Yrselcenter logga

För Yrselcenters patienterFörbered första besöket

Förbered första besöket

Välkommen till konsultationen på Yrselcenter! Vi har lång erfarenhet, särskild kunskap, särskild undersökningsteknik, särskilda behandlingar och ett särskilt intresse för människor med yrsel.

Förbered ditt första besök, det underlättar vårt arbete och det ger Dig maximalt utbyte av våra kunskaper.

Förbered en beskrivning av yrseln

Vi använder två verktyg för att utreda orsakerna till din yrsel:

  • informationen som du själv kan lämna om dina upplevelser och besvär
  • en detaljerad undersökning av ditt balanssystems olika delar.

 

Under första besöket kartläggs dina upplevda symtom noga. När och hur började yrseln? Vilka symtom uppkom då? Uppträdde andra samtidiga symtom från nerv- eller hörselsystemet då? Är dina nuvarande symtom samma som då eller har de ändrat karaktär? Påverkas du av huvud- eller ögonrörelser?

 

Det här är typiska frågor som kommer att möta dig. Förbered dig så att du kan besvara dom och beskriva dina symtom i detalj. Det är särskilt viktigt om du haft besvär sedan längre tid.

Att sätta ord på upplevelsen yrsel kan vara svårt. Det kan också svårt att veta vilka symtom som är viktiga att berätta om.

Använd våra hjälpmedel Strukturerad yrselbeskrivning och Yrseldagbok.

Yrsel_utredning_forberedelser

Förberedelser inför undersökningarna

I ditt första mottagningsbesök ingår en kartläggning av impulserna i olika delar av balansorganen och även olika nervcentra i hjärnan. Balansimpulserna är sammankopplade med ögonens rörelser. Därför kommer dina ögonrörelser att analyseras av olika dataprogram. Egentligen är det ögonens svarta pupiller som följs och utvärderas. Om det finns andra svarta områden nära pupillen kan mätfel uppkomma. Undvik därför eyeliners och kraftig mascara.

 

Balanssystemet är mycket känsligt för alkohol och dämpande droger, funktionen kan påverkas redan vid låga nivåer. Undvik därför intag av alkohol och åksjukemedel från två dygn före undersökningen. Även trötthet påverkar din prestationsförmåga under undersökningarna. Kom utvilad till undersökningen.

Kaloriskt_test_Yrselcenter1

Ta med tidigare hörselmätningar

Om du kommer till Yrselcenter för att utreda hörselsymtom eller tinnitus behöver du förstås inte förbereda en yrselbeskrivning.

 

Då utförs i regel en hörselmätning i samband med ditt första besök. Om du har tillgång till gamla hörselundersökningar – ta med dessa för en jämförelse.

Ton-audiogram