När det blir fel

Skada i vänster balansorgan

Om sinnesceller i höger balansorgan plötsligt skadas, åldras eller om informationen inte når hjärnan p g a en skada i höger balansnerv

 uppstår en skevhet för inkommande balansimpulser trots att huvudet hålls stilla

kommer balansimpulserna från det friska vänstra balansorganet att få en ständig övervikt i det noggrant kalibrerade signalsystemet

kommer impulsflödet att motsvaras av en oavbruten huvudrörelse åt vänster

En känsla av karusell åt vänster

tolkar hjärnan det skeva impulsflödet som en ständig oavbruten huvudrörelse åt vänster. En känsla att ständigt rotera åt vänster, en snurrande känsla, en känsla av karusell.

Skador i de mellersta båggångarna ger ofta karusellkänsla i sidled medan skador i de främre och bakre båggångarna kan framkalla en känsla att göra en saltomotal framåt eller att falla bakåt.

Undersökningar har visat att yrselupplevelser är väldigt personliga. Det går därför inte att dra säkra slutsatser om felet enbart baserad av en yrseldrabbads beskrivning av sin yrselkänsla.

Karusellyrsel olika länge

Karusellkänslan varar lika länge som de väldigt skeva balansimpulserna.

Vid kristallsjuka rör det sig ofta om några sekunder i taget. Karusellattackerna uppkommer av huvudrörelser.

Vid Menieres sjukdom pågår skevheten under några timmar. Sedan är man besvärsfri tills nästa attack.

Vid Vestibularisneurit varar skevheten i flera dygn, sedan börjar hjärnan förstå vad som har hänt och kan lära sig att kalibrera om systemet till det nya styrkeförhållandet. Vestibularisneurit har man oftast bara en enda gång i livet.

Karusellyrsel och andra symtom

Karusellkänsla är ett typiskt symtom vid skador och störning i balansorganens båggångar.

När fel inträffar i ett balansorgan uppkommer även många andra symtom. Yrsel är ett komplext symtom.