Yrselcenter logga

Frågor och svar

Rotationsstol TRV

Vad är Yrselcenter?

Yrselcenter är en privat klinik för utredning och behandling av yrsel och balansrubbningar. Målsättningen är att inom ett enda 40 minuter långt besök kunna ge en förklaring till upplevda symtom, fastslå en medicinsk diagnos och att påbörja eller att föreslå en behandling.

Vad skiljer Yrselcenter från undersökningar i allmän sjukvård?

På balanslaboratoriet Yrselcenter Stockholm kan alla delar av balanssinnet undersökas. Det gör det möjligt att omedelbart påvisa eller utesluta störningar i balanssinnet och därmed diagnostisera alla vanliga yrselsjukdomar. Vid lägesrelaterade yrselsymtom används en särskild gyroskopisk stol för undersökning och behandling.

Behövs verkligen särskilda kliniker för yrsel och balansrubbningar?

Yrsel kan ha många orsaker men vetenskapliga undersökningar ha pekat ut störningar i balanssinnet som vanligaste orsak. De viktigaste delarna av balanssinnet är balansorganen, balansnerverna och de delar av hjärnan som hanterar balansimpulser och ögonrörelser. Varje balansorgan består egentligen av fem delar som sänder information till hjärnan.

Yrsel är ett komplext symtom som kan vara tidskrävande att utreda. För att kunna behandla yrsel framgångsrikt, behöver man bli erfaren i att ställa frågor och att göra undersökningar. Bara då lär man sig att se sammanhang mellan symtom, sjukdomar och livsstilsmönster och bara då kam man lära sig att sortera yrselsymtom till olika behandlingsbara sjukdomar.

Balanssinnets funktioner kan bara undersökas genom analys av ögonrörelser. Men varken undersökningsteknik för ögonrörelser eller vana för att tolka ögonrörelser är spridd i allmän sjukvård. Undersökningar med blodprover, hjärtundersökningar och röntgen av hjärna och nacke medför sällan diagnostisk information vid yrsel och balansrubbningar. Flera internationella studier visar att det är vanligt, att yra patienter inte får någon diagnos alls eller att de får fel diagnos.

Yrselcenter använder samma avancerade undersökningsteknik som andra yrselkliniker runtom i världen. Vi har bred kunskap om alla vanliga och ovanliga yrselorsaker. Vi kan ställa rätt frågor till dig för att ta reda på vilka symtom du har upplevt och dra slutsatser av din information. Vi har lärt oss känna igen sammanhang kring fysiska yrselorsaker och yrselorsaker som är funktionella, betingade och psykologiska.

Vilka är de vanligaste yrselsjukdomarna och varför är yrsel svårt?

Yrsel och balansrubbningar kan visserligen ha många olika orsaker. Men hos de flesta yra människorna globalt kan de olika symtomen härledas till fem etablerade yrselsjukdomar och kombinationer av dessa. De vanligaste yrselorsakerna beskrivs här. Med ett så begränsat antal yrselförklarande sjukdomar kan man ju tycka att yrselsjukvård borde vara något lätt och enkelt. Men tvärtom uppfattas yra patienter som en av de mest svår-greppbara, tidskrävande och svårdiagnostiserade patienterna i sjukvården. I vår bok ”Det snurrar” har vi kartlagt över tio orsaker till yrsel är svårt. En av dessa orsaker är yrselsjukdomarnas komplexa symtom.

Vilka vårdgivare finns på Yrselcenter?

Vi är läkare med lång erfarenhet av att undersöka och behandla yrsel och balansrubbningar. Vi är specialister i balansrubbningar, öron-näsa-hals-sjukdomar, neurologi, allmänmedicin och psykiatri och vi arbetar vid fyra mottagningar i Sverige. Vi är naprapater med särskild inriktning mot lägesrelaterad yrsel och vana att behandla kristallsjuka i gyroskopisk TRV-stol.

Gäller regionsjukvårdens priser och frikort?

Nej. Yrselcenter är en helprivat klinik och tar inte emot patienter från offentlig sjukvård. Vi tar emot patienter med privat vårdförsäkring och beroende av ledig kapacitet även enstaka privatbetalande. 90-95% av våra patienter har privat vårdförsäkring och 5-10% är privatbetalande.

Kan min läkare skicka remiss till Yrselcenter?

Om du har privat vårdförsäkring ska läkaren skicka remissen till försäkringsbolaget via det nationella bokningssystemet Kuralink. Försäkringsbolaget bokar tiden åt dig och du får bokningsbekräftelse via sms. Om din företagshälsovård betalar konsultationen, kan din läkare skicka remissen per post och ange fakturaadress på remissen.

