Yrselcenter logga

Övriga sidorFrågor och svar

Frågor och svar

Rotationsstol TRV

Gäller regionsjukvårdens priser och frikort?

Nej tyvärr, Yrselcenter tar inte emot patienter från offentlig sjukvård.

90-95% av våra patienter har privat vårdförsäkring och 5-10% är privatbetalande.

Kan min läkare skicka remiss till er klinik?

Om du har privat vårdförsäkring ska läkaren skicka remissen till försäkringsbolaget. Vårdplaneringen bokar tid samma dag eller nästa.

Om du är privatbetalande kan din läkare skicka remissen per post eller via våra kontaktformulär. 

Vad är privat vårdförsäkring?

Över 700 000 svenskar har tecknat en särskild försäkring för att få tillgång till specialistsjukvård. Vi tar emot patienter från alla vårdförsäkringsbolag som har verksamhet i Sverige.

Hur vet jag om jag omfattas av en privat vårdförsäkring?

Fråga din arbetsgivare, chef eller personalavdelning.

Vilka förutsättningar och priser gäller för att ta emot dig som privatbetalande?

Vi kan tyvärr inte utreda och behandla alla som vill ha vår hjälp. För att hinna utreda dig på en vanlig mottagningstid 40 minuter, behöver vi förstå dina symtom redan innan ditt besök. Se våra villkor för utreda akut och episodisk yrsel här och för daglig yrsel här. Se prislista här.

Varför är Yrselcenter inte del av offentlig sjukvård?

Vilka patienter prioriteras på Yrselcenter?

Patienter med pågående och akuta symtom prioriteras. Pågående yrselsjukdomar är lättast att diagnostiseras eftersom de i regel medför diagnostiska undersökningsfynd.

Vad innebär en typisk konsultation

  • Informationsinhämtning om dina symtom och besvär. Om beskrivningen av dina symtom är detaljerad blir det lätt att välja undersökningar och lätt att fastslå en eller flera tydliga diagnoser. Då blir lätt att förstå sammanhangen kring dina olika symtom. Om du inte kan ge en närmare beskrivning av vad du menar med yrsel, blir vårt arbete mycket svårare.
  • Kartläggning av ditt balanssystem och ditt balanssinne för att påvisa eller utesluta fysiska skador. Genom undersökningarna söks efter skador i balansorganens olika delar, i hjärnans olika nervkärnor och i hjärnans nerver. Påvisade skador kan förklara varför din hjärna har utsatts för förvirrande information som lett till upplevelsen yrsel. Störningar i balanssinnet som gör hjärnan yr kallas också Sensorisk mismatch. Beroende på vilka symtom du har beskrivit görs ett urval av riktade undersökningar. Upptäckta skador kan oftast bestämmas som färska eller gamla och hur hjärnan lärt sig att hantera den felaktig informationen. Vid otillräcklig kompensation kan hjärnans hantering behöva förbättras av riktade träningsprogram.
  • Undersökningsresultaten sammanställs till en eller flera diagnoser. Du får utförlig informationen om vad som förorsakat dina besvär och förslag på behandlingar eller hur dina beskrivna symtom ska bli hanterbara. Vissa sjukdomar kan behandlas direkt, till exempel pågående kristallsjuka. Du kommer också att få en känsla av sammanhangen och en förklaring till dina upplevda symtom.

Hur går undersökningarna till?

Balanssystemets och balanssinnets impulser är sammankopplade med dina ögonrörelser. Många undersökningar innebär därför att dina ögon videofilmas med osynligt infrarött ljus. Särskilda videokameror dokumenterar alla dina ögonrörelser, även blixtsnabba som inte kan uppfattas av ett mänskligt öga. Kamerorna kan vara monterade i olika masker som du använder under några minuter i taget. Eller så filmas dina ögon på avstånd. Balanslaboratoriets alla undersökningar beskrivs här.

Du undersöks oftast sittande i en bekväm motordriven och roterbar fåtölj. Vid misstanke om kristallsjuka undersöks du oftast i en särskild undersökningsstol (TRV stol). Undersökningarna innebär att du genomför olika huvud- och ögonrörelser och lägesprovaktioner. Ofta utförs blickriktningstester och tester där du med blicken ska följa syftpunkter eller rörliga objekt på en skärm framför dig.

Ibland görs undersökningar där dina trumhinnor utsätts för varm eller kall luft eller så utsätts öronen för korta klickljud samtidigt som spänningen i dina halsmuskler mäts. Om du upplevt hörselsymtom utförs olika hörseltester.

Hur lång tid tar en konsultation?

Yrselcenter Stockholm: 40-45 minuter:

Yrselcenter Neuropsykiatri: 50 minuter

Yrselcenter Skåne: 30-40 minuter

Yrselcenter Your Best Version: 30 minuter

Kan undersökningarna göra mig illamående?

De flesta undersökningar medför inga besvär alls. Undersökning och behandling av kristallsjuka och kaloriskt test kan medföra kortvarigt illamående.

Om illamående skulle uppkomma erbjuds du att vila en stund eller att tugga Calma® mot rörelsesjuka.

Vilka förberedelser ska jag göra före mitt första besök?

Varför är undersökningar förutsättningen för en riktad yrselbehandling?

Yrsel kan ha många olika orsaker. Yrsel sedan längre tid har ofta flera orsaker.

De vanligaste yrselorsakerna beror på att hjärnan utsätts för vilseledande informationer som inte stämmer överens med varann, så kallad sensorisk mismatch. Yrselcenters undersökningar kan påvisa eller utesluta pågående sensorisk mismatch. Yrselcenters verksamheter är särskilt inriktade på att diagnostisera och behandla symtom som uppkommit efter exponering av sensoriska konflikter och andra kontrollförluster.