Yrselcenter logga

För remittenterVi kan hjälpa din patient

Vi kan hjälpa din patient

Spetskompetens för yrsel- och balansstörningar

Semonts manöver Yrselcenter Stockholm

Yrselcenter är tre privata mottagningar för diagnostik och behandling av yrsel- balans och hörselstörningar. Vi har utvecklat ett tvärvetenskapligt arbetssätt för att utreda människor med yrsel. Våra erfarenheter från högspecialiserad yrselsjukvård är vardera 20-30 år.

Vår kompetens spänner över otologi, neurologi, psykiatri, audiologi, neurofysiologiska undersökningar och allmänmedicin. Utöver fysiska konsultationer erbjuder vi videokonsultationer och distansdiagnostik av ögonrörelser och nystagmus.

Ett besök leder oftast till slutdiagnos

Med strukturerad anamnes och ett stort urval av neurofysiologiska balanstester kan vi i regel påvisa en eller flera orsaker till yrseln och inleda en behandling inom en enda 40 min konsultation.

Typiska patienter

orsaker till yrsel

Vi utreder och behandlar alla kända varianter av mekanisk båggångsstörning ”Kristallsjuka”, atypisk lägesyrsel, akuta och progredierande perifera vestibulära skador, ”Vestibularisneurit”, Menieres sjukdom, Sekundära och primära funktionella yrselsyndrom PPPY, Vestibulär migrän och olika Centrala vestibulära störningar. Sjukdomar i lillhjärnan t e x Cerebellära ataxier kan ofta upptäckas i tidigt skede.

För patienter med längre tids yrsel- och balanssymtom kan en gemensam neurootologisk- neurologisk- och psykiatrisk bedömning arrangeras under en och samma dag.

Våra undersökningar kartlägger olika delar av balanssystemet, balansorganens olika delar, balansnerverna, hjärnstam, lillhjärna och styrningen av ögonmotoriken. Undersökningarna bygger till stor del på att värdera reflektoriska ögonrörelser och muskelsvar som uppkommer av olika stimuli. Genom dessa funktionstester kan skador i det perifera och i det centrala balanssystemet påvisas eller uteslutas med stor precision. Balanslaboratoriets undersökningar

Inte del av offentlig sjukvård

För tio år sedan sades avtalet med region Stockholm upp p g a en lång patientkö (13 månader). Sedan 2010 är verksamheten istället helt inriktad på patienter med privat vårdförsäkring. Remiss från offentlig sjukvård och landstingens avgifter gäller därför inte.

Finansiering av en konsultation

  • Vi tar emot Din remiss om patienten har en giltig vårdförsäkring.
  • Vi kan ta emot Din remiss till samma villkor som försäkringsbolagen om konsultationen finansieras av en personalavdelning eller företagshälsovård. Kontakta oss gärna för offert.
  • Vi tar dessutom emot privatbetalande i mån av lediga luckor.