Yrselcenter logga

Inlämning av inspelade Nystagmocatcher videoklipp

Inlämning Nystagmocatcher videoklipp

Nystagmocatcher undersökning

Säker diagnostik av yrselsjukdomar uppnås genom analys av ögonrörelser, framförallt i samband med yrselsymtom eller yrselanfall. Nystagmocatcher® är en telemedicinskt tjänst för att dokumentera diagnostiska ögonrörelser genom att videofilma dom med din mobiltelefon. Via Yrselcenters molntjänst kan du överföra inspelade videoklipp till vår server. Därefter får du besked om undersökningsresultatet via en chatfunktion med din läkare. Kommunikationsplattformen uppfyller GDPR-krav och är CE märkt.

Ladda upp inspelade videoklipp

 • klicka på inlämningslänken https://dashboard.curoflow.se/yrselcenter
 • logga in med bank ID
 • tillåt aviseringar
 • fyll i dina personuppgifter
 • integritetspolicy, samtyck
 • ärendet gäller mig själv, svara ja
 • möjligheter att ta del av din journal, samtyck
 • välj kontaktorsak ”Ladda upp videoklipp”
 • klicka på gemet
 • välj ”filer” så kommer du till mobiltelefonens fillista
 • välj det inspelade videoklippet
 • klicka ”skicka in”

Analys och uppföljning

Videoklipp med ögonrörelser analyseras alla vardagar. Via vår chatfunktion får du svar på undersökningsresultatet och råd om åtgärd eller fortsatt planering. Aviseringar via sms och mail påminner dig om nya chatmeddelanden från oss.

Förberedelser

Kläm fast konstruktionen så att mobiltelefonens kameralins hamnar i ringens öppning, tänd belysningen och tryck konstruktionen mot höger öga. Under undersökningarna är det mycket viktigt att du inte själv kan styra blicken. Därför ska du blunda med vänster öga eller använd täckplåstret för att täcka över vänster öga. Utför undersökningarna på en säng eller på en mjuk matta. Av sekretesskäl ska du inte identifiera dig med namn eller personnummer på videoinspelningen.

Spela upp och följ instruktionerna

Spela upp de talade instruktionerna under din videoinspelning. Välj ett av dessa alternativ

1- Klicka här (svenska) för att spela upp instruktionerna via en dator eller via en annan telefon. Click here (english) to play Nystagmocatcher instructions

2-Eller ring Yrselcenters växel med en annan telefon. Ring 08-41020064 och välj knappval 4 för att spela upp instruktionerna

Återlämning

Återsänd Nystagmocatcher som spårbar försändelse efter överenskommen observationstid. Yrselcenter Sankt Eriksgatan 44 plan 5 112 34 Stockholm.

Eller lämna utrustningen i receptionen plan 5. Öppettider mån-torsdag 8-16.30. Fredag 8-14.30. Lunchstängt 12-12.30

När kan Nystagmocatcher användas?

 • Diagnostik av återkommande oklara yrselattacker eller episoder med yrsel
 • Diagnostik eller uppföljning vid alla varianter av lägesrelaterad yrsel
 • Att följa utläkningen över tid vid känd yrselsjukdom
 • Ersättning för återbesök för våra långväga patienter
 • Dokumentation av yrselattacker inför planerade operationer där ett balansorgan ska förstöras med gentamycin
 • Dokumentation av ögonrörelser i samband med videokonsultationer