Yrselcenter logga

Konsultation Lägesrelaterad yrsel

KOnsultation Lägesrelaterad yrsel

Lägesrelaterad yrsel

  • Yrselanfall som framkallas av lägesförändringar
  • Yrselanfall som uppkommer nattetid och på morgonen när du rör dig i och ur sängen
  • Yrselanfall som uppkommer av huvudrörelser i sidled på kudden
  • Återkommande yrselanfall som triggas av särskilda huvudrörelser
  • Yrselanfall där du tydligt försämras genom att ligga på den ena sidan

 

Yrselcenters mest typiska patient söker för lägesrelaterad yrsel. Vi använder en särskild 650 kg tung stålkonstruktion (TRV stol) för att luta din kropp och ditt huvud till olika positioner. Samtidigt undersöks dina ögonrörelser (VNS). Dataprogram som hjälper till att tolka hur ögonen rör sig (VNG).

 

Genom att provocera dig i olika lägespositioner och samtidigt dokumentera dina ögonrörelser kan vi förstå hur ditt balanssinne påverkas av gravitationskrafter. Därmed kan vi påvisa förekomsten av godartad lägesyrsel ”kristallsjuka” och andra varianter av lägesrelaterad yrsel som också kallas ”atypisk lägesyrsel”.

Mer info om undersökning & behandling i TRV stol.

 

Lägesrelaterad yrsel som beror på kristallsjuka är oftast lättast att diagnostisera tidigt under dagen innan du har gjort många huvudrörelser som vispar upp sammanklumpade kristaller till molnformationer.

Lägesrelaterad yrsel som inte beror på kristallsjuka uppkommer oftast på grund av störningar i det centrala balanssinnet. I dessa fall utreds alltid även de delarna av hjärnan som hanterar balansimpulser under ditt första besök. Då undersöks även funktionerna i hjärnans stam, lillhjärnan, balansnerverna och systemet för ögonmotorik.