Yrselcenter logga

Yrsel är ett komplext symtom

Yrsel är av flera anledningar ett komplext sjukvårdsområde. Det är också anledningen till att många patienter som söker för symtomet yrsel inte får diagnos eller känner sig hjälpta i sjukvården.

Yrsel är svårt

Det finns flera anledningar till att patienter med yrsel och balansstörningar upplevs som svårdiagnostiserade och svårbehandlade i allmän sjukvård

  • Sjukvårdssystemet: Yrselpatienter framstår som Svartepetter- patienter, längre komplexa konsultationer och undersökningar av balanssystemet ersätts inte
  • Sjukvårdssystemet: Undersökningsutrustning för balanssystemets impulser saknas oftast
  • Yrselvetenskapen Yrsel-och Balansrubbningar är ung- moderna kunskaper om vanliga yrselsjukdomar är inte spridd