Yrselcenter logga

För privatbetalande patienterKonsultation Akut yrsel

Konsultation akut yrsel

Akut yrsel och episodiska yrselanfall

 • Akut yrsel och balansstörning som uppkommit för första gången under de senaste dagarna men ej pågått längre tid än 3 veckor
 • Episodiska yrsel- och balanssymtom som återkommer i välavgränsade anfall under sekunder, minuter, timmar eller dygn. Mellan anfallen ska du kunna vara besvärsfri under längre tid
 • Återkommande attacker med yrsel och samtidiga hörselsymtom
 • Illamående som börjat plötsligt
 • Alla tillstånd som ger obehag vid huvud- och ögonrörelser
 • Alla tillstånd med svårigheter att fokusera blicken
 • Plötslig yrsel och balansstörning där undersökning på akutmottagning inte lett fram till diagnos eller behandling

Exempel på akuta yrselsjukdomar

 • Kristallsjuka (alla varianter)
 • Lägesrelaterad yrsel som inte beror på kristallsjuka
 • Spontana yrselanfall till exempel Vestibularisneurit och Menieres sjukdom
 • Överretbarhetssyndrom i balanssystemet. Uttalad åk- och rörelsesjuka
 • Migränrelaterad yrsel
 • Skador och störningar i hörsel- och balansnerver
 • Infektioner och traumatiska öron- och huvudskador
 • Akut yrsel där skador i hjärnan ska uteslutas

Bokning

Lediga konsultationstider för privatbetalande med akut yrsel annonseras med kort varsel för att du ska kunna boka dom direkt i webbtidboken. Lediga tider annonseras samma dag eller dagen innan. Beskriv hur och när yrseln började så att det framgår att ditt problem inte är daglig yrsel sedan lång tid.

Lediga tider Video konsultation AKUT Yrsel Konsultationer för akut yrsel är inte anpassade för dig som vill ha hjälp med daglig yrsel sedan lång tid. Boka alltså inte akut konsultation om du lider av daglig yrsel sedan lång tid.

Inför konsultationen

För att kunna förstå dina besvär behöver vi detaljerad information. Hur och när började yrseln? Förbered en detaljerad symtombeskrivning inför konsultationen. Att beskriva yrsel mer info