Yrselcenter logga

För vårdplanerareVarför Yrselcenter?

Varför Yrselcenter?

Tvärvetenskaplig diagnostik

Yrselcenter erbjuder spetskompetens för diagnostik och behandling av alla yrsel-, balans- och hörselstörningar. Vi har ett tvärvetenskapligt arbetssätt. Vår kompetens spänner över neurologi, otologi, audiologi, neurofysiologi, allmänmedicin och psykiatri. Därför kan vi diagnostisera alla yrseltillstånd oavsett om orsaken är ett fel i ett öra, i det centrala nervsystemet, en metabol störning eller en del av psykologisk-psykisk reaktion. Längre tids daglig yrsel beror ofta på en kombination av flera olika orsaker.

Vi bedömer de viktigaste impulserna i olika delar av balansorganen och i det centrala nervsystemet i samband med nybesöket. Vid hörselsymtom görs hörselmätningar vid första besöket. Sammantaget ger detta en mycket hög träffsäkerhet för yrseldiagnostik.

En konsultation ger diagnos

Yrsel beror oftast på osamstämmig information från olika delar av balanssinnet, så kallad sensorisk mismatch. Vi har lång erfarenhet, särskilt intresse och särskilda undersökningsverktyg för att kunna diagnostisera eller utesluta sensorisk mismatch. I regel leder en enda 40 minuter lång konsultation fram till en säker diagnos. För många yrseldrabbade är en diagnos i sig ett första steg mot att återskapa kontroll. En eller flera tydliga diagnoser är också förutsättningen för att kunna inleda en riktad behandling.

I de fall när även funktionella och betingade symtom bidrar till invaliditeten är vår unika kompetens inom både neurootologi och neuropsykiatri nyckeln till en säker diagnos och utgångspunkten för effektiv behandling.

Tids- och kostnadseffektivitet

Balanslaboratoriet Stockholm har tillgång till moderna neurofysiologiska undersökningar som gör det lätt att snabbt diagnostisera pågående yrselsjukdomar och att särskilja godartade orsaker från stroke, MS och andra hjärnskador. Vårt arbetssätt leder till tidig slutdiagnos och förebygger kostnadsdrivande utredningskaruseller som yrselpatienter lätt kan fastna i. En tidig diagnos förebygger också sekundära funktionella yrselsymtom och ångest, som är mycket vanliga efter förlust av balansfunktionen.

Målsättningen är att färdigbehandla våra patienter inom en enda konsultation och inom en enda faktura. Ett stort nätverk av webbaserad information är tillgängligt dygnet runt och ska stötta våra patienter även efter mottagningsbesöket. Via Yrselcenters server kan våra patienter skicka integritetssäkra textmeddelanden till behandlaren.

Lägesrelaterad yrsel och kristallsjuka

kan antingen vara lättbehandlat eller en utmaning i allmän sjukvård. Med vår särskilda behandlingsstol (TRV stol) kan dessa vanliga tillstånd diagnostiseras och behandlas snabbt. För patienter med nackskador och allmänt nedsatt rörlighet är stolen ofta det enda behandlingsalternativet vid mekaniska båggångsstörningar.

Diagnostik och behandling på distans

Via telemedicinsk teknik kan patienternas balansimpulser dokumenteras var som helst och när som helst under dygnet. Via en GDPR-säker molntjänst når patientens inspelade videoklipp av ögonrörelser Yrselcenter och följs upp via chatkommunikation efter identitetsverifiering med bank-ID. För patienter som bor inom och utanför Sverige kan återbesök och kontroller ersättas av telemedicinska distansundersökningar eller videokonsulatationer.

Yrselcenter Digital