Yrselcenter logga

För privatbetalande patienterKonsultation Akut yrsel

Konsultation akut yrsel

Akut yrsel och yrsel sedan kort tid

  • Akut yrsel som uppkommit plötsligt under de senaste dagarna eller under de senaste 3 veckorna.
  • Yrsel- och balanssymtom som återkommer i välavgränsade attacker under timmar eller dygn men där Du mellan attackerna är helt besvärsfri under längre tid.
  • Återkommande attacker med yrsel och samtidiga hörselsymtom i ett öra
  • Alla yrselsymtom som börjat under de senaste 3 veckorna men som tidigare aldrig förekommit
  • Plötslig yrsel där undersökning på akutmottagning i allmän sjukvård inte lett fram till en tydlig diagnos eller tillräcklig behandling.

Akut yrsel prioriteras

Om Du har insjuknat med plötslig yrsel och har pågående symtom prioriteras Du för en snar bedömning oavsett om Du har giltig vårdförsäkring eller är privatbetalande.

T e x pågående besvär av lägesrelaterad yrsel, kristallsjuka, vestibularisneurit, alla plötsliga oklara odiagnostiserade yrseltillstånd, yrsel med samtidiga hörselsymtom och alla tillstånd där huvud- och ögonrörelser framkallar obehag och illamående.

Bokning konsultation akut yrsel

Lediga konsultationstider för privatbetalande med akut yrsel annonseras i webbtidboken med kort varsel, oftast en eller några dagar innan.

Observera att konsultationer för akut yrsel inte är anpassade till Dig som söker hjälp för Daglig yrsel sedan lång tid.

.

Om Du inte hittar lediga akuttider eller om Du har Du frågor inför en bokning, kan Du ta kontakt med oss via kontaktformuläret eller under telefontiderna.

Inför konsultationen

För att kunna förstå Dina besvär behöver vi detaljerad information. Hur och när började yrseln? Förbered en detaljerad symtombeskrivning inför konsultationen. Att beskriva yrsel mer info