Yrselcenter logga

Om oss yrselspecialister

Vi har lång erfarenhet, särskild kunskap, särskild undersökningsteknik och ett särskilt intresse för människor med yrsel.

 

Mikael Karlberg balansspecialist Yrselcenter

Mikael Karlberg, leg läkare

Specialist i Öron-, Näs- och Hals sjukdomar. Docent

Docent i Öron-näsa-hals och huvudkirurgi vid Lunds Universitet. Sedan mer än 25 år har jag specialintresserat mig för diagnostik och behandling av yrselsjukdomar och balansrubbningar.

Jag har publicerat över sextio artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och är delförfattare till boken “Det snurrar – Allt om yrsel och balanssjukdomar” (Bazar förlag 2023). Jag föreläser ofta yrsel för sjukvården och för allmänheten. Jag är medlem i Bárány Society, vetenskaplig sekreterare i Svensk förening för Öron-Näsa-Hals sjukdomar och medlem av Sveriges läkarförbund.

Christian Geisler läkare Yrselcenter Neurootologi Stockholm 4

Christian Geisler, leg läkare

Specialist i Hörsel- och Balansrubbningar. Specialist i Öron-Näsa-Hals sjukdomar. MBA inrikt healthcare Handelshögskolan Stockholm

Sjösjuka kryssningspassagerare väckte mitt intresse för yrsel och balansstörningar på 90-talet, då var jag skeppsläkare på amerikanska kryssningsfartyg. Min utbildning till neurootolog gjorde jag på Karolinska sjukhuset i Solna. Där forskade jag om akuta yrselsjukdomar och olika varianter av lägesrelaterad yrsel och jag grundade webbplatsen yrsel.com med syfte att sprida kunskap och vara ett stöd för alla yra. Yrsel- balans- och hörselsjukdomar är ett fascinerande och komplext arbetsfält med många utmanande patientmöten. Den snabba vetenskapliga och tekniska utvecklingen gör det otroligt roligt och tacksamt att arbeta på en yrselklinik.

Under 2003-2009 hade jag ett särskilt uppdrag från region Stockholm och drev yrselmottagningen på Sabbatsbergs sjukhus. Trots heltidsarbete hade min patientkö 2010 växt till över 13 månader, det förargade styrande sjukvårdspolitiker och medförde att jag förlorade mitt offentliga uppdrag för yrsel- och hörselsjukvård. Istället fick jag starta om min klinik i helprivat regi. Med stöd av flera försäkringsbolag har jag sedan dess kunnat bygga upp ett avancerat balanslaboratorium och utveckla ett unikt, modernt och tidseffektivt management av alla vanliga yrselsjukdomar. De senaste åren har jag varit engagerad i flera telemedicinska projekt och kunnat utvecklat yrseldiagnostik på distans. Tillsammans med Mikael Karlberg har jag sammanfattat mina 25 år av erfarenheter från yrselbranschen i boken “Det snurrar” (Bazar förlag 2023). Jag har varit sekreterare i Svensk Neurootologisk förening och är medlem av Sveriges läkarförbund.

Catarina-Bergsten-lakare-Yrselcenter-Allmanmedicin

Catarina Bergsten, leg läkare

Specialist i Allmänmedicin inriktning psykosomatisk hälsa

Jag har tidigare startat upp två försäkringsmottagningar, GHP Medicinskt centrum och senast Hedda Care där jag var verksamhetschef. Sedan snart två år delar jag patienter med funktionella yrselsymtom med Yrselcenter och sedan 2022 har jag startat upp min egen klinik YBV (Your Best Version).

Som specialist i allmänmedicin har jag inriktat mig mot psykisk ohälsa, symptom som ofta går hand i hand med yrsel men som inte behöver vara orsaken. Jag har en gedigen och bred erfarenhet av allmänmedicinsk utredning och behandling.

