Yrselcenter logga

För privatbetalande patienterInnan du bokar. Prislista

Innan du bokar. Prislista

Information för privatbetalande

Med vårt arbetssätt kan vi i regel diagnostisera en eller flera orsaker till yrsel och balansstörningar och inleda en behandling inom en enda 40 minuter lång konsultation. Röntgenundersökningar av hjärnan behöver oftast inte beställas.

Yrselcenters verksamheter är inriktade mot patienter med privat vårdförsäkring. Om konsultationen inte skulle täckas av försäkringen eller om du saknar en vårdförsäkring, då kan du välja att själv betala kostnaden för att få vår hjälp. Vi tar inte emot patienter från offentlig sjukvård.

Varierande kapacitet

Bara på de mottagningstider som inte används av försäkringsbolagen kan vi ta emot privatbetalande patienter. Därför varierar vår kapacitet för privatbetalande patienter.

Tidsbokning

Om du har akuta eller återkommande yrselanfall och balansstörning försöker vi erbjuda en snabb tid. Lediga konsultationstider Yrselcenter Stockholm kan bokas direkt i webbtidboken. Eller ring under telefontiden. Akut yrsel sedan kort tid & Återkommande episodisk yrsel

Om du lider av daglig yrsel och ostadighet sedan längre tid behöver vi först förstå dina symtom och ta ställning till om vi klarar av att hjälpa dig vidare under en 40 min lång konsultation. Därför tar vi inte emot alla patienter utan bara dig som vi är säkra på att verkligen kunna hjälpa vidare. Beskriv därför dina symtom i detalj via ett kontaktformulär, antingen får du ett svar per mail inom några dagar eller så kan du ta kontakt under telefontiden tis- och fredagar. Daglig yrsel sedan lång tid

Symtombeskrivning

För att kunna förstå dina besvär är det helt avgörande att du kan lämna detaljerad information. Hur och när började yrseln? Vad menar du med yrsel? Lider du av daglig yrsel eller av yrselattacker? Uppkommer yrsel spontant eller av huvudrörelser och lägesförändringar? Att beskriva yrsel mer info

Prislista för privatbetalande 2021

3900kr Nybesök konsultation akut eller episodisk yrsel som börjat de senaste 3 veckorna. 40 min inkl neurofysiologiska undersökningar av impulserna i balansorganen och i det centrala nervsystemet
3900kr Nybesök konsultation pågående lägesrelaterad yrsel och pågående kristallsjuka. 40 min inkl undersökning och behandling i TRV stol
4400kr Nybesök konsultation daglig yrsel- och balansstörning sedan längre tid. 40 min inkl neurofysiologiska undersökningar av impulserna i balansorganen och i det centrala nervsystemet
3300kr Återbesök konsultation inom 2 år. 40 min inkl neurofysiologiska undersökningar av impulserna i balansorganen och i det centrala nervsystemet
1200kr Återbesök för neurofysiologiska undersökningar av hinnsäckssystemet med SVV och VEMP. 30 min
2100kr Nybesök neurologisk eller psykiatrisk konsultation 50 min
1800kr Återbesök neurologisk eller psykiatrisk konsultation och behandling 50 min
1500kr Videokonsultation 20 min med/utan Nystagmocatcher®
2100kr Dokumentation av ögonrörelser för diagnostik av yrselanfall under 2-4 veckor med Vertigocatcher® eller Nystagmocatcher®
2100kr Nybesök allmänmedicinsk och psykosomatisk bedömning (Hedda care). Medicinsk behandling av daglig yrsel.
2800kr Magnetröntgen av hjärnan (utan kontrast)
2550kr Datortomografi 3D teknik av innerörat (utan kontrast)
2100kr Magnetröntgen av hörsel- och balansnerverna (utan kontrast)
-1000kr Rabatt vid fysisk konsultation inom 3 månader efter videokonsultation

Betalningen kan göras på mottagningen med betalkort eller via swish. Sjukvårdstjänster är fria från mervärdesskatt.

Kontaktformulär för nya privatbetalande patienter

Kontakta oss om Du känner Dig osäker inför att genomföra en bokning. Bifoga alltid en noggrann beskrivning av Dina besvär.