Yrselcenter logga
yrsel_hero_01

Välkommen till Yrselcenter yrselklinik !

Vi är balansläkare och naprapater. Vi är specialister i Hörsel- & Balansrubbningar, Öron-Näsa-Hals-sjukdomar, Allmänmedicin, Psykiatri och Neurologi. Vi drivs av ett gemensamt intresse för yra människor.

Vad erbjuder Yrselcenter?

Yrselcenter_Sankt_Erksgatan_4

Center för 4:e och 6:e sinnets sjukdomar

Yrselcenter är fyra högspecialiserade mottagningar för yrsel- balans- och hörselsjukdomar. Vi erbjuder lång erfarenhet, särskild kunskap, särskild undersökningsteknik, särskilda behandlingar och ett särskilt intresse för människor med yrsel.

Vi har ett tvärvetenskapligt arbetssätt och kan bedöma balanssinnets nervimpulser. Därför kan vi i regel påvisa en eller flera orsaker till yrseln inom en 40 minuter lång konsultation. Vi kan identifiera skador och störningar i balanssystemet, fastslå en diagnos och erbjuda en riktad behandling. Med våra verktyg återfår du kontrollen över yrseln.

Yrselcenter är inte del av offentlig sjukvård. Våra patienter har privat vårdförsäkring men vi kan tidvis även ta emot privatbetalande.

VNS VNS Yrselcenter

Ögonen avslöjar yrselns orsaker

De vanligaste och viktigaste yrselsjukdomarna kan påvisas eller uteslutas genom att analysera ögonrörelser. Ögonens rörelser är nämligen sammankopplade med balanssinnets alla impulser.

Genom att provocera nervimpulser från olika delar av balanssinnet och analysera reflektoriska ögonrörelser kan skador upptäckas eller uteslutas. Våra undersökningar kartlägger balansorganens samtliga fem delar, balansnerverna, hjärnans stam och lillhjärnan. Därmed kan godartade yrselorsaker särskiljas från de få som kallas elakartade, till exempel stroke, hjärntumörer och inflammatoriska nervsjukdomar.

Kristallsjuka - egentligen Yrselcenter

Lägesrelaterad yrsel och kristallsjuka

Vår vanligaste patient söker hjälp för lägesrelaterad yrsel. Allra oftast beror det på lossnade balanskristaller i ett öra, då kallas det kristallsjuka eller “godartad lägesyrsel”. Men lägesrelaterad yrsel uppkommer också ofta av störningar i det centrala nervsystemet, till exempel lillhjärnans sjukdomar eller migrän och kallas då “atypisk lägesyrsel”.

Undersökning i gyroskopisk TRV-stol medför många diagnostiska fördelar jämfört med undersökning på en vanlig brits. Därmed kan kristallsjuka och atypisk lägesyrsel snabbt särskiljas.

Asa Lodin Fraga doktorn yrsel TRV stol undersokning

Behandling i gyroskopisk TRV-stol

Kristallsjuka förekommer i många varianter. Enkla varianter kan oftast behandlas på en brits med gravitations-manövrar, till exempel Epleys manöver. Vid komplicerade varianter, fastsittande och lätta kristallansamlingar räcker gravitations-krafterna inte till för att flytta kristallerna, då behövs en behandling med accelerationskrafter för att flytta ut kristallerna ur båggången.

SVT reportaget visar hur fastsittande kristaller accelereras mot ett tvärstopp upprepade gånger under en repositions-manöver “kristallerna knackas loss”. TRV-behandling tömmer den behandlade båggången även på väldigt små kristaller “mikrokristaller”.

Yrsel_utredning_vanliga_fragor

Ukrainian citizens free of charge

Free consultations in Stockholm. No fee for Ukrainian patients with vertigo, positional vertigo and Benign Paroxysmal Positional Vertigo BPPV. We treat you free of charge!.

balansman

Felimpulser i balanssinnet – vanligaste orsaken till yrsel

Istället för att förflytta oss på alla fyra balanserar människan kroppen på två ben och på två fotsulor. Det medför fördelar: vi blir längre, kan upptäcka faror på långt håll och vi kan använda händerna till annat.
Men livet på två ben kräver avancerade balansorgan och ett balanssystem med samstämmig information. Och det medför en rädsla för att förlora balansen och falla.

De vanligaste orsakerna till yrsel och balansrubbningar beror på sinnesinformationer som inte är samstämmiga, så kallad “sensorisk mismatch”.

.

