Yrselcenter logga

Konsultation Lägesrelaterad yrsel

KOnsultation Lägesrelaterad yrsel

Lägesrelaterad yrsel

  • Yrselanfall som framkallas av lägesförändringar
  • Yrselanfall som uppkommer nattetid och på morgonen när du rör dig i och ur sängen
  • Yrselanfall som uppkommer av huvudrörelser i sidled på kudden

 

Lägesrelaterad yrsel är Yrselcenter vanligaste patientärende. Vi undersöker hur ditt balanssinne påverkas av lägesförändringar och lutar ditt huvud och din kropp i olika provicerande lägen.

Genom att undersöka din ögonrörelser kan vi påvisa förekomsten av kristallsjuka eller atypiska lägesyrselsyndrom.

 

Lägesrelaterad yrsel som beror på kristallsjuka är oftast lättast att diagnostisera tidigt under dagen innan du har gjort många huvudrörelser som vispar upp sammanklumpande kristaller till molnformationer.