Yrselcenter logga

Åtgärder mot smittspridning

Åtgärder mot smittspridning

Känn Dig trygg under konsultationen på Yrselcenter Stockholm. Detta är våra åtgärder och instruktioner för att förebygga all smittspridning.

Före och efter besöket

  • Avboka Ditt besök om Du känner Dig sjuk eller förkyld
  • Tvätta händerna med tvål och vatten före och efter besöket. Toalett finns vid väntrummet
  • Maximalt en anhörig kan medfölja under hela konsultationen

Under besöket

  • Konsultationen genomförs vid skrivbordet. Här kan Du tala. Patient och vårdgivare skyddas av en plexiglasvägg
  • På Balanslaboratoriet kan det vara svårare att hålla avståndet. Därför ska patient och vårdgivare begränsa tal till korta instruktioner och svar

Hygienåtgärder

  • Alla använda undersökningsmasker desinficeras mellan varje patient
  • Undersöknings -brits och -stol desinficeras mellan varje patient
  • Hörselkåpor och signalknappar desinficeras mellan varje patient

Istället för fysiskt besök

  • Använd Yrselcenters videokonsultationer för akut yrsel
  • Använd Yrselcenters telemedicinska utrustning för distansdiagnostik av yrselattacker och kristallsjuka