Yrselcenter logga

MottagningarYrselcenter Online Distansundersökningar

Yrselcenter Online Distansundersökningar

Analys av ögonrörelser avslöjar de vanligaste och viktigaste yrselsjukdomarna

Yrselcenter verksamhet är att behandla yrsel. Bara genom att först ta reda på vad som orsakar yrseln går det att erbjuda Dig en effektiv behandling.

De vanligaste yrselsjukdomarna beror på informationskonflikter s k sensorisk mismatch på grund av störningar i balansorganen, i balansnerverna och i hjärnans funktioner. Genom att påvisa avvikande ögonrörelser kan dessa sjukdomar upptäckas. Ögonrörelserna är sammankopplade med balanssystemets impulser.

Diagnostisk timing

Många yrselsjukdomar medför varierande symtom som kan komma och gå. I samband med dramatiska yrselanfall klarar man inte att lämna sängen men några timmar efter attacken kan balanssystemet ha återhämtat sig helt. Vid Kristallsjuka uppkommer mest yrsel yrsel nattetid och på mornarna medan man dagtid kan vara hyfsat besvärsfri.

Onormala ögonrörelser visar sig därför inte alltid just när Du besöker våra mottagningar. Tvärtom har våra patienter ofta sina yrselattacker när de inte är på våra mottagningar.

Dokumentation och diagnostik av yrsel oavsett var Du är och tid på dygnet

En ny undersökningsteknik ger möjlighet att diagnostisera Din yrsel oavsett var Du befinner Dig och oavsett vilken tid på dygnet Du upplever yrsel.

Undersökning när Du upplever yrsel

Via Online diagnostik genomför Du själv en 3-7 minuter lång undersökning. Den ska likna den Du hade genomgått om Du hade varit på vår mottagning. Undersökningen genomförs med utrustning som Du får låna, den innebär att Du genomför olika rörelser med huvudet och samtidigt filmar höger ögas rörelser. De flesta väljer att genomföra undersökningarna i sängen eller på en matta.

Undersökningen dokumenterar balansimpulser från balansorganen och hur de hanteras av hjärnan. Undersökningen kan sändas till Yrselcenters server på olika sätt. Din vårdgivare läser av resultatet och återkopplar diagnosen. Via ett mailmeddelande får Du förslag på åtgärd eller behandling. Vid kristallsjuka får Du en instruktionslänk till precis den behandlingsmanöver Du ska utföra.

Dina undersökningar sparas i Din mobiltelefon. Som alternativ till att skicka resultaten direkt kan Du också välja att ta med undersökningarna till återbesöket för en analys i efterhand.

Vertigocatcher®

Utrustningen är en mask som fixerar Din mobiltelefon framför Ditt högra öga. Före första undersökningen laddar Du ned Yrselcenters app, den vägleder Dig genom alla moment. Resultatet sparas som 14 filer i Din telefon.

Sedan kan Du välja att låta appen skicka de krypterade filerna till Yrselcenters server i Stockholm. Undersökningen namnges med en på förhand överenskommen kod.

Vertigocatcher är utvecklad för IOS (passar enbart normalstora Iphone mobiltelefoner).

Nystagmocatcher®

Nystagmocatcher är en tillsats som Du klistrar över telefonens kameralins. Det möjliggör en tydlig dokumentation av Dina ögonrörelser med hjälp av telefonens videoprogram. Du genomför undersökningarna enligt den medföljande instruktionen.

Sedan kan Du välja att skicka den inspelade videofilen till Yrselcenters server via Dropbox.

Nystagmocatcher är utvecklad för både IOS och Android (passar till alla normalstora mobiltelefoner)

Undersökningar som genomförs hos andra vårdgivare

Läkare, sjukgymnaster och naprapater som saknar undersökningsutrustning för ögonrörelser och som inte är vana att själva diagnostisera ögonrörelser får hjälp att diagnostisera yrsel genom Vertigocatcher.

Vertigocatcher diagnostik av ögonrörelser vid yrsel