Yrselcenter logga

Övriga sidorFrågor och svar

Frågor och svar

Yrselcenter – inte del av offentlig sjukvård

Gäller landstingets priser och frikort?

Nej. Yrselcenter är en privatklinik och är inte del av offentlig sjukvård.

Kan min läkare skicka remiss till er klinik?

Det går bra om Du har en giltig privat vårdförsäkring. Remissen ska skickas till försäkringsbolaget, försäkringsbolagets vårdplanering genomför bokningen till Yrselcenter. Det går också bra om Du är privatbetalande. mer info

Vad är privat vårdförsäkring?

Över 700 000 svenskar har tecknat en särskild försäkring för att få snabb tillgång till specialistsjukvård. 1% av den svenska sjukvården finansierades 2019 av vårdförsäkringsbolag till ett värde av 3 miljarder kronor.

Varför är Yrselcenter inte del av offentlig sjukvård?

Vilka patienter prioriteras på Yrselcenter?

Patienter med akuta pågående symtom prioriteras före patienter med dagliga symtom sedan längre tid.

Yrselcenter tar inte emot patienter från offentlig sjukvård. Ungefär 90% av våra patienter har privat vårdförsäkring och 10% är privatbetalande.

Hur går undersökningarna till?

Hur lång tid tar ett första besök?

Yrselcenter Stockholm: 40-50 minuter

Yrselcenter Neuropsykiatri: 50 minuter

Yrselcenter Skåne: 30 minuter

Finns en risk för att undersökningarna gör mig illamående?

De flesta undersökningar medför inga besvär alls. Kaloriskt test och undersökning och behandling av kristallsjuka kan medföra kortvarigt illamående.

Om illamående skulle uppkomma erbjuds Du att vila eller att tugga tuggummi Calma (R) mot rörelsesjuka.

Vilka förberedelser ska jag göra före mitt första besök?

Varför är Yrselcenters undersökningar ett viktigt verktyg för att utreda yrsel?

Symtomet yrsel ha många olika orsaker. Men det är särskilt vanligt att yrsel uppkommer när hjärnan utsätts för vilseledande informationer som inte stämmer överens med varann.

Sådana tillstånd kallas även för sensorisk mismatch. Vetenskapliga undersökningar om yrsel har visat att sensorisk mismatch p g a av fel i balansorganen är den vanligaste globala orsaken till yrsel.

Yrselcenter undersökningar utreder funktionerna i balansorganen, i hjärnans nervkärnor och nerver och i öronen.