Yrselcenter logga

För privatbetalande patienterKonsultation daglig yrsel sedan lång tid

Konsultation daglig yrsel sedan lång tid

Daglig yrsel sedan lång tid

  • en daglig upplevelse av ostadighet och dålig balans
  • obehag vid huvud- eller ögonrörelser
  • svårigheter att fokusera synen
  • gungande känsla, desorientering, svårigheter att avgöra avståndet till omgivningen
  • symtomen har pågått under flera veckor, månader eller år
  • utredning och behandling i allmän sjukvård har inte lett till diagnos eller effektiv förbättring

Vad är speciellt med yrsel sedan lång tid?

Daglig yrsel sedan lång tid är ett komplext tillstånd som oftast har mer än en enda orsak. Utredningen kräver därför en omfattande informationsinhämtning om dina besvär och också en noggrann analys av olika funktioner i ditt balanssystem.

Din information avgör om vi tar emot Dig

Efterfrågan på våra konsultation för daglig yrsel överstiger f n vår kapacitet. Därför tar vi bara emot privatbetalande patienter där vi tror oss kunna uppnå diagnos och föreslå eller inleda en behandling inom ett enda 40 minuter längt besök.

Bara om du sänder detaljerad information om dina dagliga symtom, kommer vi överväga att ta emot dig.

Symtomanalys med AI

För att strukturera Din information, kan du erbjudas symtomanalys med hjälp av webbaserad AI teknik mer info

Bokning konsultation daglig yrsel

Sammanställ en detaljerad beskrivning av dina dagliga symtom, hur de en gång började och hur de har utvecklats sedan dess och även vilka utredningar du redan har genomgått. Använd vårt hjälpmedel beskriv Din yrsel. Sänd informationen till dr Christian Geisler via vårt integritetssäkra kontaktformulär.

Baserat på den information du har lämnat, kan du inom några dagar förvänta dig ett e-post svar med någon av dessa alternativ:

  • några förslag på konsultationstider
  • en tillåtelse att själv boka tid i webbtidboken
  • en hänvisning att kontakta Hedda care 08-425 031 00 för att boka ett kombinerat besök
  • eller svaret att vi tyvärr inte tror oss kunna hjälpa dig vidare

Målsättning är ett diagnostiska besök

Oftast är ett besök tillräckligt. Om dina besvär medför diffus gungande känsla, nedsatt orienteringsförmåga och svårigheter att bedöma avstånd kan ett återbesök behövas för särskild kartläggning av funktionen i hinnsäckarna. Om du är skriven i Stockholm kan du remitteras till balanslaboratoriet Karolinska sjukhuset för denna utredning.

Kombinerade bedömningar samma dag

Om du är bosatt långt från Stockholm kan en kombinerad neurootologisk-allmänmedicinsk-psykosomatisk bedömning samordnas till en enda dag. Våra kombinerade bedömningar kan oftast klargöra en eller flera orsaker till din yrsel. Kombinerade bedömningar är schemalagda till måndagar. Via Hedda care kan medicinsk behandling av långdragna yrselsymtom påbörjas samma dag.

Måndagar

Förmiddag resp eftermiddag – Yrselcenter Stockholm: Neurootologisk bedömning med utredning på balanslaboratoriet. Diagnostik och behandling

Eftermiddag resp förmiddag – Hedda care Stockholm: Allmänmedicinsk- och psykosomatisk bedömning. Ställningstagande till medicinsk behandling

Buss mellan mottagningarna

Blå buss nr 1 tar dig de sju hållplatserna mellan Fridhemsplan och Stureplan. Beräkna 20-30 minuters restid.