Yrselcenter logga

För vårdplanerareVarför Yrselcenter?

Varför Yrselcenter?

Yrselcenter erbjuder spetskompetens för diagnostik och behandling av yrsel- balans och hörselstörningar. Vi har ett tvärvetenskapligt arbetssätt. Vår kompetens spänner över neurologi, otologi, audiologi, neurofysiologiska undersökningar, allmänmedicin och psykiatri.

Utöver snabb tillgång till specialistsjukvård erbjuder vi även tjänster som inte finns i offentlig sjukvård.

Vi kan bedöma de viktigaste impulserna i olika delar av balansorganen och i det centrala nervsystemet. Balansundersökningarna genomförs i regel under det första besöket. Vid hörselsymtom ingår även hörselmätningar i nybesöket. Sammantaget ger detta en mycket hög träffsäkerhet för yrseldiagnostik.

En konsultation ger diagnos

Vi har vardera 20-30 års erfarenhet av området yrsel- och balanssjukdomar. I regel leder en enda 40 minuter lång konsultation fram till en säker diagnos. För många yrseldrabbade är en diagnos i sig ett första steg mot att återskapa kontroll. En eller flera tydliga diagnoser är också förutsättningen för att kunna inleda en riktad behandling.

I de fall när även funktionella och betingade symtom bidrar till invaliditeten är vår unika kompetens inom både neurootologi och neuropsykiatri nyckeln till en säker diagnos och utgångspunkten för effektiv behandling.

Tids- och kostnadseffektivitet

Balanslaboratoriet Stockholm innehar avancerade neurofysiologiska undersökningar som gör det lätt att omedelbart diagnostisera akuta yrselsjukdomar och att särskilja godartade orsaker från stroke och andra hjärnskador. Vårt arbetssätt leder till tidig slutdiagnos och förebygger fruktlösa kostnadsdrivande utredningskaruseller som yrselpatienter lätt kan fastna i.

Målsättningen är att färdigbehandla våra patienter inom en enda konsultation och inom en enda faktura. Ett stort nätverk av webbaserad information är tillgängligt dygnet runt och stöttar våra patienter även efter mottagningsbesöket. Via Yrselcenters server kan våra patienter skicka integritetssäkra textmeddelanden till behandlaren.

Yrselcenter Digital

Via telemedicinsk teknik kan vi dessutom följa våra patienters balansimpulser var som helst och när som helst under dygnet. Återbesök kan ersättas av telemedicinska distansundersökningar och digitala konsultationer.