Yrselcenter logga

Så undersöks hjärnans nervcentra och nerver

Så undersöks hjärnan

Foljerorelser_Balanslaboratoriet

Undersökning av lillhjärna, hjärnstam och systemet för ögonmotorik

Den första delen av konsultationen samlar in den information Du själv kan lämna om Dina upplevda symtom.


Den andra delen av konsultationen innebär en systematisk kartläggning av valda delar av Ditt balanssystem.

Vid misstanke om skador i balansorganen genomförs undersökningar av balansorganen och balansnerverna.

Vid misstanke om skador i hjärnans delar eller om sådana skador ska uteslutas genomförs undersökningar av Ditt centrala balanssystem. Det innebär undersökningar av impulserna från hjärnstammen och från lillhjärnan.

Ögonrörelserna är sammankopplade med alla impulser i balanssystemet. De flesta undersökningar innebär därför kartläggningar av förväntade ögonrörelser som uppkommer vid aktivering av olika delar av Ditt balanssystem. T e x förväntas en viss ögonrörelse om Ditt huvud vrids åt vänster.
En närmare presentation av alla undersökningar finns på www.balanslaboratoriet.se.

En närmare presentation av hjärnans undersökningar