Jag är särskilt erfaren inom behandling med serotoninhöjande och antidepressiva läkemedel. Jag kan förbättra livskvaliteten hos patienter med långvarig yrsel genom medicinsk behandling. Det medför ofta symtomfrihet och en förbättrad funktion i det dagliga livet. Sedan 13 år använder jag en särskild kommunikationsmetod som kallas patientcentrerad konsultationsteknik. För utom för egna patienter har jag också handlett metoden för blivande läkare, sjukvårdspersonal och vårdplanerare.

Christine Olander Yrselcenter 2021

Christine Ölander, leg läkare

Specialist i Hörsel- och Balansrubbningar. Specialist i Öron-Näsa-Hals sjukdomar

Jag är specialist i hörsel- och balansrubbningar och är verksam på hörsel- och balansmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där arbetar jag med patienter med hörsel- och balanssjukdomar.

Diagnostik och behandling av patienter med yrsel har alltid varit särskilt intresse för mig. Jag är doktorand vid Uppsala universitet och forskar kring behandling av tumörer på hörsel- och balansnerven, så kallade Vestibularis schwannom.
Jag är kassör i Svensk neuro-otologisk förening SNOF och är medlem i Sveriges läkarförbund.

Helene Kruse Yrselcenter YBV 2

Helene Kruse, leg läkare

Specialist i Allmänmedicin

Jag är utbildad på Karolinska institutet och är specialist i allmänmedicin sedan 2010. Min bakgrund är många års patientarbete, chef för utbildningsläkare på en av landets största vårdcentraler, medicinskt ansvarig på rehab-klinik och jag har arbetet med medicinsk kvalitetssäkring av digital vård och med rehabilitering av patienter med stressreleterad sjukdom och långvarig smärta.

Jag har under åren blivit intresserad av hur yrsel och balansrubbningar påverkar livets alla aspekter. Min bakgrund har lärt mig betydelsen av ett holistiskt omhändertagande och hur viktig en adekvat utredning är för att uppnå trygghet för rätt diagnos och sedan kunna skräddarsy en behandling och ett omhändertagande som är lämpligt för den drabbade individen. Jag har en gedigen och bred erfarenhet av allmänmedicinsk utredning och behandling.

Sedan 2023 arbetar jag kliniskt på Your Best Version i tätt samarbete med Yrselcenter. Jag har liksom min kollega Catarina stor erfarenhet inom behandling med serotoninhöjande och antidepressiva läkemedel. Vi kan förbättra livskvaliteten hos patienter med långvarig yrsel genom medicinsk behandling. Det medför ofta symtomfrihet och en förbättrad funktion i det dagliga livet.

Anders-Lundin-neurolog-yrelpsykiater-Yrselcenter-Neuropsykiatri-Stockholm

Anders Lundin, leg läkare & yrselpsykiater

Specialist i Neurologi. Specialist i Psykiatri. Medicine doktor

Jag har mer än 30 års klinisk erfarenhet inom neurologi, neurorehabilitering och psykiatri och har i tio år varit psykiaterkonsult vid Balansmottagningen, Karolinska sjukhuset.

Jag har stor erfarenhet av hur psykologiska faktorer och stress samspelar med yrsel- och balansproblem och hur man framgångsrikt behandlar funktionella yrselsjukdomar och yrsel i samband med Panikångest eller Generaliserad ångest. Sedan 2010 är jag verksam vid Yrselcenter Stockholm.

Jag har medverkat i SVT:s Fråga doktorns temaprogram om Yrsel. Jag har skrivit några av kapitlen i böckerna Yrsel (Studentlitteratur 1999) och Yrsel – utredning och handläggning (Läkartidningen Förlag 2011) och jag har skrivit flera artiklar om yrsel för Läkartidningen.

