Yrselcenter logga
hero

Välkommen till Yrselcenter yrselklinik !

Vi är balansläkare med specialistkompetenserna Hörsel- & Balansrubbningar, Öron-Näsa-Hals-sjukdomar, Allmänmedicin, Neurologi och Psykiatri. Vi drivs av ett gemensamt intresse för yra människor.

Vad behöver du hjälp med?

Vilka besvär har du, vilka undersökningar behöver utföras och vilka balanssjukdomar behandlar vi?
Yrselcenter_Sankt_Erksgatan_4

Center för 4:e och 6:e sinnets sjukdomar

Yrselcenter är fyra fysiska högspecialiserade mottagningar för yrsel- balans- och hörselsjukdomar. Vi erbjuder lång erfarenhet, särskild kunskap, särskild undersökningsteknik, särskilda behandlingar och ett särskilt intresse för människor med yrsel och balansrubbningar.

Vi har ett tvärvetenskapligt arbetssätt och kan bedöma balanssinnets viktigaste nervimpulser. Därför kan vi i regel påvisa en eller flera orsaker till yrseln inom en 40 minuter lång konsultation. Vi kan identifiera skador och störningar i balanssystemet, fastslå en diagnos och erbjuda en riktad behandling. Med våra verktyg återfår du kontrollen över yrseln.

Yrselcenter är inte del av offentlig sjukvård. Våra patienter har privat vårdförsäkring men vi kan tidvis även ta emot enstaka privatbetalande.

Om Yrselcenter
Nystagmus_px_horisontell_vaenster_vertikal_upp_BPPV-P_Hoger_Balanslaboratoriet

Dina ögon avslöjar orsaken till yrsel

De vanligaste och viktigaste yrselsjukdomarna kan påvisas eller uteslutas genom att analysera ögonrörelser. Ögonens rörelser är nämligen sammankopplade med balanssinnets alla impulser.

Genom att provocera nervimpulser från olika delar av balanssinnet och analysera reflektoriska ögonrörelser kan skador upptäckas eller uteslutas. Våra undersökningar kartlägger balansorganens delar, balansnerverna, hjärnans stam och lillhjärnan. Därmed kan godartade yrselorsaker särskiljas från de få som kallas elakartade till exempel stroke, hjärntumörer och inflammatoriska nervsjukdomar.

Yrselcenter Balanslaboratorium

Baggangens utrymmen Yrselcenter

Lägesrelaterad yrsel och kristallsjuka

Yrselcenters vanligaste patient söker för lägesrelaterad yrsel. Allra oftast beror det på lossnade balanskristaller i ett öra. Det kallas kristallsjuka eller ”godartad lägesyrsel”. Men lägesrelaterad yrsel uppkommer också av störningar i det centrala nervsystemet, till exempel lillhjärnans sjukdomar eller migrän och kallas då ”atypisk lägesyrsel”.

Med hjälp av en särskild konstruktion (TRV-stol) kan du enkelt och bekvämt undersökas i obegränsade lägespositioner. Det medför många diagnostiska fördelar jämfört med undersökning på en vanlig brits. Därmed kan kristallsjuka och atypisk lägesyrsel snabbt särskiljas.

Lägesrelaterad yrsel och kristallsjuka – frågor och svar
Asa Lodin Fraga doktorn yrsel TRV stol undersokning

Reportage om kristallsjuka och behandling i TRV stol

Kristallsjuka förekommer i många varianter. Enkla varianter av kristallsjuka kan oftast behandlas på en brits med gravitations-manövrar, till exempel Epleys manöver. Vid komplicerade varianter, fastsittande och väldigt lätta kristallansamlingar räcker inte gravitations-krafterna för att flytta kristallerna, då behövs även accelerationskrafter för att flytta ut kristallerna ur båggången.

Reportaget handlar om hur svårare fall av kristallsjuka behandlas i TRV stol. Behandling innebär att kristallerna accelereras mot ett tvärstopp upprepade gånger under en manöver. Med ”knackbehandling” – TRV-behandling kan båggången tömmas även på mikrokristaller.

SVT Fråga doktorn reportage
Yrsel_utredning_vanliga_fragor

Ukrainian citizens with vertigo and BPPV

Free consultations in Stockholm. No fee for Ukrainian patients with vertigo, positional vertigo and Benign Paroxysmal Positional Vertigo BPPV. We treat you free of charge!

