Yrselcenter logga

Om oss yrselspecialister

Vi har lång erfarenhet, särskild kunskap, särskild undersökningsteknik och ett särskilt intresse för människor med yrsel.

Mikael Karlberg balansspecialist Yrselcenter

Mikael Karlberg, leg läkare

Specialist i Öron-, Näs- och Hals sjukdomar. Docent

Docent i Öron-näsa-hals och huvudkirurgi vid Lunds Universitet. Sedan mer än 20 år har jag specialintresserat mig för diagnostik och behandling av yrselsjukdomar och balansrubbningar.

Jag har publicerat över sextio artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och föreläser ofta yrsel för sjukvården och för allmänheten. Jag är medlem i Bárány Society, vetenskaplig sekreterare i Svensk förening för Öron-Näsa-Hals sjukdomar och medlem av Sveriges läkarförbund.

Anders-Lundin-neurolog-yrelpsykiater-Yrselcenter-Neuropsykiatri-Stockholm

Anders Lundin, leg läkare & yrselpsykiater

Specialist i Neurologi. Specialist i Psykiatri. Medicine doktor

Jag har mer än 30 års klinisk erfarenhet inom neurologi, neurorehabilitering och psykiatri och har i tio år varit psykiaterkonsult vid Balansmottagningen, Karolinska sjukhuset.

Jag har stor erfarenhet av hur psykologiska faktorer och stress samspelar med yrsel- och balansproblem och hur man framgångsrikt behandlar funktionella yrselsjukdomar och yrsel i samband med Panikångest eller Generaliserad ångest. Sedan 2010 är jag verksam vid Yrselcenter Stockholm.

Jag har medverkat i SVT:s Fråga doktorns temaprogram om Yrsel. Jag har skrivit några av kapitlen i böckerna Yrsel (Studentlitteratur 1999) och Yrsel – utredning och handläggning (Läkartidningen Förlag AB 2011) och jag har skrivit flera artiklar om yrsel för Läkartidningen.

Utöver yrsel och ostadighet har jag arbetat med alla slags psykiska störningar men med tonvikt på psykiska problem i samband med kroppslig sjukdom, i synnerhet neurologiska sjukdomar. Jag är medicine doktor och har doktorerat på en avhandling om skallskador. För patienter med privat vårdförsäkring sker bokningen genom försäkringsbolagets vårdplanering. Privatbetalande kan kontakta mig via webbplatsens kontaktformulär.

Christian Geisler läkare Yrselcenter Neurootologi Stockholm 4

Christian Geisler, leg läkare

Specialist i Hörsel- och Balansrubbningar. Specialist i Öron-Näsa-Hals sjukdomar. MBA healthcare HSS

Sjösjuka kryssningspassagerare väckte mitt intresse för yrsel när jag var skeppsläkare på världshaven på 90-talet. Min utbildning till neurootolog gjorde jag på Balanskliniken Karolinska sjukhuset. Där forskade jag om akuta yrselsjukdomar och om olika varianter av lägesrelaterad yrsel. Jag har sedan över 25 år arbetat med yrsel- balans- och hörselsjukdomar. Det är ett fascinerande arbetsfält med många utmanande patientmöten. Den snabba vetenskapliga och tekniska utvecklingen gör det otroligt roligt och tacksamt att arbeta på en yrselklinik.

Under 2003-2009 drev jag yrselmottagningen på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Sedan 2010 ansvarar jag för Yrselcenter. Mina kollegor och jag har kunnat utveckla ett modernt management av alla vanliga och viktiga yrselsjukdomar. De senaste åren har jag varit engagerad i flera telemedicinska projekt för att kunna diagnostisera yrselsjukdomar på distans. Jag har varit sekreterare i Svensk Neurootologisk förening och är medlem av Sveriges läkarförbund.

Catarina-Bergsten-lakare-Yrselcenter-Allmanmedicin

Catarina Bergsten, leg läkare

Specialist i Allmänmedicin inriktning psykosomatisk hälsa

Jag har tidigare startat upp två försäkringsmottagningar, GHP Medicinskt centrum och senast Hedda Care där jag var verksamhetschef. Sedan snart två år delar jag patienter med funktionella yrselsymtom med Yrselcenter och sedan 2022 har jag startat upp min egen klinik YBV (Your Best Version).

Som specialist i allmänmedicin har jag inriktat mig mot psykisk ohälsa, symptom som ofta går hand i hand med yrsel men som inte behöver vara orsaken. Jag har en gedigen och bred erfarenhet av allmänmedicinsk utredning och behandling.

Jag är särskilt erfaren inom behandling med serotoninhöjande och antidepressiva läkemedel. Jag kan förbättra livskvaliteten hos patienter med långvarig yrsel genom medicinsk behandling. Det medför ofta symtomfrihet och en förbättrad funktion i det dagliga livet. Sedan 13 år använder jag en särskild kommunikationsmetod som kallas patientcentrerad konsultationsteknik. För utom för egna patienter har jag också handlett metoden för blivande läkare, sjukvårdspersonal och vårdplanerare.

Christine Olander Yrselcenter 2021

Christine Ölander, leg läkare

Specialist i Hörsel- och Balansrubbningar. Specialist i Öron-Näsa-Hals sjukdomar

Jag är specialist i hörsel- och balansrubbningar och är verksam på hörsel- och balansmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där arbetar jag med patienter med hörsel- och balanssjukdomar.

Diagnostik och behandling av patienter med yrsel har alltid varit särskilt intresse för mig. Jag är doktorand vid Uppsala universitet och forskar kring behandling av tumörer på hörsel- och balansnerven, så kallade Vestibularis schwannom.
Jag är kassör i Svensk neuro-otologisk förening SNOF och är medlem i Sveriges läkarförbund.

Lena Nylund 3 Yrselcenter

Lena Nylund, leg sjuksköterska

Vestibularisassistent och mottagningssköterska

Jag genomför olika undersökningar på balanslaboratoriet, svarar på frågor på telefontiden, koordinerar gemensamma bokningar till Yrselcenter Stockholm & Yrselcenter Your Best Version och hjälper privatbetalande att boka tid.

Anders_Reutersward_Yrselcenter

Anders Reuterswärd, tekniker

Laboratorietekniker och Webbtekniker

Information om yrselsjukdomar och relaterade ämnen är ett viktigt behandlingsverktyg för att återskapa kontroll hos Yrselcenters patienter.

Jag har ansvar för att Yrselcenters många tekniklösningar och IT-värdekedjor ska fungera. Jag sköter också det tekniska underhållet av Yrselcenters tre webbaserade informationsplatser

www.yrsel.com  – www.balanslaboratoriet – www.yrselcenter.se

Yrselcenter Stockholm & IT-kvalitet Stockholm >