Yrselcenter logga

Kartläggning av utmaningar - varför är yrsel svårt?

Christian Geisler, MBA sjukvårdsorganisation Handelshögskolan Stockholm