Yrselcenter logga

Konsultation akut yrsel

Akut yrsel och episodiska yrselanfall

  • Akut yrsel och balansstörning som uppkommit för första gången under de senaste dagarna men ej pågått längre tid än 3 veckor
  • Episodiska yrsel- och balanssymtom som återkommer i välavgränsade anfall under sekunder, minuter, timmar eller dygn. Mellan anfallen ska du kunna vara besvärsfri under längre tid
  • Återkommande attacker med yrsel och samtidiga hörselsymtom
  • Illamående som börjat plötsligt
  • Alla tillstånd som ger obehag vid huvud- och ögonrörelser
  • Alla tillstånd med svårigheter att fokusera blicken
  • Plötslig yrsel och balansstörning där undersökning på akutmottagning inte lett fram till diagnos eller behandling

Bokning

1- Hitta en ledig konsultationstid i webbtidboken och boka själv

Lediga tider annonseras 24 timmar innan. Beskriv dina symtom i bokningsformuläret så att det framgår att de är akuta eller episodiska

 

2- Ring 08-41020064 (Telefontid mån- ons- torsdag kl 08-09 tis- och fredagar kl 09-9.30) för hjälp att boka konsultationstid inom 24-48 timmar 

 

Inför konsultationen

För att kunna förstå dina besvär behöver vi detaljerad information. Förbered en symtombeskrivning inför konsultationen. Att beskriva yrsel mer info