Yrselcenter logga

Om YrselcenterOm Yrselcenter

Om Yrselcenter

Specialistmottagningar för yrsel- hörsel- och balansrubbningar

Vi är läkare specialiserade i hörsel- och balansrubbningar, öron-näsa-hals-sjukdomar, neurologi och psykiatri. Vi drivs av ett gemensamt intresse för människor med yrsel.

Vi har kunskap och lång erfarenhet om vanliga och ovanliga yrsel- och balanssjukdomar.

Vi kan särskilja godartade orsaker från de få fall när yrsel och balansstörningar beror på en allvarlig sjukdom.

Vi förstår samspelet mellan fysiska fel i balanssystemet, funtionella störningar och psykologiska reaktioner.

Tre fysiska mottagningar i Stockholm och i Lund. Videokonsultationer och Online Distansundersökningar.

Vi kan utreda, diagnostisera och behandla yrsel. Oavsett orsak kan vi ge våra patienter verktyg för att upplevda symtom ska bli begripliga och lättare att hantera.

Vi  bedriver utvecklings- och forskningsprojekt och vi deltar regelbundet i internationella vetenskapliga möten. Vi är medlemmar i Svensk Yrselförening, Svensk Neurootologisk förening SNOF.

Vi erbjuder långväga patienter konsultationer via videoteknik och vi använder teknik för att diagnostisera yrsel oavsett var Du befinner Dig och tid på dygnet.

För vad finns särskild kompetens på Yrselcenter

 • Alla tillstånd med upplevelsen yrsel och balansstörning
 • Alla varianter av lägesrelaterad yrsel Kristallsjuka, atypisk och svårbehandlad lägesyrsel
 • Akuta och återkommande funktionsförändringar i balansorganen t e x Vestibularisneurit
 • Sjukdomar som påverkar både hörsel- och balansorganen t e x Menieres sjukdom. Dagliga eller täta yrselattacker.
 • Migränrelaterade yrsel
 • Tryck- och ljudutlöst yrsel
 • Uppföljning efter akuta yrselepisoder. Uppföljning efter besök på akutmottagning.
 • Undersökningar för att särskilja godartade yrseltillstånd från allvarliga sjukdomar i hjärnans centrala nervsystem
 • Utredning av yrselattacker, ostadighetskänsla, balansstörningar och plötsliga fall
 • Rehabilitering av yrselsjukdomar
 • Utredning av tinnitus, hörselnedsättning och andra hörselfenomen
 • Typiska patienter

Yrselcenter är inte del av offentlig sjukvård

För att kunna erbjuda högspecialiserad sjukvård enligt internationell praxis är våra verksamheter inriktade mot patienter med privat vårdförsäkring.

Läkare utan Gränsers vänföretag

Läkare Utan Gränser gör skillnad i världen. Det vill vi också göra. Därför stödjer Yrselcenter aktivt Läkare utan Gränsers arbete.