Free consultation for Ukrainian citizens
balansman

Felimpulser i balanssinnet – den vanligaste orsaken till all yrsel

Människan har utvecklats till att gå upprätt. Istället för att förflytta oss på alla fyra balanserar vi kroppen på två ben och på två fotsulor. Det medför fördelar: vi blir längre, kan upptäcka faror på långt håll och vi kan använda händerna till annat.
Men livet på två ben kräver avancerade balansorgan och ett balanssystem med samstämmig information. Och det medför en rädsla för att förlora balansen och falla.

De vanligaste orsakerna till yrsel och balansrubbningar beror på sinnesinformationer som inte är samstämmiga, så kallad ”sensorisk mismatch”.

Vad är sensorisk mismatch?

I våra händer är du trygg

dr Christian Geisler Neurootolog Yrselcenter

dr Christian Geisler

Läkare specialist i Hörsel- o. Balansrubbningar. MBA sjukvård Handelshögskolan Stockholm

Anders-Lundin-neurolog-yrelpsykiater-Yrselcenter-Neuropsykiatri-Stockholm

dr Anders Lundin

Läkare specialist i Neurologi o. Psykiatri. Medicine doktor

Mikael Karlberg balansspecialist Yrselcenter

dr Mikael Karlberg

Läkare specialist i Öron- Näs- o. Halssjukdomar. Docent

Catarina Bergsten lakare Yrselcenter Your Best Version Allmänmedicin

dr Catarina Bergsten

Läkare specialist i allmänmedicin. Särskild inriktning funktionella yrsel- och balansrubbningar

Läs mer om oss
konsultation-på-distans

Yrselcenter Videokonsultation

Boka en videokonsultation, ladda ned video-appen BDC Care och träffa oss på distans. Det finns många fördelar med ett digitalt möte. För privatbetalande erbjuds videomöten bara i mån av ledig kapacitet.

  • Checkmark Vi erbjuder videokonsultation för akuta yrselsymtom men inte för längre tids daglig yrsel
  • Checkmark Kontakt med yrsel- och balansspecialist oavsett var du befinner dig
  • Checkmark Tids- och kostnadseffektivt
  • Checkmark Ersätts av ditt vårdförsäkringsbolag
  • Checkmark Kan kombineras med distansundersökning av dina ögonrörelser
TRV behandling kristallsjuka Yrselcenter TRV teknik

TRV stol diagnostik och behandling för privatbetalande

Yrselcenters verksamheter är inriktade mot patienter med privat vårdförsäkring. Men när lediga luckor uppstår, kan vi ta emot dig som är privatbetalande med kort varsel.

Lediga tider för privatbetalande annonseras oftast dagen innan. Bokningen genomför du själv i webbtidboken..
Tillgängliga lediga tider TRV stol (40 min-3900kr)
Vertigocatcher 3 bla_Balansdiagnostik AB

Yrselcenter Telemedicin -diagnostik av alla yrselanfall

Med modern teknik kan du knyta ihop din mobiltelefon med Yrselcenters GDPR-säkra molntjänst för telemedicinsk kommunikation. Det innebär snabb diagnostik av all anfallsyrsel, till exempel Menieres sjukdom, migränrelaterad yrsel, atypisk lägesyrsel och alla varianter av kristallsjuka. Genomför en 5 minuter lång hemundersökning genom att följa tal- och ljudinstruktioner och filma samtidigt höger ögas rörelser. Sänd videoklippet till Yrselcenter för analys. Inom några timmar efter sändningen får du svar och vägledning. Vid kristallsjuka får du besked om i vilket öra, i vilken båggång de lossnade kristallerna befinner sig och vilken re-positionsmanöver du ska utföra. Via en kontrollundersökning efter behandlingen får du bekräftelse på när kristallsjukan har läkt ut.

  • Checkmark Diagnostik av yrsel – oavsett var du befinner dig
  • Checkmark Dokumentation av balanssystemets viktigaste impulser när du upplever yrsel – oavsett tid på dygnet
  • Checkmark Använd din mobiltelefon för att filma höger ögas rörelser
  • Checkmark Utför själv de undersökningar som hade utförts på vår mottagning
  • Checkmark Nystagmocatcher® och Vertigocatcher® är telemedicinsk undersökningsteknik av yrselsymtom
VHIT_Videoheadimpulsetest_Balanstest_Balanslaboratoriet

Undersökning av eftersläpningskänsla

Eftersläpningskänsla vid huvudrörelser och svårigheter att fokusera blicken är typiska symtom vid störningar i balanssystemet. En kartläggning av hur ögon- och huvudrörelser matchar varann avslöjar vanliga skador i balansorganens delar.

