Yrselcenter logga

Gold standard – vår teknik vid kristallsjuka

TRV behandling av kristallsjuka

Gold standard – bästa och effektivaste teknik för behandling av kristallsjuka

 

2024 Martin Soudah, leg. naprapat & Tomas Nordin, leg. naprapat & Christian Geisler, leg. läkare. Yrselcenter Neurootologi Stockholm

 

Gold standard är ett begrepp som används för de globalt bästa och effektivaste metoderna att behandla sjukdom. För patienter med kristallsjuka innebär det:

1.  Teknik för noggrann analys av dina ögonrörelser

2. Teknik för kraftfull diagnostik genom djup lutning av ditt huvud precis i den undersökta båggångens plan

3. Teknik för kraftfull accelerationsbehandling av lösa kristaller ut ur den påverkade båggången

1. Diagnostik med VNS & VNG

Balanssinnets och balansorganens impulser är sammankopplade med dina ögonrörelser. Under undersökningen bär du glasögon med infraröda videokameror. 

Videokamerorna filmar dina ögonrörelser och presenterar rörelserna på bildskärmar, videonystagmoskopiVNS.  Vi har lärt in kartor över reflektoriska ögonrörelser som uppkommer vid olika impulser från dina balansorgan. Genom att utsätta dig huvudrörelser och lägesförändringar och läsa av ögonrörelser, kan vi förstå om det finns lossnade kristaller i dina balansorgan eller inte. Om vi påvisar lösa kristaller, kan vi avgöra var de befinner sig, med vilken hastighet och åt vilket håll i båggången de rör sig.

Dataprogram beräknar ögonrörelsernas riktning och hastighet, det hjälper oss att tolka även väldigt små ögonrörelser. Ögonrörelserna presenteras som grafiska kurvor på skärmen, videonystagmografiVNG.

 

Kristallsjuka kan bara diagnostiseras genom tolkning av ögonrörelser. Det går inte att se lossnade kristaller i de 20 mm långa båggångarna i skallens inre. Lösa kristallen syns varken med röntgen eller med MR-teknik.

2. TRV – diagnostik

 

TRV stolen är en 650 kg tung stålkonstruktion som gör det lätt att luta dig och därmed undersöka hur ditt balanssinne reagerar på lägesförändringar. TRV stolen är en gyroskopisk konstruktion med inbyggda motvikter som kan roteras i tre dimensioner. Globalt finns över hundra TRV stolar. Spännband över skuldror, bröstkorg, panna och lår gör att du sitter tryggt och bekvämt fastspänd oavsett undersökning eller behandling. Du behöver själv inte aktivt hjälpa till på något sätt. 

 

Jämfört med om vi hade undersökt dig på en brits, kan vi med stolens hjälp utföra djupare lutningar av ditt huvud både långt bakåt och i sidled. Och dessutom precis i planen för de två balansorganens sex olika båggångar. Det gör det enkelt att snabbt påvisa eller utesluta lossnade kristaller. Och det gör det lätt att diagnostisera lägesrelaterad yrsel som inte är kristallsjuka, så kallad atypisk lägesyrsel.

3 TRV – behandling

Om vi upptäcker lossnade saltkristaller i en eller flera av balansorganens båggångar är den botande behandlingen att få dem att lösa upp sig. Genom att flytta ut dem ur den smala vätskefyllda strumpan och till vätskeansamlingen i balansorganets hinnsäck, kan de ihop-klumpade saltpartiklarna lösa upp sig snabbt som en sockerbit i en kaffekopp.

Balansorganets anatomi – kristallsjuka egentligen

 

Om de lossnade kristallerna är tunga, runda och släta och om båggångens vägg är slät, kan de enkelt rullas ut som kulor bara genom att använda gravitationskrafter, alltså med hjälp av tyngdlagen.

Om de lossnade kristaller däremot vill fastna i varann eller i båggångens vägg, kommer gravitationskraft inte vara en tillräckligt stark kraft för att orka flytta ut dem. Det gäller också om det lossnade materialet i båggången är gegga eller består av små lätta partiklar.

 

Med TRV stolen kan vi luta ditt huvud djupare och därmed få lösa kristaller att rulla åt rätt håll med en högre hastighet, det minskar risken för att de ska haka upp sig.

Men TRV stolens största fördel är konstruktionens möjlighet av tillföra små accelerationer mot ett fjädrat tvärstopp upprepade gånger under en repositionsmanöver. Dessa acceleration-deaccelerations-krafter kan jämföras med att knuffa eller sparka på kristallerna bakifrån. Det kallas för chocker eller att knacka loss kristaller.

Chockerna tillförs repositionsmanövern via olika behandlingsprotokoll beroende på hur hårt kristallerna verkar sitta fast. Den extra knuffande kraften som tillförs av varje chock uppskattas till 1-1,3 G (Richard-Vitton).

 

TRV teknik är idag det effektivaste sättet att behandla alla varianter av kristallsjuka. De flesta patienter blir botade inom en enda behandlingsseans. Vår föreställning är dessutom att en serie TRV chocker kan rensa ut inte bara normalstora partiklar ur båggången utan även pyttesmå lösa kristaller mikrokristaller. Forskning om TRV behandling och om mikrokristaller pågår för fullt.