Yrselcenter logga

Boka tid privatbetalande

Kontaktformulär för privatbetalande till Yrselcenter Stockholm, dr Christian Geisler.

Yrselcenter är inte en del av offentlig sjukvård, vår verksamhet är inriktad mot patienter med privat vårdförsäkring. Vi tar emot privatbetalande i mån av ledigt utrymme.

Konsultationstider för akut yrsel annonseras med kort varsel i webbtidboken, dessa bokningar kan du genomföra själv. Konsultationstider för daglig yrsel sedan lång tid kan överenskommas bara om du först lämnar en detaljerad beskrivning av dina symtom.

 


    JaNej