Yrselcenter logga

Yrselcenter YBV Allmänmedicin

En första utredning vid yrsel

Om du har upplevt diffus yrsel eller balansstörning under längre tid, kan din utredningsresa komma att börja här. Du möts av kompetens om yrselsjukdomar i allmänhet och av en bred allmänmedicinsk kunskap i synnerhet. Under vårt första samtal är mitt första delmål att göra mig en närmare bild av vad du egentligen menar med yrsel. Förbered dig gärna på att bli utfrågad om dina upplevelser och när och hur de började.

Den första utredningen kartlägger dina basala kroppsliga funktioner. Jag kontrollerar ditt blodtryck, prövar om ditt nervsystem reagerar normalt, bedömer blodcirkulationen i hjärta och hjärna och utesluter bristtillstånd i kroppen, blodbrist och störningar i ämnesomsättningen.

 

Beroende på vilka symtom du har beskrivit kan det sedan bli aktuellt med flera undersökningar på Yrselcenters balanslaboratorium.

Yrselcenter Your Best Version mottagningstolar

 

Behandling av funktionella yrselsjukdomar och tillstånd som inte är fysiskt utlösta

Om det efter våra noggranna utredningar skulle visa sig att dina dagliga symtom är relaterade till funktionella eller ofysiska orsaker, då ses vi på ett andra besök. Om utredningen påvisade att dina symtom delvis har fysiska orsaker, då ska dessa orsaker vara kartlagda före behandlingens start.

Symtomen vid funktionella yrselsjukdomar upprätthålls ofta av en överdriven varseblivning och övervakning av balansprestationen eller huvudrörelser. Men med varsam behandling kan sådana tillstånd förbättras till hanterbarhet eller så att de helt upphör.

 

Jag har särskild kompetens för behandling av yrselångest, funktionella yrselsjukdomar och Persisterande Postural Perceptuell Yrsel PPPY. Jag behandlar också hälsoångest, stressrelaterade symtom och annan psykisk ohälsa. Mina behandlingserfarenheter är goda, de flesta av mina patienter återfår ett normalt liv utan plågsamma symtom.

Balanssystemet

dr Catarina Bergsten 

leg läkare specialist i allmänmedicin

Utbildad handledare inom patientcentrerad konsultationsteknik

 

 

 

 

Catarina Bergsten lakare Yrselcenter Your Best Version Allmänmedicin

Tidsbokning via vårdförsäkring

 

Tidsbokning för privatbetalande

  • Om du vill ha hjälp med daglig yrsel sedan en lång tid, beskriv dina symtom i detalj via mitt kontaktformulär

  • Om du vill ha hjälp med andra allmänmedicinska frågeställningar, klicka här