Yrselcenter logga

För Yrselcenters patienterKonsultation Akut yrsel

Konsultation akut yrsel

Akut yrsel och episodiska yrselanfall

  • Akut yrsel och balansstörning som uppkommit för första gången under de senaste dagarna men ej pågått längre tid än två-tre veckor
  • Episodiska yrsel- och balanssymtom som återkommer i välavgränsade anfall under sekunder, minuter, timmar eller dygn. Mellan anfallen ska du kunna vara besvärsfri under längre tid
  • Återkommande attacker med yrsel och samtidiga hörselsymtom
  • Återkommande skov av lägesyrsel och misstänk kristallsjuka
  • Plötslig yrsel och balansstörning där undersökning på akutmottagning inte lett fram till diagnos eller behandling

 

Episodisk återkommande yrsel är alltid lättast att diagnostisera om vi får undersöka dig medan du har pågående symtom. Be om en undersökningstid i nära anslutning till anfallet eller i nära anslutning till en period med yrsel. Vid täta återkommande oklara yrselanfall kan vi övervaka dig dygnet runt med telemedicinsk teknik.

 

Sammanställ information om omständigheterna vid yrselanfallen. Vilken tid på dygnet och på vilket sätt har anfallen börjat? Blir du illamående? Spelar huvud- eller ögonrörelser in? Är det någon sida (höger eller vänster) som tydligt utlöser eller försämrar besvären? Hur mycket påverkas din balansfunktion? Hur snabbt går de allra värsta symtomen över? Är det någon kroppsposition som förbättrar eller tydligt försämrar dina symtom? Har du provat egenmanövrar mot kristallsjuka, i så fall vilka och kunde du utlösa yrsel av att genomföra manövern? Kunde en eller två manövrar lindra eller bota din yrsel? Upplevde du symtom från ditt nerv- eller hörselsystem samtidigt med yrseln? Om du undersöktes på en akutmottagning, kunde man dokumentera några särskilda ögonrörelser?