Yrselcenter logga

För privatbetalande patienterInnan du bokar. Prislista

Innan du bokar. Prislista

Information för privatbetalande

Yrselcenter yrselklinik specialisersad på yrsel- och balanssjukdomar

Med vårt arbetssätt kan vi i regel diagnostisera en eller flera orsaker till yrseln och inleda en behandling inom en enda 40 min konsultation.

Yrselcenters verksamhet är inriktad mot patienter med privat vårdförsäkring men är inte ansluten till offentlig sjukvård. Om konsultationen inte täcks av försäkringen eller om Du saknar vårdförsäkring kan Du välja att själv betala kostnaden för att få vår hjälp.

Varierande kapacitet

Bara på de mottagningstider som inte används av försäkringsbolagen kan vi ta emot privatbetalande patienter. Därför varierar vår kapacitet för att ta emot privatbetalande mycket. Tidvis kan det tyvärr vara fullbokat.

Bokning av konsultation för Akut yrsel och yrsel sedan kort tid

Bokning av konsultation för Daglig yrsel sedan lång tid

Symtombeskrivning

För att kunna förstå Dina besvär är det avgörande att Du kan lämna detaljerad information. Hur och när började yrseln? VAd menar Du med yrsel? Lider Du av daglig yrsel eller av yrselattacker? Uppkommer yrsel spontant eller av huvudrörelser och lägesförändringar? Att beskriva yrsel mer info

Prislista för privatbetalande 2020

3900 kr Nybesök konsultation 40 min inkl neurofysiologiska undersökningar av impulserna i balansorganen och i det centrala nervsystemet
3300 kr Återbesök konsultation inom 2 år 40 min inkl neurofysiologiska undersökningar av impulserna i balansorganen och i det centrala nervsystemet
4400 kr Nybesök konsultation längre tids daglig yrsel- och balansstörning 40 min inkl neurofysiologiska undersökningar av impulserna i balansorganen och i det centrala nervsystemet
4100 kr 1. Detaljerad balansutredning 40 min med neurofysiologisk undersökningar av impulserna i balansorganen och i det centrala nervsystemet och hörseltest (specialistsjuksköterska)
2. Videokonsultation 20 min (balansläkare)
1800 kr Nybesök neurologisk och psykiatrisk konsultation 50 min
1500 kr Återbesök neurologisk och psykiatrisk konsultation och behandling 50 min
1500 kr Videokonsultation 20 min med/utan Nystagmocatcher®
1500 kr Dokumentation och diagnostik av yrselattacker under 2-4 veckor med Vertigocatcher® eller Nystagmocatcher®
2200 kr Nybesök allmänmedicinsk och psykosomatisk bedömning på Hedda care. Medicinsk behandling av daglig yrsel.
-1000 kr Rabatt vid fysisk konsultation inom 3 månader efter videokonsultation

Betalningen kan göras på mottagningen med kort eller via swish. Sjukvårdstjänster är fria från mervärdesskatt.

Kontaktformulär för nya privatbetalande patienter

Kontakta oss om Du känner Dig osäker inför att genomföra en bokning. Bifoga alltid en noggrann beskrivning av Dina besvär.