Yrselcenter logga

Yrselcenter är inte del av offentlig sjukvård

Yrselcenter är inte del av offentlig sjukvård

Yrsel undersökning

Modern undersökningsteknik och långa konsultationer

Yrsel kan bara behandlas effektivt om man först kartlagt vad yrseln beror på.

  • Internationellt undersöks balanssystemets delar på samma sätt som vid Yrselcenter. Undersökningstekniken är spridd inom specialistsjukvården i USA, i Europa och i vårt grannland Danmark. Men i Sverige utförs motsvarande undersökningar bara vid de stora universitetssjukhusen.
  • Yrsel är ett komplext symtom. Det tar tid att överhuvudtaget kunna greppa vad en yrseldrabbad patient egentligen menar, utföra undersökningar, förklara sambanden och påbörja en behandling. För att klara av detta är våra konsultationer 40 minuter långa.

Därför är Yrselcenter inte del av offentlig sjukvård

Vårt koncept är att erbjuda högspecialiserad yrsel- och balanssjukvård med målsättningen att uppnå diagnos och påbörja en behandling inom en enda 40 minuter lång konsultation. I offentlig svensk sjukvård saknas ersättningar för att utföra de balansundersökningar vi utför och även ersättningar för långa konsultationer.

För att kunna erbjuda specialistvård enligt internationell praxis är våra verksamheter sedan 2010 därför inriktade mot patienter med privat vårdförsäkring.

Vårt koncept gör det möjligt att behandla patienter tids- och kostnadseffektivt. Det uppskattar våra beställare försäkringsbolagen. Bara samarbetet med försäkringsbolagen gör det möjligt att fortsätta utveckla vår verksamhet och erbjuda modern och effektiv yrselsjukvård.

Svensk yrselsjukvård kan bli mycket bättre

3% av besöken hos svenska allmänläkare och 3% av besöken på akutmottagningarna görs p g a yrsel- och balansstörningar.

Men i svensk offentlig sjukvård saknas medicinsk tradition för yrsel- och balansutredningar. Det saknas offentliga ersättningar för att utföra undersökningar av balanssystemets impulser. Teknik och kunskap för att undersöka balanssystemet har därmed inte fått spridning i Sverige. I ett internationellt perspektiv framstår Sverige som ett yrsel u-land.

Trots att yrsel oftast beror på fel i balanssystemet och att det är angeläget att undersöka hjärnans funktioner för att snabbt utesluta allvarliga yrselorsaker, utreds många svenska yrselpatienter på fel sätt. Många utreds med blodprover, undersökningar av nacken, röntgen av hjärnan och hjärtundersökningar – trots att dessa undersökningar sällan kan påvisa orsaker till yrsel.

Studier har visat att yrselpatienter ofta hamnar mellan stolarna i sjukvården, att hälften inte ens får en diagnos. Och av de patienter som fick en diagnos, kände sig hälften ändå inte hjälpta med sitt problem. Svenska yrselpatienter utreds ofta på fel sätt och får fel diagnoser och behandling. Svenskt yrselmanagement kan bli betydligt bättre. Debattartikel mer info.