Yrselcenter logga

Konsultation akut yrsel

Akut yrsel & Episodiska yrselanfall

  • Akut yrsel och balansstörning som uppkommit för första gången under de senaste dagarna men ej pågått längre tid än två veckor
  • Episodiska yrsel- och balanssymtom som återkommer i välavgränsade anfall under sekunder, minuter, timmar eller dygn. Mellan anfallen ska du kunna vara besvärsfri under längre tid
  • Återkommande tidsbegränsade anfall med yrsel och balansstörning med eller utan samtidiga hörselsymtom
  • Återkommande anfall med yrsel och balansstörning som varar minuter – timmar eller dygn
  • Plötslig yrsel och balansstörning där undersökning på akutmottagning inte lett fram till diagnos eller behandling

 

Akut yrsel och episodiska yrselanfall är alltid lättast att diagnostisera om vi får undersöka dig medan du har pågående symtom. Be om en undersökningstid under anfall eller i nära anslutning till en period med yrsel. Vid täta återkommande oklara yrselanfall kan vi övervaka ditt balanssinne dygnet runt med telemedicinsk teknik.

 

Om du kommer för utredning av episodiska yrselanfall, sammanställ information om omständigheterna vid yrselanfallen. Vilken tid på dygnet och hur har anfallen börjat? Blir du illamående? Spelar huvud- eller ögonrörelser in? Är det någon sida (höger eller vänster) som tydligt utlöser eller försämrar besvären? Hur mycket påverkas din balansfunktion? Hur snabbt går de allra värsta symtomen över? Är det någon kroppsposition som förbättrar eller tydligt försämrar dina symtom? Har du provat egenmanövrar mot kristallsjuka, i så fall vilka och kunde du utlösa yrsel av att genomföra manövern? Kunde en eller två manövrar lindra eller bota din yrsel? Upplevde du symtom från ditt nerv- eller hörselsystem samtidigt med yrseln? Om du undersöktes på en akutmottagning, kunde man dokumentera ögonrörelser eller andra diagnostiska fynd?