Yrselcenter logga

För vårdplanerareVarför Yrselcenter?

Varför Yrselcenter?

Tvärvetenskaplig diagnostik

Yrselcenter erbjuder spetskompetens för diagnostik och behandling av yrsel-, balans- och hörselstörningar. Vi har ett tvärvetenskapligt arbetssätt. Vår kompetens spänner över neurologi, otologi, audiologi, neurofysiologiska undersökningar, allmänmedicin och psykiatri. Därför kan vi diagnostisera alla yrseltillstånd oavsett om orsaken är metabol eller ett bristtillstånd, är del av en psykologisk reaktion eller beror på en skada i nervsystemet eller balansorganen.

Vi bedömer de viktigaste impulserna i olika delar av balansorganen och i det centrala nervsystemet i samband med nybesöket. Vid hörselsymtom ingår även hörselmätningar. Sammantaget ger detta en mycket hög träffsäkerhet för yrseldiagnostik.

En konsultation ger diagnos

Vi har lång och särskild erfarenhet. I regel leder en enda 40 minuter lång konsultation fram till en säker diagnos. För många yrseldrabbade är en diagnos i sig ett första steg mot att återskapa kontroll. En eller flera tydliga diagnoser är också förutsättningen för att kunna inleda en riktad behandling.

I de fall när även funktionella och betingade symtom bidrar till invaliditeten är vår unika kompetens inom både neurootologi och neuropsykiatri nyckeln till en säker diagnos och utgångspunkten för effektiv behandling.

Tids- och kostnadseffektivitet

Balanslaboratoriet Stockholm har tillgång till moderna neurofysiologiska tester som gör det lätt att omedelbart diagnostisera akuta yrselsjukdomar och att särskilja godartade orsaker från stroke och andra hjärnskador. Vårt arbetssätt leder till tidig slutdiagnos och förebygger kostnadsdrivande utredningskaruseller som yrselpatienter lätt kan fastna i.

Målsättningen är att färdigbehandla våra patienter inom en enda konsultation och inom en enda faktura. Ett stort nätverk av webbaserad information är tillgängligt dygnet runt och stöttar våra patienter även efter mottagningsbesöket. Via Yrselcenters server kan våra patienter skicka integritetssäkra textmeddelanden till behandlaren.

Yrselcenter Digital

Via telemedicinsk teknik kan vi också följa patienters balansimpulser var som helst och när som helst under dygnet. Återbesök kan ersättas av telemedicinska distansundersökningar och digitala konsultationer.