Yrselcenter logga

För Yrselcenters patienterFörbered första besöket

Förbered första besöket

Välkommen till konsultationen på Yrselcenter! Vi har lång erfarenhet, särskild kunskap, särskild undersökningsteknik, särskilda behandlingar och ett särskilt intresse för människor med yrsel.

Förbered ditt första besök, det underlättar vårt arbete och det ger Dig maximalt utbyte av våra kunskaper.

Förbered en beskrivning av yrseln

Vi använder två verktyg för att utreda orsakerna till din yrsel: Informationen som Du själv kan lämna om Dina upplevelser och besvär och en detaljerad undersökning av Ditt balanssystems olika delar.

 

Din första konsultation börjar med att samla in information om dina upplevda symtom. När och hur började yrseln? Vilka symptom uppkom då? Är ditt problem välavgränsade attacker eller en mer diffust avgränsad period av ostadighet? Uppträdde andra samtidiga symtom från nerv- eller hörselsystemet? Har dina nuvarande symtom en koppling till huvud- eller ögonrörelser?

 

Det här är typiska frågor som kommer att möta dig. Förbered dig så att du kan besvara dem och beskriva dina symtom i detalj. Det är särskilt viktigt om dina yrsel- och balanssymtom varat under längre tid.

Att sätta ord på upplevelsen yrsel kan vara svårt. Det kan också svårt att veta vilka symtom som är viktiga att berätta om. Framförallt vid längre tids yrsel.

Använd våra hjälpmedel Strukturerad yrselbeskrivning och Yrseldagbok.

Yrsel_utredning_forberedelser

Förberedelser inför undersökningarna

I ditt första mottagningsbesök ingår en kartläggning av impulserna i olika delar av balansorganen och även olika nervcentra i hjärnan. Balansimpulserna är sammankopplade med ögonens rörelser. Därför kommer dina ögonrörelser att analyseras av olika dataprogram. Egentligen är det ögonens svarta pupiller som följs och utvärderas. Om det finns andra svarta områden nära pupillen kan mätfel uppkomma. Undvik därför eyeliners och kraftig mascara.

 

Balanssystemet är mycket känsligt för alkohol och dämpande droger, funktionen kan påverkas redan vid låga nivåer. Undvik därför intag av alkohol och läkemedel som dämpar balansorganen t e x åksjukemedel från två dygn före undersökningen. Även trötthet påverkar din prestationsförmåga under undersökningarna. Kom utvilad till undersökningen.

Kaloriskt_test_Yrselcenter1

Ta med tidigare hörselmätningar

Om du kommer till Yrselcenter för att utreda hörselsymtom eller tinnitus behöver du förstås inte förbereda en yrselbeskrivning.

 

Då utförs i regel en hörselmätning i samband med ditt första besök. Om du har tillgång till gamla hörselundersökningar – ta med dessa för en jämförelse.

Ton-audiogram