Yrselcenter logga

Om YrselcenterOm oss

Om oss yrselspecialister

Vi har lång erfarenhet, särskild kunskap, särskild undersökningsteknik och ett särskilt intresse för människor med yrsel.

Mikael-Karlberg

Mikael Karlberg, leg läkare

Specialist i öron-, näs- och hals sjukdomar. Docent

Docent i Öron-näsa-hals och huvudkirurgi vid Lunds Universitet. Sedan mer än 20 år har jag specialintresserat mig för diagnostik och behandling av yrselsjukdomar och balansrubbningar.

Jag har publicerat över sextio artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och föreläser ofta yrsel för sjukvården och för allmänheten. Jag har varit ordförande i Svensk Neurootologisk förening, är medlem i Bárány Society, vetenskaplig sekreterare i Svensk förening för Öron-Näsa-Hals sjukdomar och medlem av Sveriges läkarförbund.

Yrselcenter Skåne Lund
Anders-Lundin-neurolog-yrelpsykiater-Yrselcenter-Neuropsykiatri-Stockholm

Anders Lundin, leg läkare & yrselpsykiater

Specialist i neurologi och psykiatri. Medicine doktor

Jag har mer än trettio års klinisk erfarenhet inom neurologi, neurorehabilitering och psykiatri och har i tio år varit psykiaterkonsult vid Balansmottagningen, Karolinska sjukhuset.

Jag har stor erfarenhet av hur psykologiska faktorer och stress samspelar med yrsel- och balansproblem och hur man framgångsrikt behandlar funktionella yrselsjukdomar och yrsel i samband med Panikångest eller Generaliserad ångest. Sedan 2010 är jag verksam vid Yrselcenter Stockholm.

Jag har medverkat i SVT:s Fråga doktorns temaprogram om Yrsel. Jag har skrivit några av kapitlen i böckerna Yrsel (Studentlitteratur 1999) och Yrsel – utredning och handläggning (Läkartidningen Förlag AB 2011) och jag har skrivit flera artiklar om yrsel för Läkartidningen.

Utöver yrsel och ostadighet har jag arbetat med alla slags psykiska störningar men med tonvikt på psykiska problem i samband med kroppslig sjukdom, i synnerhet neurologiska sjukdomar. Jag är medicine doktor, har doktorerat på en avhandling om skallskador och medlem i . Svensk Neurootologisk förening. För patienter med privat vårdförsäkring sker bokningen genom försäkringsbolagets vårdplanering. Privatbetalande kan kontakta mig via webbplatsens kontaktformulär.

Yrselcenter Neuropsykiatri Stockholm
Christian Geisler 2 Balanslalare Yrselcenter Stockholm

Christian Geisler, leg läkare

Specialist i hörsel- och balansrubbningar. Specialist i öron-näsa-hals sjukdomar. Masterexamen sjukvårdsorganisation Handelshögskolan Stockholm

Sjösjuka passagerare väckte mitt intresse för yrsel- och balansstörningar under tjänstgöring som kryssningsläkare på världshaven på 90-talet. Jag utbildade mig till neurootolog vid Hörsel- och Balanskliniken Karolinska sjukhuset och har forskat om tillstånd med akut yrsel och olika varianter av lägesrelaterad yrsel. De senaste tjugo åren har jag arbetat helt och hållet mot inriktningen neurootologi “örats neurologi“. Det är ett fascinerande och tekniknära arbetsområde med många utmanande patientmöten. Den snabba vetenskapliga utvecklingen gör det otroligt roligt och spännande att arbeta på en yrselklinik.

Under 2003-2009 drev jag yrselmottagningen på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Sedan 2010 ansvarar jag för Yrselcenter och tar tillsammans med mina kollegor emot patienter från hela Sverige. De senaste åren har jag varit engagerad i flera teknikprojekt för att kunna diagnostisera yrselsjukdomar på distans, t e x under en yrselattack hemma i sängen. Jag är sekreterare i Svensk Neurootologisk förening och medlem av Sveriges läkarförbund.

Yrselcenter Stockholm
TatjanaTomanovic_YrselcenterStockholm

Tatjana Tomanovic, leg läkare

specialist i hörsel- och balansrubbningar. Medicine doktor

Jag är verksam som överläkare på Hörsel- och balansmottagningen Karolinska sjukhuset och har arbetat med hörsel- och yrselsjukdomar sedan 15 år.

Min forskning har fokuserat på Kristallsjuka Godartad lägesyrsel, den vanligaste orsaken till yrsel. Framförallt har jag intresserat mig för de mindre kända varianterna som beror på störningar i balansorganens känselspröt, en störning som oftast inte diagnostiseras inom sjukvården. 2006 lade jag fram mina doktorsteser Persistent geotropic nystagmus-a different kind of cupular pathology and its localizing signs.

Jag har medverkat till ett omfattande vårdprogram för patienter med Menieres sjukdom. Jag är ordförande i Svensk Neurootologisk förening och medlem av Sveriges läkarförbund.

Yrselcenter Stockholm >

Hitta till Yrselcenter Stockholm
Charlotta Holmgren4Yrselcenter

Lotta Holmgren, leg sjuksköterska

specialistsjuksköterska och vestibularisassistent

Jag utför undersökningar av balanssystemets impulser på Balanslaboratoriet Yrselcenter Stockholm. I min undersökning ingår positionstester, videonystagmoskopi, videonystagmografi, huvudskakningstest, videoheadimpulstest, saccadtester och följerörelsetester. Vid behov genomför jag också SVV, hörseltester och VEMP.

Undersökningsresultaten tolkar jag delvis själv och delvis tolkas de av balansläkare Christian Geisler.

Jag utför repositionsmanövrar av lösa båggångskristaller.

Yrselcenter Stockholm >

Yrselcenter Stockholm
Anders_Reutersward_Yrselcenter

Anders Reutersvärd

laboratorietekniker och webbtekniker

Jag ansvarar för teknik och för IT-nätverken på Balanslaboratoriet och Yrselcenter Stockholm. Jag sköter det tekniska underhållet för Yrselcenters tre webbaserade informationsplatser

www.yrsel.com  – www.balanslaboratoriet – www.yrselcenter.se

Yrselcenter Stockholm & IT-kvalitet Stockholm >

Yrselcenter Stockholm