Yrselcenter logga

Om Yrselcenter

Specialistmottagningar för yrsel- och balanssjukdomar och hörselrubbningar

 • Vi är läkare specialiserade i hörsel- och balansrubbningar, öron-näsa-hals-sjukdomar, allmänmedicin, neurologi och psykiatri
 • Vi är naprapater med kunskap om båggångsmanipulation och TRV behandling av kristallsjuka
 • Vi drivs av ett gemensamt intresse för människor med yrsel
 • Vi har kunskap och lång erfarenhet om vanliga och ovanliga yrsel- och balanssjukdomar
 • Vi kan särskilja godartade orsaker från de få fall när yrsel och balansstörningar beror på en allvarlig sjukdom
 • Vi förstår samspelet mellan fysiska skador i balanssystemet, funktionella störningar och psykologiska reaktioner

Fyra fysiska mottagningar i Stockholm och i Lund. Videokonsultationer & Telemedicinska undersökningar

 • Vi tar reda på vad du menar med yrsel
 • Vi kan diagnostisera och behandla yrsel
 • Vi kan ge dig verktyg för att upplevda symtom ska bli begripliga och lättare att hantera. Vårt arbete ska återskapa kontroll hos dig
 • Vi bedriver utvecklings- och forskningsprojekt och vi deltar regelbundet i nationella och internationella vetenskapliga möten
 • Vi erbjuder konsultationer via videoteknik och vi innehar teknik för att kunna diagnostisera yrsel oavsett var du befinner dig och tid på dygnet

För vad finns särskild kompetens på Yrselcenter

 • Alla tillstånd med upplevelsen yrsel och balansstörning
 • Alla varianter av lägesrelaterad yrsel, kristallsjuka, atypisk och svårbehandlad lägesyrsel
 • episodiskt återkommande yrselanfall
 • tillstånd med överretbarhet i balanssinnet, till exempel episoder med oförmåga att göra huvudrörelser
 • Sjukdomar som påverkar både hörsel- och balansorganen, till exempel Menieres sjukdom
 • Tryck- och ljudutlöst yrsel
 • Uppföljning efter akuta yrselepisoder, till exempel efter besök på offentlig akutmottagning
 • Undersökningar för att särskilja godartade yrseltillstånd från allvarliga sjukdomar i hjärnans centrala nervsystem
 • Utredning av yrselattacker, ostadighetskänsla, balansstörningar och plötsliga fall
 • Diagnostik och behandling av funktionell yrsel, sekundär yrselångest och PPPY
 • Utredning av tinnitus, hörselnedsättning och andra hörselfenomen

Yrselcenter är inte del av offentlig sjukvård

Vi erbjuder ett unikt tvärvetenskapligt management av yra människor. Undersökningarna på balanslaboratoriet motsvaras av de man utför på specialiserade yrselkliniker i EU-länder och i USA. För att kunna erbjuda högspecialiserad sjukvård enligt internationell praxis, är våra verksamheter inriktade mot patienter med privat vårdförsäkring.