Yrselcenter logga

Om YrselcenterOm oss

Om oss yrselspecialister

Vi har lång erfarenhet, särskild kunskap, särskild undersökningsteknik och ett särskilt intresse för människor med yrsel.

Mikael-Karlberg

Mikael Karlberg, leg läkare

Specialist i öron-, näs- och hals sjukdomar. Docent

Docent i Öron-näsa-hals och huvudkirurgi vid Lunds Universitet. Sedan mer än 20 år har jag specialintresserat mig för diagnostik och behandling av yrselsjukdomar och balansrubbningar.

Jag har publicerat över sextio artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och föreläser ofta yrsel för sjukvården och för allmänheten. Jag har varit ordförande i Svensk Neurootologisk förening, är medlem i Bárány Society, vetenskaplig sekreterare i Svensk förening för Öron-Näsa-Hals sjukdomar och medlem av Sveriges läkarförbund.

Yrselcenter Skåne Lund
Anders-Lundin-neurolog-yrelpsykiater-Yrselcenter-Neuropsykiatri-Stockholm

Anders Lundin, leg läkare & yrselpsykiater

Specialist i neurologi och psykiatri. Medicine doktor

Jag har mer än 30 års klinisk erfarenhet inom neurologi, neurorehabilitering och psykiatri och har i tio år varit psykiaterkonsult vid Balansmottagningen, Karolinska sjukhuset.

Jag har stor erfarenhet av hur psykologiska faktorer och stress samspelar med yrsel- och balansproblem och hur man framgångsrikt behandlar funktionella yrselsjukdomar och yrsel i samband med Panikångest eller Generaliserad ångest. Sedan 2010 är jag verksam vid Yrselcenter Stockholm.

Jag har medverkat i SVT:s Fråga doktorns temaprogram om Yrsel. Jag har skrivit några av kapitlen i böckerna Yrsel (Studentlitteratur 1999) och Yrsel – utredning och handläggning (Läkartidningen Förlag AB 2011) och jag har skrivit flera artiklar om yrsel för Läkartidningen.

Utöver yrsel och ostadighet har jag arbetat med alla slags psykiska störningar men med tonvikt på psykiska problem i samband med kroppslig sjukdom, i synnerhet neurologiska sjukdomar. Jag är medicine doktor och har doktorerat på en avhandling om skallskador. Jag är medlem i Svensk Neurootologisk förening. För patienter med privat vårdförsäkring sker bokningen genom försäkringsbolagets vårdplanering. Privatbetalande kan kontakta mig via webbplatsens kontaktformulär.

Yrselcenter Neuropsykiatri Stockholm
Christian Geisler Yrselcenter Bla

Christian Geisler, leg läkare

Specialist i hörsel- och balansrubbningar. Specialist i öron-näsa-hals sjukdomar. Masterexamen sjukvårdsorganisation Handelshögskolan Stockholm

Sjösjuka kryssningspassagerare väckte mitt intresse för yrsel- och balansstörningar under tjänstgöring som skeppsläkare på världshaven på 90-talet. Jag utbildade mig till neurootolog vid Hörsel- och Balanskliniken Karolinska sjukhuset och har forskat om akuta yrselsjukdomar och om olika varianter av lägesrelaterad yrsel. De senaste 20 åren har jag arbetat enbart med inriktning på Neurootologi “örats neurologi“. Det är ett fascinerande arbetsfält med många utmanande patientmöten. Den snabba vetenskapliga och tekniska utvecklingen gör det otroligt roligt och tacksamt att arbeta på en yrselklinik.

Under 2003-2009 drev jag yrselmottagningen på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Sedan 2010 ansvarar jag för Yrselcenter. Mina kollegor och jag har med försäkringsbolagens stöd kunnat utveckla ett modernt management av alla vanliga yrselsjukdomar. De senaste åren har jag varit engagerad i flera telemedicinska projekt för att kunna diagnostisera yrselsjukdomar på distans. Jag är sekreterare i Svensk Neurootologisk förening och medlem av Sveriges läkarförbund.

