Yrselcenter logga

För privatbetalande patienterKonsultation daglig yrsel sedan lång tid

Konsultation daglig yrsel sedan lång tid

Daglig yrsel sedan lång tid

  • en daglig upplevelse av yrsel
  • en daglig upplevelse av dålig balans
  • obehag vid huvud- eller ögonrörelser
  • svårigheter att fokusera synen
  • gungande känsla, desorientering, svårigheter att avgöra avståndet till omgivningen
  • symtomen har pågått under flera veckor, månader eller år
  • utredning och behandling i allmän sjukvård har inte lett till diagnos eller effektiv förbättring

Vad är speciellt med yrsel sedan lång tid?

Daglig yrsel sedan lång tid är ett komplext tillstånd som oftast har mer än en enda orsak. Utredningen kräver därför en omfattande informationsinhämtning och flera olika balansundersökningar. Ibland tar det tid för oss att förstå Dina symtom och vad du egentligen menar med yrsel.

Din information avgör om vi tar emot Dig

Våra konsultationer är begränsade till 40 minuter. Därför tar vi bara emot privatbetalande patienter där vi tror oss kunna uppnå diagnos och föreslår eller inleda en behandling inom ett besök.

Innan vi bestämmer oss för att ta emot dig vill vi att du på förhand lämnar en detaljerad beskrivning av dina dagliga symtom och hur de en gång började. Vi vill bara ta emot dig om vi är säkra på att vi verkligen kan hjälpa dig vidare.

Symtomanalys med AI

För att strukturera Din information, kan du erbjudas symtomanalys med hjälp av webbaserad AI teknik mer info

Bokning konsultation daglig yrsel

Sammanställ en detaljerad beskrivning av dina dagliga symtom och även vilka utredningar du redan har genomgått. Använd gärna våra hjälpmedel beskriv Din yrsel. Sänd informationen till dr Christian Geisler via vårt integritetssäkra kontaktformulär.

Inom några dagar får du svar via mail. Baserat på den information du har lämnat bedömer vi om vi kan hjälpa dig. I dessa fall får Du förslag på konsultationstider eller en tillåtelse att själv boka en tid i webbtidboken.

Målsättning är ett besök

Skador i balansorganens båggångar medför oftast karusellyrsel och yrselattacker. Diagnostik av båggångsskador är inte tidskrävande och kan i regel genomföras under det första besöket.

Skador i balansorganens hinnsäckar medför istället diffus gungande känsla, nedsatt orienteringsförmåga och svårigheter att bedöma avstånd. Om hinnsäcksskador misstänks eller ska uteslutas kan Du därför behöva återkomma till ett återbesök ca 30 minuter för flera avancerade undersökningar.

Kombinerade bedömningar samma dag

Om du är bosatt långt från Stockholm kan en kombinerad neurootologisk-allmänmedicinsk-psykosomatisk bedömning samordnas till en enda dag. Våra kombinerade bedömningar kan oftast klargöra en eller flera orsaker till din yrsel. Kombinerade bedömningar är schemalagda till måndagar. Via Hedda care kan medicinsk behandling av långdragna yrselsymtom påbörjas samma dag.

Måndagar

kl 10.25 – Yrselcenter Stockholm: Neurootologisk bedömning med utredning på balanslaboratoriet. Diagnostik och behandling

kl 13.00 – Hedda care Stockholm: Allmänmedicinsk- och psykosomatisk bedömning. Ställningstagande till medicinsk behandling

Buss mellan mottagningarna

Blå buss nr 1 tar dig de sju hållplatserna mellan Fridhemsplan och Stureplan. Beräkna 20-30 minuters restid.