Yrselcenter logga

För privatbetalande patienterKonsultation Akut yrsel

Konsultation akut yrsel

Akut yrsel och episodisk akut yrsel

  • Akut yrsel och balansstörning som uppkommit plötsligt under de senaste dagarna eller under de senaste 3 veckorna
  • Yrsel- och balanssymtom som återkommer i välavgränsade attacker under minuter, timmar eller dygn. Mellan attackerna kan du vara besvärsfri under längre tid
  • Återkommande attacker med yrsel och samtidiga hörselsymtom i ett öra
  • Alla yrselsymtom som börjat under de senaste 3 veckorna men som tidigare aldrig förekommit
  • Plötslig yrsel och balansstörning där undersökning på akutmottagning i allmän sjukvård inte lett fram till en tydlig diagnos eller tillräcklig behandling

Akut yrsel prioriteras

Om Du har insjuknat med plötslig yrsel och har pågående symtom prioriteras du för en snar bedömning oavsett om Du har giltig vårdförsäkring eller är privatbetalande.

Bokning konsultation akut yrsel

Lediga konsultationstider för privatbetalande med akut yrsel kan bokas direkt i webbtidboken.

Lediga tider Video konsultation 

Vardagar kl 7-18 kan du boka tid per telefon 08-41020064 knappval 2

Observera att konsultationer för akut yrsel inte är anpassade för dig som vill ha hjälp med Daglig yrsel sedan lång tid

Inför konsultationen

För att kunna förstå dina besvär behöver vi detaljerad information. Hur och när började yrseln? Förbered en detaljerad symtombeskrivning inför konsultationen. Att beskriva yrsel mer info