Yrselcenter logga

Yrselcenter Neurootologi Skåne

Spjutspetskompetens för yrsel och balansrubbningar

oavsett om du också har hörselsymtom eller inte.

 

Tidsbokningen sker genom kontakt med försäkringsbolagets vård- eller skadeplanering.

Yrselcenter_Skane-300x265

Docent Mikael Karlberg

leg läkare specialist Öron-Näsa-Hals-sjukdomar

 

Sedan mer än 25 år har jag ett särskilt intresse för diagnostik och behandling av yrselsjukdomar och balansrubbningar. Jag har forskat kring flera yrselsjukdomar och är docent vid universitetskliniken för öron-näsa-hals-sjukdomar  i Lund.

Mikael Karlberg balansspecialist Yrselcenter