Yrselcenter logga

För vårdplanerareVarför Yrselcenter?

Varför Yrselcenter?

Yrselcenter erbjuder spetskompetens för diagnostik och behandling av yrsel- balans och hörselstörningar. Vi har ett tvärvetenskapligt arbetssätt. Vår kompetens spänner över otologi, neurologi, psykiatri, audiologi, neurofysiologiska undersökningar och allmänmedicin.

Vi kan bedöma de viktigaste impulserna i olika delar av balansorganen och i det centrala nervsystemet. Balansundersökningarna genomförs i regel under det första besöket. Vid hörselsymtom ingår även hörselmätningar i nybesöket. Sammantaget ger detta en mycket hög träffsäkerhet för yrseldiagnostik.

En konsultation ger diagnos

Tids och kostanadseffektiv yrseldiagnostik

Vi har vardera 20-30 års särskild erfarenhet mot inriktningen yrsel- och balanssjukdomar. I regel leder en enda 40 minuter lång konsultation fram till en säker diagnos. För många yrseldrabbade är en diagnos i sig ett första steg mot att återskapa kontroll. En eller flera tydliga diagnoser är också förutsättningen för att kunna inleda en riktad behandling.

I de fall även funktionella och psykiska faktorer bidrar till symtombilden är vår unika kompetens inom både neurootologi och neuropsykiatri nyckeln till en säker diagnos och utgångspunkten för effektiv behandling.

Tids- och kostnadseffektivitet

Balanslaboratoriet Stockholm innehar avancerade neurofysiologiska undersökningar som gör det lätt att omedelbart diagnostisera akuta yrselsjukdomar och särskilja godartade orsaker från stroke och andra hjärnskador. Vårt arbetssätt leder till tidig slutdiagnos och förebygger fruktlösa kostnadsdrivande utredningskaruseller som yrselpatienter lätt kan fastna i.

Vår målsättning är att färdigbehandla de flesta patienter inom en enda konsultation och en enda faktura. Ett stort nätverk av webbaserad information är tillgängligt dygnet runt och stöttar våra patienter även efter mottagningsbesöket. Via Yrselcenters server kan våra patienter skicka integritetsskyddade textmeddelanden till behandlande vårdgivare.

Yrselcenter Digital

Med ny teknik kan vi numera dessutom följa våra patienters balansimpulser var som helst, även när de har lämnat våra mottagningar. Återbesök kan ersättas av telemedicinska distansundersökningar och digitala konsultationer.