Yrselcenter logga

Vi kan hjälpa din patient

Spetskompetens yrsel- och balansstörningar

Yrselcenter är fyra privata mottagningar för diagnostik och behandling av yrsel-, balans- och hörselstörningar. Vi har utvecklat ett tvärvetenskapligt arbetssätt för att utreda människor med yrsel. Våra erfarenheter från högspecialiserad yrselsjukvård är vardera 20-30 år.

Vår kompetens spänner över otologi, audiologi, neurologi, psykiatri, allmänmedicin och neurofysiologiska tester av balanssinnets delar. Utöver fysiska konsultationer erbjuder vi videokonsultationer och telemedicinsk diagnostik av ögonrörelser och nystagmus.

Ett besök leder oftast till slutdiagnos

Genom strukturerad anamnes och tillgång till moderna neurofysiologiska balanstester kan vi i regel påvisa en eller flera orsaker till yrseln och inleda en behandling inom en enda 40 min konsultation.

Typiska patienter

Vi utreder och behandlar alla kända varianter av mekanisk båggångsstörning ”kristallsjuka”, atypisk lägesyrsel, akuta och progredierande perifera vestibulära skador, ”vestibularisneurit”, Vestibulär migrän och närbesläktade vestibulära överretbarhetssyndrom, Menieres sjukdom, primära och sekundära funktionella yrselsyndrom, Persisterande postural perceptuell yrsel PPPY och olika centrala vestibulära störningar.

Neurodegenerativa och inflammatoriska tillstånd kan påvisas genom VNG kartläggning. Till exempel kan cerebellära ataxier och INO vid MS ofta upptäckas i tidigt skede.

Neurofysiologisk kartläggning av balanssinnets impulser

Våra undersökningar kartlägger alla delar av balanssinnet; balansorganens olika delar, balansnerverna, hjärnstam, lillhjärna och styrningen av ögonmotoriken. Undersökningarna bygger till stor del på att värdera reflektoriska ögonrörelser och muskelsvar som uppkommer av olika stimuli. Genom dessa funktionstester kan skador i det perifera och i det centrala balanssystemet påvisas eller uteslutas. Balanslaboratoriets undersökningar motsvaras av de som utförs på andra högspecialiserade yrselkliniker i världen.

Inte del av offentlig sjukvård

2009 sades avtalet med region Stockholm upp på grund av en 13 månader lång patientkö. Sedan 2010 är verksamheten istället helt inriktad på patienter med privat vårdförsäkring. Remiss från offentlig sjukvård och landstingens avgifter gäller därför inte.

Finansiering av en konsultation

  • Vi tar emot din remiss om patienten har en giltig vårdförsäkring
  • Vi kan ta emot din remiss till samma villkor som försäkringsbolagen om konsultationen finansieras av en personalavdelning eller företagshälsovård. Ange kostnadsställe. Kontakta oss gärna för prisuppgift
  • Vi tar emot privatbetalande i mån av lediga luckor