Yrselcenter logga

MottagningarYrselcenter Telemedicin

Yrselcenter Telemedicin

Analys av ögonrörelser avslöjar de vanligaste och viktigaste yrselsjukdomarna

Bara genom att först ta reda på vad som orsakar yrseln går det att erbjuda en effektiv behandling. De vanligaste yrselsjukdomarna beror på störningar i balansorganen, i balansnerverna och i hjärnans funktioner. Alla dessa sjukdomar medför avvikande ögonrörelser. Genom att påvisa onormala ögonrörelser kan sjukdomarna upptäckas. Ögonrörelser är sammankopplade med balanssystemets impulser.

Diagnostisk timing

Många yrselsjukdomar medför varierande symtom som kan komma och gå. I samband med yrselanfall klarar man inte att lämna sängen men några timmar efter attacken kan balanssystemet ha återhämtat sig helt. Vid Kristallsjuka uppkommer mest yrsel yrsel nattetid och på mornarna medan man dagtid kan vara besvärsfri.

Onormala ögonrörelser visar sig därför inte alltid just när du besöker våra mottagningar. Tvärtom har våra patienter ofta sina yrselattacker när de inte är på mottagningen.

Diagnostik av yrsel oavsett var du är och tid på dygnet

Med våra telemedicinska verktyg kan din yrsel dokumenteras och diagnostiseras var som helst och när som helst.

Undersökning när du upplever yrsel

Under yrselattacker eller episoder med ökad yrsel och balansrubbning genomför Du själv en 5 minuter lång undersökning på en säng eller matta. Undersökningen innebär att du filmar höger ögas rörelser samtidigt som du genomför olika tester t e x ändrar blickens riktning, gör huvudrörelser och lägesförändringar. Undersökningen ska likna den som hade utförts om du hade varit på mottagningen.

Följ de talade och ljudanimerade instruktionerna genom användning av en dator eller en annan telefon eller använd Yrselcenters särskilda app. Undersökningen dokumenterar balansimpulser från balansorganen och hur de hanteras av hjärnan.

Informationen finns sparad i Din mobiltelefon och kan analyseras i efterhand. Men du kan också skicka den direkt till Yrselcenters server. Din vårdgivare analyserar resultatet samma arbetsdag.

Vertigocatcher®

Vertigocatcher är en mask som utvecklats för att hålla din mobiltelefon framför Ditt högra öga. Före första undersökningen laddar du ned Yrselcenters app, den vägleder dig genom alla undersökningsmoment. Resultatet sparas som 14 filer i Din telefon.

 

Sedan kan du välja att låta appen skicka de krypterade filerna till Yrselcenters server i Stockholm.

Appen Vertigocatcher är utvecklad för IOS (Iphone telefoner). EU patent 3257435

Nedladdning av Vertigocatcher app

Vertigocatcher_Yrselcenter2020

Nystagmocatcher®

Nystagmocatcher är en optisk tillsats som du fäster framför mobiltelefonens kameralins. Tillsatsen möjliggör högupplösta videoinspelningar av det ena ögats rörelser.

Under perioder med balansrubbningar eller yrselanfall följer du talade instruktioner för att genomföra en 5 minuter lång undersökning. Samtidigt videofilmar du diagnostiska ögonrörelser med din mobiltelefon. Genom Yrselcenter CE märkta GDPR säkra molntjänst överför du videofilen till din vårdgivare. Diagnostisk återkoppling och behandlingsinstruktioner erhåller du via chat. Patient och vårdgivare identifierar sig med mobilt bankID.

 

Nystagmocatcher är utvecklad för alla mobiltelefoner.

Inlämning av inspelade videoklipp

 

Nystagmocatcher_handheld_Yrselcenter

Undersökningar som genomförs hos andra vårdgivare

Läkare, sjukgymnaster och andra vårdgivare som saknar egen utrustning och vana för att undersöka ögonrörelser, kan använda Vertigocatcher för att diagnostisera pågående yrsel hos sina patienter.