I våra händer är du trygg

dr Christian Geisler Neurootolog Yrselcenter

dr Christian Geisler

Läkare specialist i Hörsel- o. Balansrubbningar. MBA sjukvård Handelshögskolan Stockholm

Anders-Lundin-neurolog-yrelpsykiater-Yrselcenter-Neuropsykiatri-Stockholm

dr Anders Lundin

Läkare specialist i Neurologi o. Psykiatri. Medicine doktor

Mikael Karlberg balansspecialist Yrselcenter

dr Mikael Karlberg

Läkare specialist i Öron- Näs- o. Halssjukdomar. Docent

Catarina Bergsten lakare Yrselcenter Your Best Version Allmänmedicin

dr Catarina Bergsten

Läkare specialist i allmänmedicin. Särskild inriktning funktionella yrsel- och balansrubbningar

Läs mer om oss
konsultation-på-distans

Yrselcenter Videokonsultation

Boka en videokonsultation, ladda ned video-appen BDC Care och träffa oss på distans. För dig som bor långt från våra mottagningar. Be din vårdplanering skicka en besöksbiljett.

  • Checkmark Vi erbjuder videokonsultation för akuta yrselsymtom men inte för längre tids daglig yrsel
  • Checkmark Kontakt med yrsel- och balansspecialist oavsett var du befinner dig
  • Checkmark Tids- och kostnadseffektivt
  • Checkmark Ersätts av ditt vårdförsäkringsbolag
  • Checkmark Kan kombineras med distansundersökning av dina ögonrörelser
Kristallsjuka TRV repositionsstol behandling Yrselcenter

Privatbetalande med kristallsjuka och plötslig yrsel

Om du lider av kristallsjuka eller har insjuknat med plötslig yrsel eller yrselanfall, vill vi erbjuda dig snabb hjälp oavsett om du har vårdförsäkring eller inte. Vi följer upp dig om du inte fick tydlig diagnos på akutsjukhus eller akutmottagning. Vi kan ta emot dig på lediga tidsluckor, de annonseras med en eller några dagars varsel.

Med TRV stolens hjälp kan vi i regel färdigbehandla alla vanliga varianter av kristallsjuka inom ett enda besök.
Balanslaboratoriets neurofysiologiska tester kan snabbt påvisa eller utesluta akuta störningar i olika delar av balanssystemet. Godartade yrseltillstånd kan särskiljas från stroke och andra hjärnsjukdomar.

Priser för privatbetalande
40 min – 2100kr hos balansnaprapat, tillägg 300kr för botande TRV behandling
40 min – 3900kr hos balansläkare med särskild inriktning akut yrsel

Hitta ledig tid och boka själv tid för konsultation.

Nystagmocatcher monterad 2

Yrselcenter Telemedicin -diagnostik av alla yrselanfall

Med modern teknik kan du knyta ihop din mobiltelefon med vår GDPR-säkra molntjänst för telemedicinsk diagnostik. Genomför själv en 5 minuter lång undersökning när du upplever yrsel genom att följa tal- och ljudinstruktioner. Filma samtidigt höger ögas rörelser. Sänd videoklippet till Yrselcenter för analys. Inom en dag får du svar och vägledning. Det innebär snabb diagnostik av all anfallsyrsel, till exempel Menieres sjukdom, migränrelaterad yrsel, atypisk lägesyrsel och alla varianter av kristallsjuka. Vid kristallsjuka får du besked om i vilket öra, i vilken båggång de lossnade kristallerna befinner sig och vilken re-positionsmanöver du ska utföra. Tidig diagnostik av fysiska yrselsjukdomar förebygger funktionell yrsel och PPPY.

  • Checkmark Diagnostik av yrsel – oavsett var du befinner dig
  • Checkmark Dokumentation av balanssinnets impulser – oavsett tid på dygnet
  • Checkmark Diagnostik av yrsel – oavsett lokal sjukvårdskompetens för yrselsjukdomar
  • Checkmark Välj att analysera dina inspelade ögonrörelser själv eller att be oss om en analys
  • Checkmark Nystagmocatcher® är en medicinteknisk produkt registrerad vid Läkemedelverket
VHIT videoheadimpulsetest Yrselcenter Stockholm Otom synapsys 3

Undersökning av eftersläpningskänsla

Eftersläpningskänsla vid huvudrörelser och svårigheter att fokusera blicken är typiska symtom vid störningar i balanssystemet. En kartläggning av hur ögon- och huvudrörelser matchar varann avslöjar vanliga skador i balansorganens delar.

Undersökningstekniken har kunnat utvecklas tack vare särskilda höghastighetskameror som kan dokumentera alla ögonrörelser, även blixtsnabba ögonrörelser som inte är synliga för ett mänskliga öga.


VHIT Videoheadimpulsetest är en undersökningsteknik som används inom specialistsjukvård i EU och i USA men som inte har fått samma spridning inom allmän svensk sjukvård.

