Yrselcenter logga

Så undersöks hjärnans nervcentra och nerver

Så undersöks hjärnan

VNG Foljerorelse test Saccad test

Undersökningar av det centrala balanssystemet

Yrselcenters verksamhet är att hitta eller att utesluta yrselsjukdomar i det centrala nervsystemet t e x stroke, hjärntumörer, Multipel skleros och andra hjärnsjukdomar.
Balanslaboratoriets neurofysiologiska tester kartlägger nervimpulserna i hjärnans stam, i lillhjärnan och i systemet för ögonens rörelserna. Undersökningarna mäter funktionen i flera lång nervbanor i hjärnan.

Multipel skleros och Lillhjärnsataxier är hjärnsjukdomar som ofta utvecklas successivt och som medför balansstörning. Med undersökningstekniken VNG (Videonystagmografi) kan de diagnostiseras i tidigt skede.

Multipel skleros börjar ofta med diffusa yrselsymtom som beror på samordningsstörningar i ögonens rörelser och ögonaxlar.
Lillhjärnsataxier är sjukdomar i lillhjärnan som medför successivt ökande svårigheter att utföra precisa koordinerade kroppsrörelser och ögonrörelser.


Balanslaboratoriets undersökningar av hjärnan