Yrselcenter Stockholm
TatjanaTomanovic_YrselcenterStockholm

Tatjana Tomanovic, leg läkare

specialist i hörsel- och balansrubbningar. Medicine doktor

Jag är verksam som överläkare på Hörsel- och balansmottagningen Karolinska sjukhuset och har arbetat med hörsel- och yrselsjukdomar sedan 15 år.

Min forskning har fokuserat på Kristallsjuka Godartad lägesyrsel, den vanligaste orsaken till yrsel. Framförallt har jag intresserat mig för de mindre kända varianterna som beror på störningar i balansorganens känselspröt, en störning som oftast inte diagnostiseras inom sjukvården. 2006 lade jag fram mina doktorsteser Persistent geotropic nystagmus-a different kind of cupular pathology and its localizing signs.

Jag har medverkat till ett omfattande vårdprogram för patienter med Menieres sjukdom. Jag är ordförande i Svensk Neurootologisk förening och medlem av Sveriges läkarförbund.

Yrselcenter Stockholm >

Yrselcenter Stockholm
Charlotta_Holmgren_Yrselcenter_Stockholm

Lotta Holmgren, leg sjuksköterska

specialistsjuksköterska och vestibularisassistent

Jag utför undersökningar av balanssystemets impulser på Balanslaboratoriet Yrselcenter Stockholm. I min undersökning ingår positionstester, videonystagmoskopi, videonystagmografi, huvudskakningstest, videoheadimpulstest, saccadtester och följerörelsetester. Vid behov genomför jag också SVV, hörseltester och VEMP.

Undersökningsresultaten tolkar jag delvis själv och delvis tolkas de av dr Christian Geisler.

Jag utför repositionsmanövrar för att flytta lösa båggångskristaller.

Yrselcenter Stockholm
Anders_Reutersward_Yrselcenter

Anders Reuterswärd

laboratorietekniker och webbtekniker

Information om yrselsjukdomar och relaterade ämnen är ett viktigt behandlingsverktyg för att återskapa kontroll hos Yrselcenters patienter.

Jag har ansvar för Yrselcenters tekniklösningar och IT-värdekedjor b l a på Balanslaboratoriet. Jag sköter också det tekniska underhållet av Yrselcenters tre webbaserade informationsplatser

www.yrsel.com  – www.balanslaboratoriet – www.yrselcenter.se

Yrselcenter Stockholm & IT-kvalitet Stockholm >

Yrselcenter Stockholm
Catarina_Bergsten

Catarina Bergsten, leg läkare

Specialist i allmänmedicin. Verksamhetschef Hedda care

Yrsel och balansstörning är symptom som ofta utmanar både patienter och läkare. Inte allt för sällan slutar det med frustration från båda håll.

Som specialist i allmänmedicin har jag inriktat mig mot utmattning och stress, symptom som ofta går hand i hand med yrsel men som inte alls behöver vara orsaken. Min upplevelse har länge varit att yrselpatienter är svåra att bota och jag har ofta känt mig otillräcklig när jag inte lyckats få patienterna att må bättre. För mig är det viktigt att kunna hjälpa till med en förändring av patientens situation. Ett annat område som jag brinner för är nämligen konsultationsteknik. Hur lyckas vi läkare att lyssna på patientens historia på bästa sätt? Hur skapar vi förståelse för patienten och hur kan vi motivera patienten till en förändring? Det mest fantastiska med mitt yrke är att få vara med på resan där en patient som upplever stora funktionshinder vågar ta steget till att göra en förändring, exempelvis med hjälp av medicinering eller ändrad livsstil, kämpar sig igenom utmaningen och når fram till en bättre livskvalitet.

Genom samarbetet med Christian Geisler Yrselcenter Stockholm har jag förstått hur mycket mer det går att göra för patienter med yrsel och balansstörning. Med hjälp av en gedigen utredning, tydlig diagnos, motivering, medicinering och uppföljning har min frustration bytts ut mot hopp och energi.

Hedda care Stockholm
orange

Christine Ölander, leg läkare

Yrselcenter Videokonsultation