Yrselcenter logga

För privatbetalande patienterKonsultation Akut yrsel

Konsultation akut yrsel

Akut yrsel och återkommande akut yrsel

  • Akut yrsel och balansstörning som uppkommit plötsligt under de senaste dagarna men ej sedan längre tid än 3 veckor
  • Yrsel- och balanssymtom som återkommer i välavgränsade anfall under sekunder, minuter, timmar eller dygn. Mellan anfallen ska du kunna vara besvärsfri under längre tid
  • Återkommande attacker med yrsel och samtidiga hörselsymtom
  • Alla yrselsymtom som börjat nyligen men ej sedan längre tid än 3 veckor
  • Plötslig yrsel och balansstörning där undersökning på akutmottagning i allmän sjukvård inte lett fram till en tydlig diagnos eller tillräcklig behandling

Akut yrsel prioriteras

Om Du har insjuknat med plötslig yrsel och har pågående symtom prioriteras du för en snar bedömning oavsett om Du har giltig vårdförsäkring eller är privatbetalande.

T e x misstänkt kristallsjuka, lägesrelaterad yrsel, spontana yrselanfall, plötslig balansstörning eller obehag vid huvud- och ögonrörelser.

Bokning

Lediga konsultationstider för privatbetalande med akut yrsel annonseras och bakas direkt i webbtidboken.

Lediga tider Video konsultation 

Vardagar kl 7-18 kan du boka tid per telefon 08-41020064 knappval 2

Observera att konsultationer för akut yrsel inte alls är anpassade för dig som vill ha hjälp med daglig yrsel sedan lång tid. Om du bokar akuttider utan ha akuta symtom kommer vi att avboka tiden och kräva en avgift på 100kr.

Inför konsultationen

För att kunna förstå dina besvär behöver vi detaljerad information. Hur och när började yrseln? Förbered en detaljerad symtombeskrivning inför konsultationen. Att beskriva yrsel mer info