Yrselcenter logga

TRV accelerationsbehandling 2

Kristallsjuka TRV behandling

Yrselcenter Stockholm har en särskild inriktning mot akut yrsel. 2019-2020 sökte minst hälften av patienterna i samband akuta symtom eller kom till undersökning under episoder med pågående yrsel- och balansrubbningar.

Yrselorsaker på Yrselcenter Stockholm

En sammanställning av diagnoser för 2019-2020 påvisade fördelningen mellan olika diagnostiserade yrselorsaker. Under perioden var den vanligaste yrselorsaken godartad lägesyrsel ”kristallsjuka”.

rrrrrrrrr