Undersökningstekniken har utvecklats genom användningen av särskilda höghastighetskameror som kan dokumentera alla ögonrörelser, även blixtsnabba ögonrörelser som inte är synliga för ett mänskliga öga.


Yrselcenters undersökningsteknik används inom specialistsjukvård i EU och i USA men är inte spridd i allmän svensk sjukvård.

Modern undersökningsteknik
YBV-flagga

Behandling av daglig kronisk yrsel

Your Best Version är en behandling av kronisk yrsel och ett unikt koncept för optimering av dina förutsättningar efter kontrollförluster i balanssystemet.

Behandlingen föregås av en noggrann diagnostik och utredning av alla delar av ditt balanssinne, kartläggning av ditt insjuknande och hur symtomen har utvecklats över tid.

Yrselcenter Your Best Version
Det snurrar! Omslag bb

Beställ ”Det snurrar” eller köp på mottagningen med rabatt

Vår avsikt med boken ”Det snurrar” har varit att spegla de vanligaste yrsel- och balanssjukdomarna och deras relation till varandra på ett helt nytt sätt. Istället för att bara presentera sjukdomarna en i taget har målsättningen varit att presentera komplexiteten, utmaningarna och möjligheterna på vägen mot rätt diagnos och effektiv behandling.

Nyckelord är ”sensorisk felinformation”, ”förlust av kontroll” och ”återställande av kontrollförlust”. Många illustrerande patientfall vittnar om att yrsel är svårt. Sjukvårdssystemet är helt enkelt inte anpassat för komplexa symtom eller undersökningar av balanssinnets felimpulser. Vi har ansträngt oss att metodiskt förklara det svåra och serverera ett lättillgängligt smörgåsbord om yrselsjukvård. Boken är skriven både för dig som är patient och för dig som är vårdgivare.

Vår bok ska uppmärksamma våra patienter och höja yrselsjukdomarnas status i svensk sjukvård. Boken beskriver vår fascination för neurootologi och vi hoppas att den ska smitta av sig på alla våra läsare! Christian Geisler & Mikael Karlberg

Här kan boken beställas

Röster från tidigare patienter

Svartnar för ögonen, otäck tryckkänsla i huvudet på nätterna och vid framåtböjning. Har försökt ta reda på orsaken i 2,5 år, ingen läkare har kunnat hjälpa mig. Efter två behandlingar på Yrselcenter upphörde symtomen och livet kunde starta om igen. Nu vet jag vad mitt problem är och hur jag ska hantera det. Proffsigt mottagande och en läkare som lyssnade och utmanade.

H Karlsson, Uppsala

Bäst i test i alla undersökningar, den egentliga orsaken till min yrsel var verkligen helt oväntad. Härligt att så snabbt återfå full kontroll över balansen igen!

J Werner, Örebro

Efter flera månaders krig mot yrseln hittade jag minsann en specialistmottagning. En halvtimme efter att jag klivit in på Yrselcenter gick jag därifrån befriad från yrseln. Och den har aldrig mer infunnit sig!

Blogg

M Beverloo, Stockholm

Jag har de senaste åren behövt stödja mig på två gåstavar. Men efter besöket på Yrselcenter kan jag numera bära mina gåstavar som en handväska!

S Malmgren, Stockholm

Ett utomordentligt bra läkarbesök. Har nu också kollat den excellenta hemsidan. Jag mår verkligen mycket bättre tack vare de klara besked jag fick!

J E Larsson, Stockholm

Ett varmt tack för ett så givande besök och en konstruktiv genomgång av mitt tillstånd. Känner att övningarna har gjort stor nytta, nu behöver jag inte längre ta stöd när jag går.

M Ekendahl, Nyköping

se-lediga-tider

Vår hjälp oavsett var du befinner dig

En videokonsultation med yrselspecialist kan oftast fastslå diagnos och föreslå behandling och utredning. Våra videokonsultationer är till för akuta yrsel- och balanssymtom som uppkommit under de senaste 2-3 veckorna och främst för dig som inte bor i Storstockholm. Boka tid via försäkringsbolagets vårdplanering eller be om en så kallad besöksbiljett för videokonsultation. Ladda ned appen BDC Care för att träffa oss på distans.

Kontakta din vårdförsäkring