Yrselcenter logga

Neurootologi – vetenskapsfältet yrsel- och balansrubbningar

Örats- balansorganens och hjärnans sjukdomar

Det vetenskapliga området för yrsel och balansrubbningar handlar om sjukdomar i örat, i balansorganen och i hjärnan.

Internationellt är det framförallt läkare med specialistkompetens i neurologi och öron-näsa-hals sjukdomar med särskild inriktning mot hörsel- och balansrubbningar som utvecklat området.

Örats- och balansorganens skador

Yrsel kan ha många orsaker men allra oftast beror yrsel på fel i ett av balansorganen. Utredning och behandling av yrsel kräver därför ingående kunskap och diagnostisk skicklighet i att påvisar skador och störningar i balansorganen och andra delar av örat. Därför kallas sjukvårdsområdet Neuro-otologi “örats neurologi”.

Hjärnans skador

Yrsel och balansstörningar kan också bero på skador i hjärnans nervkärnor och nerver t e x stroke och hjärntumörer. Därför är en av Neurootologins viktigaste uppgifter att påvisa eller utesluta sådana sjukdomar.

Hjärnans sjukdomar som inte är fysiska

Invaliditeten vid yrsel- och balanssjukdomar handlar ofta om kontroll. Oavsett yrselns orsaker kan psykiska och psykologiska mekanmismer spela in. En viktigt del av en neurootologs dagliga arbete är därför att påvisa eller utesluta pågående fysiska fel som förklarar yrseln.

Bara genom att diagnostisera om de aktuella symtom beror på ett fysiskt fel eller en ofysisk funktionell störning går det att påbörja en effektiv behandling. Och bara genom att klargöra vad yrseln egentligen beror på går det att återskapa kontrollen för den som har förlorat den.

Ung vetenskap

Invalidiserande yrsel är en underskattad, resurskrävande och dyr samhällskostnad. Idag kan de flesta yrselsjukdomar behandlas effektivt men man behöver alltså först ta reda på vad yrseln beror på.

Vetenskapen om yrselsjukdomar är en ung sjukvårdspecialitet som vuxit kraftigt de senaste 20 åren. Det är framförallt flera nya undersökningsmetoder och ny förståelse för hur en mänsklig hjärnan reagerar på yrselattacker och kontrollförluster, som fört specialiteten framåt.

Särskilt behov i kontrollbejakande kultur

Dagens moderna tekniktillvända samhällskultur, är kraftigt kontrollbejakande. Vi kan numera sköta stora delar av livet på en armbåges avstånd via våra mobiltelefoner, allt flera arbeten och tjänster kan användas oavsett tid på dygnet och var man än befinner sig.

I denna kultur är det lätt att ta den absoluta kontrollen för given. Desto större invaliditet uppkommer därför när man plötsligt helt förlorar kontrollen t e x i samband med en plötslig yrselattack eller under en episod där man plötsligt inte kan gå rakt längre.

Svensk yrselsjukvård

3% av besöken hos svenska allmänläkare och 3% av besöken på akutmottagningarna görs p g a yrsel- och balansstörningar.