Vad är privat vårdförsäkring?

750 000 svenskar har tecknat en särskild försäkring för att få tillgång till specialistsjukvård. Vi tar emot patienter från alla vårdförsäkringsbolag som har verksamhet i Sverige.

Hur vet jag om jag omfattas av en privat vårdförsäkring?

Fråga din arbetsgivare, chef eller personalavdelning.

Vad gäller om jag vill ha hjälp som privatbetalande?

Vi tar emot privatbetalande i mån av ledig mottagningskapacitet. Tyvärr kan vi inte utreda och behandla alla som vill ha vår hjälp. Tidsbokningen är olika beroende av vilken typ av yrsel du vill ha hjälp med. Se prislista här.

  • Lägesrelaterad yrsel och kristallsjuka, akut yrsel sedan 2 veckor och episodiskt återkommande yrselanfall – då kan du söka efter lediga tider i våra webb-tidböcker och boka tid själv.
  • Daglig yrsel och balansstörning sedan längre tid – då behöver vi först få detaljerad information och förstå vad du menar med yrsel, innan vi erbjuder dig en tid. Konsultationer för daglig yrsel sedan längre tid kan du därför inte boka själv.

Vad innebär en typisk konsultation på Yrselcenter?

  • Informationsinhämtning om dina symtom och besvär. Om beskrivningen av dina symtom är detaljerad blir det lätt att välja undersökningar och lätt att fastslå en eller flera tydliga diagnoser.
  • Kartläggning av ditt balanssystem och ditt balanssinne för att påvisa eller utesluta fysiska skador. Genom undersökningarna söks efter skador i balansorganens olika delar, i hjärnans olika nervkärnor och i hjärnans nerver. Påvisade skador kan förklara varför din hjärna har utsatts för förvirrande information som lett till upplevelsen yrsel. Störningar i balanssinnet som gör hjärnan yr kallas också Sensorisk mismatch. Beroende på vilka symtom du har beskrivit görs ett urval av riktade undersökningar. Upptäckta skador kan oftast bestämmas som färska eller gamla och hur hjärnan lärt sig att hantera den felaktig informationen.
  • Undersökningsresultaten sammanställs till en eller flera diagnoser. Du får utförlig informationen om vad som har orsakat dina besvär och förslag på behandlingar eller hur dina beskrivna symtom ska bli hanterbara. Vissa sjukdomar kan behandlas direkt, till exempel pågående kristallsjuka. Vid andra sjukdomar saknas akut behandling men nya anfall kan förebyggas med livsstilsändringar, till exempel vid vestibulär migrän. Du kommer också att få en känsla av sammanhangen och en förklaring till dina upplevda symtom.

Hur går undersökningarna på balanslaboratoriet till?

Balanssystemets och balanssinnets impulser är sammankopplade med dina ögonrörelser. Många undersökningar innebär därför att dina ögon videofilmas med osynligt infrarött ljus. Särskilda videokameror dokumenterar alla dina ögonrörelser, även blixtsnabba som inte kan uppfattas av ett mänskligt öga. Kamerorna kan vara monterade i olika masker som du använder under några minuter i taget. Eller så filmas dina ögon på avstånd. Balanslaboratoriets alla undersökningar beskrivs här.

Du undersöks oftast sittande i en bekväm motordriven och roterbar fåtölj. Vid misstanke om kristallsjuka undersöks du oftast i en särskild gyroskopisk undersökningsstol (TRV stol). Undersökningarna innebär att du genomför olika huvud- och ögonrörelser och lägesprovaktioner. Ofta utförs blickriktningstester och tester där du med blicken ska följa syftpunkter eller rörliga objekt på en skärm framför dig.

Ibland görs undersökningar där dina trumhinnor utsätts för varm eller kall luft eller så utsätts öronen för korta klickljud samtidigt som spänningen i dina halsmuskler mäts. Om du upplevt hörselsymtom utförs hörseltester.

Finns risk för att jag blir illamående av undersökningarna?

De flesta undersökningar medför inga besvär alls. Undersökning och behandling av kristallsjuka och kaloriskt test kan medföra kortvarigt illamående. Om illamående skulle uppkomma erbjuds du att vila en stund eller att tugga tuggummit Calma® mot rörelsesjuka.

Hur kan jag jag förbereda mig före mitt första besök?

Vilka patienter prioriteras på Yrselcenter?

Patienter med pågående och akuta symtom prioriteras alltid. Pågående störningar i balanssinnet och pågående yrselsjukdomar är lättast att diagnostiseras eftersom de alltid medför tydliga diagnostiska undersökningsfynd.

<< 1 >>