Yrselcenter logga

Konsultation daglig yrsel sedan lång tid

Daglig yrsel sedan lång tid

  • en daglig upplevelse av ostadighet och dålig balans
  • obehag vid huvud- eller ögonrörelser
  • svårigheter att fokusera synen
  • gungande känsla, desorientering, svårigheter att avgöra avståndet till omgivningen
  • symtomen har pågått under flera månader eller år
  • utredning och behandling i allmän sjukvård har inte lett till diagnos eller förbättring

Vad är speciellt med yrsel sedan lång tid?

Daglig yrsel sedan lång tid är ett komplext tillstånd som oftast har flera olika orsaker. Vår utredningen kräver därför en omfattande informationsinhämtning om hur dina besvär började, hur de har utvecklats över tid och vilka undersökningar du har genomgått. Vi behöver undersöka flera olika delar av ditt balanssinne.

Utredningen kartlägger samband mellan olika yrselorsaker och påvisar eller utesluter pågående sjukdomar i balansorganen och i det centrala nervsystemet.

Din information avgör om vi tar emot dig

Utredning av daglig yrsel sedan lång tid är tids- och resurskrävande. Vi vill därför bara ta emot privatbetalande patienter där vi tror oss kunna uppnå diagnos och föreslå eller inleda en behandling inom en eller två 40 minuter långa besök. Vi tar därför bara emot dig om du på förhand kunnat beskriva dina symtom i detalj. Om du har haft anfall med intensiva symtom behöver du beskriva dem i detalj.

Bokning konsultation daglig yrsel

Vi tar bara emot dig om du kan beskriva vad du menar med yrsel. Sammanställ en detaljerad beskrivning av dina symtom, när och hur de började och hur de har utvecklats sedan dess. Delge oss kort vilka utredningar du redan har genomgått. Använd gärna vårt hjälpmedel beskriv Din yrsel. Besvara frågorna och beskriv dina symtom i löpande text via våra integritetssäkra kontaktformulär. Sänd informationen i första hand till dr Catarina Bergsten, i andra hand till dr Christian Geisler.

Baserat på den information du har lämnat, kan du inom en vecka förvänta dig ett svar via e-post eller bli uppringd av vår mottagningssköterska med någon av dessa alternativ:

  • några förslag på konsultationstider
  • eller svaret att vi tyvärr inte kan hjälpa dig vidare. Din lämnade information har då ofta varit för knapp.

Bosatta utanför Storstockholm

Om du är bosatt långt från Stockholm kan en kombinerad neurootologisk-allmänmedicinsk-psykosomatisk bedömning samordnas till en enda dag. Du undersöks då av dr Catarina Bergsten och dr Christian Geisler under samma dag och genomgår nödvändiga utredningar på Yrselcenter balanslaboratorium. Våra kombinerade bedömningar kan oftast klargöra en eller flera orsaker till din yrsel. Efter utredning kan medicinsk behandling av långdragna yrselsymtom påbörjas samma dag.

Restid 20-25 minuter mellan våra mottagningar

Tunnelbana eller blå stombuss nr 1 transporterar dig mellan Yrselcenter Neurootologi vid Fridhemsplan och Yrselcenter YBV på Östermalm.