Yrselcenter logga

Så undersöks hjärnan

VNG Foljerorelse test Saccad test

Undersökningar av det centrala balanssystemet

Yrselcenters verksamhet är att hitta eller att utesluta sjukdomar i det centrala nervsystemet t e x stroke, hjärntumörer, Multipel skleros och andra hjärnsjukdomar.
Balanslaboratoriets neurofysiologiska tester kartlägger nervimpulserna i de delarna av hjärnan som är viktiga för balansfunktionen. Det är hjärnans stam, lillhjärnan och systemet för ögonens rörelser. Undersökningarna mäter funktionen i lång nervbanor i hjärnan som inbegriper syncentra.

Multipel skleros och Lillhjärnsataxier är hjärnsjukdomar som ofta utvecklas successivt och som medför balansstörning. Med undersökningstekniken VNG (Videonystagmografi) kan de diagnostiseras i tidigt skede.

Multipel skleros börjar ofta med diffusa yrselsymtom som beror på samordningsstörningar i ögonens rörelser och ögonaxlar.
Lillhjärnsataxier är sjukdomar i lillhjärnan som medför successivt ökande svårigheter att utföra precisa koordinerade kroppsrörelser och ögonrörelser.