Yrselcenter logga

Om YrselcenterOm oss

Om oss yrselspecialister

Vi har lång erfarenhet, särskild kunskap, särskild undersökningsteknik och ett särskilt intresse för människor med yrsel.

Mikael Karlberg Yrselcenter Skåne 4

Mikael Karlberg, leg läkare

Specialist i Öron-, Näs- och Hals sjukdomar. Docent

Docent i Öron-näsa-hals och huvudkirurgi vid Lunds Universitet. Sedan mer än 20 år har jag specialintresserat mig för diagnostik och behandling av yrselsjukdomar och balansrubbningar.

Jag har publicerat över sextio artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och föreläser ofta yrsel för sjukvården och för allmänheten. Jag är ordförande i Svensk Neurootologisk förening, är medlem i Bárány Society, vetenskaplig sekreterare i Svensk förening för Öron-Näsa-Hals sjukdomar och medlem av Sveriges läkarförbund.

Anders-Lundin-neurolog-yrelpsykiater-Yrselcenter-Neuropsykiatri-Stockholm

Anders Lundin, leg läkare & yrselpsykiater

Specialist i Neurologi. Specialist i Psykiatri. Medicine doktor

Jag har mer än 30 års klinisk erfarenhet inom neurologi, neurorehabilitering och psykiatri och har i tio år varit psykiaterkonsult vid Balansmottagningen, Karolinska sjukhuset.

Jag har stor erfarenhet av hur psykologiska faktorer och stress samspelar med yrsel- och balansproblem och hur man framgångsrikt behandlar funktionella yrselsjukdomar och yrsel i samband med Panikångest eller Generaliserad ångest. Sedan 2010 är jag verksam vid Yrselcenter Stockholm.

Jag har medverkat i SVT:s Fråga doktorns temaprogram om Yrsel. Jag har skrivit några av kapitlen i böckerna Yrsel (Studentlitteratur 1999) och Yrsel – utredning och handläggning (Läkartidningen Förlag AB 2011) och jag har skrivit flera artiklar om yrsel för Läkartidningen.

Utöver yrsel och ostadighet har jag arbetat med alla slags psykiska störningar men med tonvikt på psykiska problem i samband med kroppslig sjukdom, i synnerhet neurologiska sjukdomar. Jag är medicine doktor och har doktorerat på en avhandling om skallskador. Jag är medlem i Svensk Neurootologisk förening. För patienter med privat vårdförsäkring sker bokningen genom försäkringsbolagets vårdplanering. Privatbetalande kan kontakta mig via webbplatsens kontaktformulär.

Christian Geisler Yrselcenter Bla

Christian Geisler, leg läkare

Specialist i Hörsel- och Balansrubbningar. Specialist i Öron-Näsa-Hals sjukdomar. Masterexamen i sjukvårdsorganisation Handelshögskolan Stockholm

Sjösjuka kryssningspassagerare väckte mitt intresse för yrsel när jag var skeppsläkare på världshaven på 90-talet. Min utbildning till neurootolog gjorde jag på Balanskliniken Karolinska sjukhuset. Där forskade jag om akuta yrselsjukdomar och om olika varianter av lägesrelaterad yrsel. Jag har sedan över 20 år bara arbetat med yrsel- balans- och hörselsjukdomar. Det är ett fascinerande arbetsfält med många utmanande patientmöten. Den snabba vetenskapliga och tekniska utvecklingen gör det otroligt roligt och tacksamt att arbeta på en yrselklinik.

Under 2003-2009 drev jag yrselmottagningen på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Sedan 2010 ansvarar jag för Yrselcenter. Mina kollegor och jag har kunnat utveckla ett modernt management av alla vanliga och viktiga yrselsjukdomar. De senaste åren har jag varit engagerad i flera telemedicinska projekt för att kunna diagnostisera yrselsjukdomar på distans. Jag har varit sekreterare i Svensk Neurootologisk förening och är medlem av Sveriges läkarförbund.

