Yrselcenter logga

Inlämning av inspelade Nystagmocatcher videoklipp

Inlämning Nystagmocatcher videoklipp

Med Nystagmocatcher kan Du skicka inspelade videoklipp med Dina ögonrörelser till Yrselcenters Dropbox

Ladda upp videoklipp

 • 1. Klicka på inlämningslänken till Yrselcenters Dropbox
 • 2. Du uppmanas lägga till filer i ”Nystagmocatcher videoklipp 2020”
 • 3. Klicka ”välj filer”
 • 4. Bläddra fram inspelad videofil ur mobiltelefonens bildbiblotek
 • 5. Klicka på videofilen och vänta en stund
 • 6. Klicka ”överför” och vänta till 100% har laddats upp

Analys och uppföljning

Videoklippen med Dina ögonrörelser analyseras av en erfaren bedömare. Inom en arbetsdag får Du besked om undersökningsresultatet och förslag på diagnos och fortsatt behandling.

Återlämning

Återsänd Nystagmocatcher efter överenskommen observationstid. Skicka utrustningen som en spårbar postförsändelse till: Yrselcenter Sankt Eriksgatan 44 plan 5 112 34 Stockholm.

Eller lämna utrustningen i receptionen plan 5. Öppettider mån-torsdag 8-16.30. Fredag 8-14.30. Lunchstängt 12-12.30

Instruktioner Nystagmocatcher

I samband med yrselattacker eller ökad yrsel videofilmar Du höger ögas rörelser med Din smartphone. Under inspelningssekvenserna är det viktigt att Du hindras att fokusera blicken. Håll telefonen framför höger öga och blunda med vänster öga. Eller täck för vänster öga. Ögonens rörelser är normalt sett parallellkopplade så det spelar egentligen inte någon roll vilket öga Du filmar.

Din undersökning ska utföras så att den motsvaras av en som hade utförts på vår mottagning. Antingen följer Du vår skriftlig undersökningsinstruktion eller så följer Du de talade instruktionerna i vår app.

Beroende på vilka delar av balanssystemet som ska undersökas tar undersökningen 3-7 minuter att utföra. Du utför den på Din säng eller på en mjuk matta. Av GDPR skäl ska Du inte identifiera Dig eller uttala Ditt namn eller personnummer.

När används Nystagmocatcher?

 • Diagnostik av återkommande oklara yrselattacker eller episoder med yrsel
 • Diagnostik eller uppföljning vid alla varianter av lägesrelaterad yrsel
 • Att följa utläkningen över tid vid känd yrselsjukdom
 • Ersättning för återbesök för våra långväga patienter
 • Dokumentation av yrselattacker inför planerade operationer där ett balansorgan ska förstöras med gentamycin
 • Dokumentation av ögonrörelser i samband med videokonsultationer