Utöver yrsel och ostadighet har jag arbetat med alla slags psykiska störningar men med tonvikt på psykiska problem i samband med kroppslig sjukdom, i synnerhet neurologiska sjukdomar. Jag är medicine doktor och har doktorerat på en avhandling om skallskador. För patienter med privat vårdförsäkring sker bokningen genom försäkringsbolagets vårdplanering. Privatbetalande kan kontakta mig via webbplatsens kontaktformulär.

Martin Soudah

Martin Soudah, leg naprapat

Doctor of naprapathy. Balans-naprapat

För 25 år sedan blev jag bekant med upplevelsen yrsel under min pilotutbildning. Yrseln uppkom av att flyga i mörker eller i ett moln där visuella referenser saknades. Planet kunde ligga i brant sväng eller sjunka fort men känslan var att jag flög rakt fram. Ännu mer spännande kunde vara att flyga rakt fram men med en stark känsla att falla ned i en störtspiral. Jag kunde successivt lära mig att slippa den obehagliga yrsel genom att istället orientera min hjärna via instrumenten på panelen och att våga lita på den informationen. Då tränades min hjärna att ignorera det mina sinnen signalerade. Det gick ju utmärkt bra för mig i flygplanet, men hur blir det om jag skulle vakna i sängen och hela rummet snurrar?

Jag har byggt upp multimodala rehabiliteringsteam för långvarig smärta i rygg och nacke. Jag var under några år chef för GHPs försäkringsmottagning och har varit verksam på flera av Stockholms större sjukhus. Jag har arbetat med bedömningar av komplexa smärtsyndrom och bedömningar inför operationsbeslut på ryggortopediska enheter. Jag är också verksam som föreläsare på vårdcentraler, högskolor och universitet.

Många av de patienter jag har träffat beskriver yrsel. Hos de med långvarig smärta, hög muskelanspänning eller stress kan man förledas tro att yrseln är sekundär till det och därmed riskerar yrseln att lämnas obehandlad. Insikten har fått mig att utbilda mig inom området balanssjukdomar, diagnostik av ögonrörelser och accelerationsbehandling i TRV stol av alla typer av lägesutlöst yrsel, oftast det man kallar kristallsjuka. Om det visar sig att du lider av kristallsjuka får du en effektiv och botande behandling vid första besöket. Vid misstanke om annan yrselorsak leds du vidare till specialiserad balansläkare.

 

Tomas Nordin Yrselcenter Naprapatlandslaget

Tomas Nordin leg naprapat

Doctor of naprapathy. Balans-naprapat

Examen från Naprapathögskolan 2001. Startade naprapatkliniken Spinex och drev den i drygt 20 år fram till att företaget köptes av Naprapatlandslaget 2021.
Jag har alltid varit fascinerad av människokroppen och dess förmåga till komplexa rörelser. Ägnar gärna min fritid åt aktiviteter som dans, surfing och träning där balans och koordination utmanas. Under åren har det blivit en hel del uppdrag inom just idrotten, till exempel fotbollslag i allsvenskan och superettan.

Som naprapat jobbar jag med att återställa normal funktion i ryggrad, muskler och leder. Information från känselkroppar i muskler och leder är tillsammans med synen och balansorganen de viktigaste systemen för balans. Med hjälp av TRV-stolen och avancerad teknik för att analysera ögonrörelser hjälper jag dig med diagnos och behandling av kristallsjuka.

Anders_Reutersward_Yrselcenter

Anders Reuterswärd, tekniker

Laboratorietekniker och Webbtekniker

Information om yrselsjukdomar och relaterade ämnen är ett viktigt behandlingsverktyg för att återskapa kontroll hos Yrselcenters patienter. Jag har ansvar för att Yrselcenters många tekniklösningar och IT-värdekedjor ska fungera. Jag sköter också det tekniska underhållet av Yrselcenters tre webbaserade informationsplatser

www.yrsel.com  – www.balanslaboratoriet – www.yrselcenter.se

Yrselcenter Stockholm & IT-kvalitet Stockholm >