TatjanaTomanovic_YrselcenterStockholm

Tatjana Tomanovic, leg läkare

Specialist i Hörsel- och Balansrubbningar. Medicine doktor

Jag är verksam som överläkare på Hörsel- och balansmottagningen Karolinska sjukhuset och har arbetat med hörsel- och yrselsjukdomar sedan 15 år.

Min forskning har fokuserat på Kristallsjuka Godartad lägesyrsel, den vanligaste orsaken till yrsel. Framförallt har jag intresserat mig för de mindre kända varianterna som beror på störningar i balansorganens känselspröt, en störning som oftast inte diagnostiseras inom sjukvården. 2006 lade jag fram mina doktorsteser Persistent geotropic nystagmus-a different kind of cupular pathology and its localizing signs.

Jag har medverkat till ett omfattande vårdprogram för patienter med Menieres sjukdom. Jag har varit ordförande i Svensk Neurootologisk förening och är medlem av Sveriges läkarförbund.

Charlotta_Holmgren_Yrselcenter_Stockholm

Lotta Holmgren, leg sjuksköterska

Specialistsjuksköterska och Vestibularisassistent

Jag utför undersökningar av balanssystemets impulser på Balanslaboratoriet Yrselcenter Stockholm. I min undersökning ingår positionstester, videonystagmoskopi, videonystagmografi, huvudskakningstest, videoheadimpulstest, saccadtester och följerörelsetester. Vid behov genomför jag också SVV, hörseltester och VEMP.

Undersökningsresultaten tolkar jag delvis själv och delvis tolkas de av dr Christian Geisler.

Jag utför repositionsmanövrar för att flytta lösa båggångskristaller.

Anders_Reutersward_Yrselcenter

Anders Reuterswärd, balanstekniker

Laboratorietekniker och Webbtekniker

Information om yrselsjukdomar och relaterade ämnen är ett viktigt behandlingsverktyg för att återskapa kontroll hos Yrselcenters patienter.

Jag har ansvar för att Yrselcenters många tekniklösningar och IT-värdekedjor ska fungera. Jag sköter också det tekniska underhållet av Yrselcenters tre webbaserade informationsplatser

www.yrsel.com  – www.balanslaboratoriet – www.yrselcenter.se

Yrselcenter Stockholm & IT-kvalitet Stockholm >

Catarina_Bergsten

Catarina Bergsten, leg läkare

Specialist i Allmänmedicin. Verksamhetschef Hedda care

Specialist i allmänmedicin. Tidigare suttit i ledningsgruppen på Sophiahemmets Husläkarmottagning. Jag har startat upp två försäkringsmottagningar, varav Hedda Care är den där jag för närvarande är verksamhetschef.

Som specialist i allmänmedicin har jag inriktat mig mot psykisk ohälsa, symptom som ofta går hand i hand med yrsel men som inte behöver vara orsaken. Jag har en gedigen erfarenhet av behandling med antidepressiva läkemedel.

Min funktion i samarbetet med Yrselcenter Stockholm är att förbättra livskvaliteten hos patienter med långvarig yrsel genom medicinsk behandling. Det medför ofta symptomfrihet och en förbättrad funktion i det dagliga livet.

Bjorn_Angelin_Polstockholm_Yrselcenter Stockholm

Björn Angelin, leg läkare

Specialist i Psykiatri

Jag har lång och bred erfarenhet från specialistpsykiatrin men arbetar nu privat på egen mottagning.
Min huvudinriktning är dels läkemedelsbehandling, dels att stödja återhämtning genom förståelse för hur psykologiska faktorer och stress samverkar för uppkomst av ohälsa. Som specialist i psykiatri är jag mycket van vid att hålla i och utvärdera medicinering och att utfärda utförliga intyg till t e x Försäkringskassan.

Min funktion i samarbetet med Yrselcenter Stockholm är att förbättra livskvaliteten hos patienter med långvarig yrsel genom medicinsk behandling. Jag är medlem av Sveriges läkarförbund och medlem av den Svenska psykiatriska föreningen.