Yrselcenter logga

Yrselcenter är inte del av offentlig sjukvård

Yrselcenter är inte del av offentlig sjukvård

Undersökning av yrsel

Yrselcenters teknik för att undersöka balanssystemets delar är spridd inom specialistsjukvård i USA, i Europa och i vårt grannland Danmark. I Sverige utförs motsvarande undersökningar bara vid de stora universitetssjukhusen.

Yrselvetenskap: örats och hjärnans sjukdomar

Yrsel kan ha många orsaker men allra oftast beror yrsel på fel i ett av balansorganen. Yrsel och balansstörningar kan också bero på skador i hjärnan t e x stroke och hjärntumörer. Ibland spelar psykiska och psykologiska störningar en roll.

Det vetenskapliga sjukvårdsområdet Yrsel handlar om örats och hjärnans sjukdomar. En viktig del av undersökningarna är att påvisa eller utesluta skador i hjärnans nervkärnor och nerver.

Vetenskapen om yrselsjukdomar s k Neurootologi är en ung sjukvårdspecialitet som vuxit kraftigt de senaste 20 åren. Invalidiserande yrsel är en underskattad, resurskrävande och dyr samhällskostnad. Idag kan de flesta yrselsjukdomar behandlas effektivt men man behöver först ta reda på vad yrseln beror på. Patienter utan tydlig diagnos kan inte behandlas effektivt och lider i onödan. Internationellt är yrselspecialiserade läkare oftast neurologer eller öronläkare med särskild inriktning på balans- och hörselrubbningar.

Svensk yrselsjukvård

3% av besöken hos svenska allmänläkare och 3% av besöken på akutmottagningarna görs p g a yrsel- och balansstörningar.

Men i svensk offentlig sjukvård saknas medicinsk tradition för yrsel- och balansutredningar. Det saknas offentliga ersättningar för att utföra undersökningar av balanssystemets impulser. Teknik och kunskap för att undersöka balanssystemet har därmed inte fått spridning i Sverige. I ett internationellt perspektiv framstår Sverige som yrsel u-land.

Trots att yrsel oftast beror på fel i ett balansorgan och att det är angeläget att undersöka hjärnans funktioner för att snabbt utesluta allvarliga yrselorsaker, utreds många svenska yrselpatienter på fel sätt. Många utreds med blodprover, undersökningar av nacken, röntgen av hjärnan och hjärtundersökningar – trots att dessa undersökningar sällan kan påvisa orsaker till yrsel. Studier har visat att hälften av yrselpatienterna inte ens fick någon diagnos. Och av de patienter som fick en diagnos, kände sig hälften ändå inte hjälpta med sitt problem.

Svenska yrselpatienter utreds ofta på fel sätt och får fel diagnoser och behandling. Svenskt yrselmanagement är uråldrigt. Debattartikel mer info.

Därför är Yrselcenter inte del av offentlig sjukvård

Yrselcenter erbjuder högspecialiserad yrsel- och balanssjukvård med en målsättning att uppnå tydlig diagnos och påbörja en behandling inom en 40 minuter lång konsultation. För att kunna erbjuda undersökningar och behandlingar enligt internationell praxis är våra verksamheter sedan 10 år inriktade mot patienter med privat vårdförsäkring. I mån av ledig kapacitet kan vi ta emot enstaka privatbetalande patienter mer info.

Försäkringsbolagen uppskattar vår tids- och kostnadseffektivitet. Vi tar emot patienter från alla delar av Sverige. Vi delar med oss av våra erfarenheter för att påverka svensk yrselsjukvård att bli bättre.

MK AL CG