Yrselcenter logga

För privatbetalande patienterInnan du bokar

Innan du bokar

Prislista och information för privatbetalande

Med vårt arbetssätt kan vi i regel diagnostisera en eller flera orsaker till yrseln och inleda en behandling inom en enda 40 min konsultation.

Yrselcenters verksamhet är inriktad mot patienter med privat vårdförsäkring. Remiss från offentlig sjukvård och landstingens avgifter gäller inte. Om konsultationen inte täcks av försäkringen eller om Du saknar vårdförsäkring kan Du själv betala kostnaden för att få vår hjälp.

Varierande kapacitet

Bara på de mottagningstider som inte används av försäkringsbolagen kan vi ta emot privatbetalande patienter. Därför varierar vår kapacitet för att ta emot privatbetalande mycket. Tidvis kan det tyvärr vara fullbokat och vi kan inte ta emot Dig. Lediga konsultationstider för privatbetalande annonseras i webbtidboken, oftast en arbetsdag innan.

Bokning av konsultation för akut yrsel under de senaste 3 veckorna

Bokning av konsultation för daglig yrsel sedan en längre tid.

Symtombeskrivning

För att kunna förstå Dina besvär behöver vi detaljerad information. Hur och när började yrseln? Lider Du av daglig yrsel eller av yrselattacker? Har Du yrselattacker som uppkommer spontant eller är de relaterade till lägesförändringar? Förbered en detaljerad symtombeskrivning. Att beskriva yrsel mer info

Prislista för privatbetalande 2020

3900 kr Nybesök konsultation 40 min inkl neurofysiologiska undersökningar av impulserna i balansorganen och i det centrala nervsystemet
3300 kr Återbesök konsultation inom 2 år 40 min inkl neurofysiologiska undersökningar av impulserna i balansorganen och i det centrala nervsystemet
4400 kr Nybesök konsultation längre tids daglig yrsel- och balansstörning 40 min inkl neurofysiologiska undersökningar av impulserna i balansorganen och i det centrala nervsystemet
4100 kr 1. Detaljerad balansutredning 30 min med neurofysiologisk undersökningar av impulserna i balansorganen och i det centrala nervsystemet (specialistsjuksköterska)
2. Videokonsultation 20 min (balansläkare)
1800 kr Nybesök neurologisk och psykiatrisk konsultation 50 min
1500 kr Återbesök neurologisk och psykiatrisk konsultation och behandling 50 min
1500 kr Videokonsultation 20 min med eller utan ögonrörelseanalys med Nystagmocatcher®
1500 kr Monitorering, dokumentation och diagnostik av yrselattacker under 2-4 veckor med Vertigocatcher® eller Nystagmocatcher®
-1000 kr Rabatt vid fysisk konsultation inom 3 månader efter videokonsultation

Betalningen kan göras på mottagningen med kort eller via swish. Sjukvårdstjänster är fria från mervärdesskatt.

Kontaktformulär för nya privatbetalande patienter

Om Du känner Dig osäker inför att genomföra en bokning, kan Du kontakta oss innan.

Beskriv alltid Dina symtom så noggrant som möjligt. För att kunna erbjuda Dig en konsultation behöver vi kunna förstå precis vilka symtom Du vill ha hjälp med. Meddelanden som enbart vädjar om hjälp mot yrsel men som inte beskriver symtomen närmare, hinner vi tyvärr inte besvara.

Vi försöker besvara meddelanden inom några dagar.