Yrselcenter logga

Balanssystemet – när det fungerar och när det blir fel

2024 Christian Geisler leg läk spec hörsel- och balansrubbningar spec ÖNH sjukdomar Yrselcenter Stockholm

Balanssystemet och Balanssinnet

Vad är balanssystemet?

Balanssystemet består av två delar: balanssinnet och det upprätthållande muskelsystemet.

Vad är balanssinnet?

Balanssinnet är ett avancerat informationssystem som ger hjärnan information om kroppens läge i relation till omgivningen och till gravitationen. Balanssinnets består av en mängd sensorer. De viktigaste är balansorganen, synen och känselkroppar i hud, muskler och leder.

Vad är det upprätthållande muskelsystemet?

De upprätthållande muskelgrupperna är framförallt bål-, rygg-, höft-, och lårmuskler. Dessa musklers mönster av anspänning och avslappning ingår i inlärda program för olika balansaktiviteter.

Vad är ett balansprogram?

Genom inlärda balansprogram kan vi stå och gå. Programmen är anpassade till tyngdlagen och till jordrotationen, därför gör det upprätthållande muskelsystemet ständigt små motsvajande rörelser. Från ettårsåldern börjar hjärnan att sammanställa program för olika balansaktiviteter för att gå, dansa, göra kullerbyttor och att åka karusell. De färdiga balansprogrammen lagras i en minnesbank i lillhjärnan. För att behålla ett balansprogram behöver man använda det regelbundet. Med stigande ålder förlorar man de balansprogram som inte längre används.

 

Vad beror yrsel och balansrubbningar på?

Många sjukdomar och störningar gör hjärnan yr, med eller utan samtidig balansrubbning. Antingen beror symtomen på fel i balanssinnet eller i det upprätthållande muskelsystemet. Ibland beror symtomen på en dålig hantering av balansinformationen i hjärnan.

Vilka är de vanligaste orsakerna till yrsel och balansrubbning?

De vanligaste orsakerna är störningar i olika delar av balanssinnet. Skador i en del av balanssinnet medför felaktig information som inte stämmer överens med information från andra delar som ger rätt information. Hjärnan förvirras när den konfronteras med osamstämmig information. Det påverkar det upprätthållande systemet så att balansfunktionen blir sämre. Det påverkar också många andra nervsystem som inte har direkt med balansen att göra.

Balanssinnets vanligaste skador påvisas oftast i balansorganen och balansnerverna. Varje balansorgan består av fem delar. Varje balansorgan skickar impulser till hjärnan via två balansnerver.

Vad är sensoriska impulser?

Balanssinnet är ett informationssystem som sänder sensoriska impulser till hjärnan. Sensoriska impulser sänds från balansorganen, synen och känselkropparna. I ett normalt balanssystem är de sensoriska impulserna samstämmiga, det innebär att de ger hjärnan samma information.

Vad är sensorisk mis-match?

Skador i balanssinnets olika sensorer kommer att medföra sensoriska impulser som inte stämmer överens med varann och som inte förväntas av hjärnan. Informationen blir svårtolkad och vilseledande. Situationen kallas sensorisk mis-match.

Vilka vanliga yrselsjukdomar beror på sensorisk mis-match?

  • Sjösjuka är exempel på en vanlig yrselsjukdom. Läser man en bok ombord på en båt i gropig sjö kommer synen att meddela att allt är rakt medan balansorganen rapporterar att allt gungar. Sjösjuka uppstår när information från synen och balansorganen inte är samstämmig.
  • Andra vanliga yrselsjukdomar är kristallsjuka, “virus på balansnerven”, Menieres sjukdom, atypisk lägesyrsel och migränrelaterad yrsel. Vid dessa sjukdomar uppstår sensorisk mis-match när olika delar av balansorganen plötsligt rapporterar information som inte stämmer överens.

Hur diagnostiserar Yrselcenter sensorisk mis-match?

Genom att påvisa skador i balanssinnet som medför sensorisk mis-match. Skadorna söks i balansorganens olika delar, i balansnerverna och i hjärnans nervkärnor.

Hur behandlar Yrselcenter sensorisk mis-match?

Genom att behandla fysiska skador så att sensorisk mis-match upphör helt, minskar eller blir lättare för hjärnan att hantera.

 

Mer info om sensorisk mis-match