Yrselcenter logga

AI symtomanalys

Symtom-analys med AI Artificial intelligens

Om Du lider av en längre tid med dagliga yrsel- och balanssymtom är orsaken oftast mer än en enda.

Längre tids daglig yrsel beror ofta på

  • kroniska eller episodiskt återkommande fysiska fel i Ditt balanssystem s k sensorisk mismatch
  • nervsystem som blivit felprogrammerade s k funktionella störningar
  • psykologiska eller ångestrelaterade orsaker s k psykiatriska störningar
  • Eller vara en blandning av alla dessa orsaker.

Informationsinsamling för Ditt första besök

Innan vi tar emot Dig behöver vi förstå Dina dagliga besvär och hur de en gång började.

  • för att kunna planera vilka undersökningar som behöver utföras vid det första besöket
  • för att kunna diagnostisera yrselorsakerna
  • för att kunna avgöra vilka yrselorsaker som kan påverkas med en riktad behandling

Noggrann symtomanalys med Dizzy guide

För att inte missa någon information behöver Dina symtom kartläggas i detalj. Du erbjuds att kartlägga symtomen via ett webbaserat frågeformulär. Frågorna tar ungefär 20 minuter att besvara och frågorna anpassas fortlöpande till den information Du lämnar genom en särskild mjukvara.

Mjukvaran är webbaserad och utvecklades ursprungligen på kliniken för kroniska yrsel-och balanssjukdoamr, Mayo clinic USA.

Hur går det till

Du får en länk via e-post. När Du fyllt i frågorna skickar Du in dem. I samband med första besöket sammanfattas den information som Du har lämnat.