Yrselcenter logga

Yrselcenter är inte del av offentlig sjukvård

Yrselcenter yrselundersökning

Yrselutredning kräver kunskap, modern undersökningsteknik och långa konsultationer

Yrsel kan bara behandlas effektivt om man först kartlagt vad yrseln beror på.

  • Internationellt undersöks balanssystemets delar med samma neurofysiologiska tester som vid Yrselcenter. Undersökningstekniken är spridd inom specialistsjukvården i USA, i Europa och i våra grannländer Danmark och Norge. Men i Sverige utförs motsvarande undersökningar bara vid de stora universitetssjukhusen.
  • Yrsel är ett komplext symtom. Det tar tid att överhuvudtaget kunna greppa vad en yrseldrabbad patient egentligen menar, att utföra undersökningar, att förklara sambanden och att påbörja en behandling. För att klara av detta inom ett besök är våra konsultationer 40 minuter långa.

 

Därför är Yrselcenter inte del av offentlig sjukvård

Vårt koncept är att erbjuda högspecialiserad yrsel- och balanssjukvård med målsättningen att uppnå diagnos och påbörja en behandling inom en enda 40 minuter lång konsultation. I offentlig svensk sjukvård saknas ersättningar för att utföra våra balansundersökningar och ersättningar för långa konsultationer.

För att kunna erbjuda specialistvård enligt internationell praxis är våra verksamheter sedan 2010 därför inriktade mot patienter med privat vårdförsäkring.

Bara vårt samarbete med försäkringsindustrin har gjort det möjligt att utveckla ett eget unikt koncept för att behandla yra patienter tids- och kostnadseffektivt. 

 

 

Svensk yrselsjukvård kan bli mycket bättre

Uppskattningsvis 1 miljon planerade besök i svensk sjukvård varje år handlar om yrsel och balansstörningar.

Men i svensk offentlig sjukvård saknas ersättningar för att utföra närmare undersökningar av balanssinnets impulser. Teknik och kunskap för att undersöka balanssystemet har därför inte fått spridning i Sverige. I ett internationellt perspektiv framstår Sverige som ett yrsel u-land.

 

Trots att yrsel allra oftast beror störningar i balanssinnets impulser utreds många svenska yrselpatienter på fel sätt. Oftast görs utredningar med blodprover, undersökningar av nacken, röntgen av hjärnan och hjärtundersökningar – trots att dessa undersökningar sällan brukar påvisa orsaker till yrsel.

Studier har visat att yrselpatienter ofta hamnar mellan stolarna i sjukvården, att hälften inte ens får en diagnos. Och av de patienter som fick en diagnos, kände sig hälften ändå inte hjälpta med sitt problem. Svenska yrselpatienter utreds ofta på fel sätt och får fel diagnoser och behandling. Svenskt yrselmanagement borde vara mer som i våra grannländer. Debattartikel mer info.