YBV-flagga

Behandling av daglig kronisk yrsel

Yrselcenter – Your Best Version erbjuder ett unikt behandlingskoncept mot daglig yrsel och optimerar dina förutsättningar att hantera upplevda kontrollförluster i balanssystemet.

Behandlingen föregås av en detaljerad kartläggning av dina beskrivna dagliga symtom och en noggrann analys av alla delar av ditt balanssinne.

.

Det snurrar! Omslag bb

Beställ “Det snurrar” eller köp på mottagningen med rabatt

Vår avsikt med boken “Det snurrar” har varit att spegla de vanligaste yrsel- och balanssjukdomarna och deras relation till varandra på ett helt nytt sätt. Istället för att bara presentera sjukdomarna en i taget har målsättningen varit att presentera komplexiteten, utmaningarna och möjligheterna på vägen mot rätt diagnos och effektiv behandling.

Nyckelorden är “sensorisk felinformation”, “förlust av kontroll” och “återställande av kontrollförlust”. Många illustrerande patientfall vittnar om att yrsel är svårt och att sjukvårdssystemet inte är anpassat för komplexa symtom eller analyser av balanssinnets felimpulser. Vi har ansträngt oss att metodiskt förklara det svåra och att serverera ett lättillgängligt smörgåsbord om yrselsjukvård. Boken är skriven både för dig som upplever yrsel och för dig som är vårdgivare och ska undersöka yrsel.

Vi vill att vår bok ska uppmärksamma våra patienter och höja yrselvetenskapens status i svensk sjukvård. Boken beskriver vår fascination för neurootologi och vi hoppas att den ska smitta av sig ordentligt på alla våra läsare! Hälsningar från Christian Geisler & Mikael Karlberg

Bokrecension

Återkoppling från nöjda patienter

Jag har de senaste åren behövt stödja mig på två gåstavar. Men efter besöket på Yrselcenter kan jag numera bära mina gåstavar som en handväska!

S Malmgren, Stockholm

Plötsligt en kväll började världen snurra. Allt jag gjorde var att vända mig på sidan i sängen. Då försvann alla koordinater. Det var värre än en karusell, det snurrade i alla plan. Efter flera månaders krig mot yrseln hittade jag minsann en specialistmottagning. En halvtimme efter att jag klivit in på Yrselcenter gick jag därifrån befriad från yrseln. Och den har aldrig mer infunnit sig!

Blogg

M Beverloo, Stockholm

After four months of dizziness, and guesswork from doctors, my life had stopped as I knew it. No more exercise, fear of lying down, fear of drying my hair upside down. One wrong movement would make me unsteady all the day and I had to focus on keeping my head upright and very still. By chance I watch the Swedish breakfast news and an interview with Doctors Geisler and Karlberg. I buy their book, make contact and a week later I am on the plane from London to Stockholm. I get a diagnosis, treatment and half an hour later my life goes back to normal.

I Fish, Southampton England

Ett utomordentligt bra läkarbesök. Har nu också kollat de excellenta hemsidorna. Jag mår verkligen mycket bättre tack vare de klara besked jag fick på Yrselcenters mottagning!

J E Larsson, Stockholm

Svartnar för ögonen, otäck tryckkänsla i huvudet på nätterna och vid framåtböjning. Har försökt ta reda på orsaken i 2,5 år. Ingen läkare har kunnat hjälpa mig. Efter två behandlingar på Yrselcenter upphörde symtomen och livet kunde starta om igen. Nu vet jag vad mitt problem är och hur jag ska hantera det. Proffsigt mottagande och en läkare som lyssnade och utmanade.

S Karlström, Stockholm

Yrseln som plågade mig i många år har försvunnit, det hände efter undersökningen och efter att jag hade fått sambanden förklarade på Yrselcenter. Nån dag efteråt spelade jag en hel golfrunda utan att behöva bryta halvvägs på grund av yrsel, nåt jag inte upplevt på flera år. En mäktig upplevelse, jag inser nu att livet går vidare, jag kan fortsätta spela golf och att jag numera kan gå utan att inför varje steg behöva stirra på marken framför mig. Livet har fått en ny dimension. Eller återgått till vad det borde vara vid min ålder, trist bara att några år försvann helt i onödan. Kan man tala om pånyttfödelse tvekar jag inte att ta det ordet i min mun.

U Schröder, Sundbyberg

se-lediga-tider

Vår hjälp oavsett var du befinner dig

En videokonsultation med yrselspecialist kan oftast fastslå diagnos och föreslå behandling och utredning. Våra videokonsultationer är till för akuta yrsel- och balanssymtom som uppkommit under de senaste 2-3 veckorna. Boka tid via försäkringsbolagets vårdplanering eller be om en besöksbiljett för videokonsultation. Ladda ned kommunikations-appen BDC Care och träffa oss på distans.

Kontakta din vårdförsäkring