Yrselcenter logga

Om Yrselcenter

Specialistmottagningar för yrsel- och balanssjukdomar och hörselrubbningar

 • Vi är läkare specialiserade i hörsel- och balansrubbningar, öron-näsa-hals-sjukdomar, allmänmedicin, neurologi och psykiatri
 • Vi drivs av ett gemensamt intresse för människor med yrsel
 • Vi har kunskap och lång erfarenhet om vanliga och ovanliga yrsel- och balanssjukdomar
 • Vi kan särskilja godartade orsaker från de få fall när yrsel och balansstörningar beror på en allvarlig sjukdom
 • Vi förstår samspelet mellan fysiska skador i balanssystemet, funktionella störningar och psykologiska reaktioner

Fyra fysiska mottagningar i Stockholm och i Lund. Videokonsultationer. Telemedicinska undersökningar av yrsel

 • Vi tar reda på vad du menar med yrsel
 • Vi kan utreda, diagnostisera och behandla yrsel
 • Vi kan ge dig verktyg för att upplevda symtom ska bli begripliga och lättare att hantera. Vårt arbete ska återskapa kontroll
 • Vi bedriver utvecklings- och forskningsprojekt och vi deltar regelbundet i internationella vetenskapliga möten
 • Vi erbjuder långväga patienter konsultationer via videoteknik och vi använder teknik för att kunna diagnostisera yrsel oavsett var du befinner dig och tid på dygnet

För vad finns särskild kompetens på Yrselcenter

 • Alla tillstånd med upplevelsen yrsel och balansstörning
 • Alla varianter av lägesrelaterad yrsel Kristallsjuka, atypisk och svårbehandlad lägesyrsel
 • Plötsliga och återkommande störningar i balansorganen, till exempel vestibularisneurit
 • Sjukdomar som påverkar både hörsel- och balansorganen, till exempel Menieres sjukdom. Dagliga eller täta yrselattacker
 • Migränrelaterade yrsel
 • Tryck- och ljudutlöst yrsel
 • Uppföljning efter akuta yrselepisoder, till exempel efter besök på offentlig akutmottagning
 • Undersökningar för att särskilja godartade yrseltillstånd från allvarliga sjukdomar i hjärnans centrala nervsystem
 • Utredning av yrselattacker, ostadighetskänsla, balansstörningar och plötsliga fall
 • Diagnostik och behandling av funktionell yrsel, sekundär yrselångest och PPPY
 • Rehabilitering av yrselsjukdomar
 • Utredning av tinnitus, hörselnedsättning och andra hörselfenomen

Yrselcenter är inte del av offentlig sjukvård

Vi erbjuder ett unikt och tvärvetenskapligt management för yra människor. Undersökningarna på balanslaboratoriet motsvaras av de man utför på specialiserade yrselkliniker inom EU och i USA. För att kunna erbjuda högspecialiserad sjukvård enligt internationell praxis, är våra verksamheter inriktade mot patienter med privat vårdförsäkring. Information om ägarförhållanden (Alla bolag)