Yrselcenter logga

Yrselundersökning: Så går det till

2024 Christian Geisler leg läkare specialist Hörsel- och balansrubbningar Yrselcenter Stockholm

Yrsel kan ha många orsaker. Utan att veta vad yrseln beror på går det inte att erbjuda en särskilt bra behandling.

En säkerställd diagnos är förutsättningen för att kunna inleda en effektiv och riktad behandling. Därför behöver yrsel först utredas och undersökas.

Yrsel undersöks på många olika sätt

Hur undersöks yrsel i allmän sjukvård

Symtomet yrsel är så väldigt vanligt att det berör många av sjukvårdens vårdgivare. Yrsel utreds dagligen av allmänläkare, företagsläkare, sjukgymnaster, akutläkare, neurologläkare och öron-näsa-halsläkare.

-Hjärtläkare söker oftast orsaker till yrsel i hjärtat och i kroppens blodkärl. De kan undersöka hjärtats rytm, hjärtats pumpförmåga och blodtrycket.

-Akutläkare och neurologläkare gör ofta undersökningar för att utesluta stroke och allvarliga hjärnsjukdomar.

-Allmänläkare undersöker ofta blodtrycket och beställer blodprover för att utesluta bristtillstånd.

-Invärtesmedicin-läkare kan fokusera kring ämnesomsättningen, blodsockernivåer, läkemedelsbiverkningar och förgiftningstillstånd.

Vilka undersökningar avslöjar flest yrselsjukdomar

Allra mest information om vanliga orsaker till yrsel får man genom att analysera balansimpulser och deras väg från balansorganen och hela vägen genom olika nervbanor till hjärnans stam. Undersökningarna söker efter felaktig information i balanssinnet som uppstått på grund av skador i balansorganen, i balansnerverna och i olika delar av hjärnans nervkärnor. Felaktig information kallas också sensorisk mismatch eftersom den ger upphov till förvirringstillstånd i hjärnan.

Över 50% av kända orsaker till yrsel beror på skador i balansorganen och deras nervförbindelser med hjärnan. Eftersom balanssystemets impulser är sammankopplade till ögonrörelser, kan skadorna påvisas genom att undersöka ögonens rörelsemönster.

De vanligaste och viktigaste orsakerna till yrsel avslöjas genom att undersöka ögonen

Mer än hälften av alla idag kända orsaker till yrsel medför onormala ögonrörelser. Det gäller även de ovanliga yrselorsakerna stroke i lilla hjärnan och i hjärnstammen. Analys av ögonrörelser har i vetenskapliga undersökningar visat sig vara en överlägsen teknik för att särskilja godartad yrseltillstånd från elakartade och livshotande. mer info

Vid akut yrsel är analys av ögonrörelser en överlägsen diagnostisk teknik jämfört med magnetröntgen och skiktröntgen av hjärnan under de två första dygnen (Kattah 2009). Rubbade ögonrörelser är diagnostiska och avslöjas med Yrselcenter undersökningsteknik. Undersökningar under eller strax efter en period med yrsel ger tydligast information. Omvänt kan många yrselsjukdomar enkelt uteslutas om man undersöks under en period där yrselupplevelsen är stark men där rubbade ögonrörelser helt saknas.

Hur undersöks yrsel på Yrselcenter

Yrselcenter använder flera olika tekniker för att mäta ögonrörelser. Videonystagmoskopi VNS är den enklaste tekniken för att överhuvudtaget få inblick i balanssystemets impulser. Då används en mask med två videokameror som filmar ögonen. För att hindra viljemässig styrning av blicken är det helt mörkt inuti masken. Ögonen blir belysta med osynligt infrarött ljus. Undersökaren kan omedelbart bedöma de filmade ögonrörelserna på TV-skärmar.

Genom att utföra en serie huvudrörelser framkallas en serie av impulser i balanssystemet. Varje utlöst impuls i balanssystemet kommer att medföra en specifik rörelse av bägge ögonen.

En erfaren undersökare kan omedelbart avgöra om de provocerade impulserna i balanssystemet är förväntade och normala eller om de är avvikande och talande för en störning. En noggrannare analys av uppkomna ögonrörelser uppnås genom att låta dataprogram presentera ögonrörelserna som grafiska kurvor s k VNG